Kişilik Bozuklukları

Kişilik Bozukluğu Nedir?

.

Kişilik bozukluğu süreklilik gösteren  ruhsal rahatsızlıklara verilen genel isimdir. Bu inatçı düşünce ve davranışlar hastalarda , iş hayatında  ve diğer kişilerle  olan ilişkilerde kötü etkilere sebep olur.. Kişilik bozukluğu olan bireyin  içsel yaşantıları toplumun genelinde uygunluk göstermez. Bireyde kişilik bozukluğu olup olmadığı ergenlik ya da genç erişkinlik yıllarında anlaşılabilir. Ancak kişilik bozukluğu aslında herkeste çeşitli ölçülerde vardır. kişilik bozuklukları
.

Kişilik Bozukluğu Olan Kişiler Ne Tür Sıkıntılar Yaşar?

Kişilik bozukluğu olan bireyin değişmeyen özellikleri şunlardır:
.
  • Duygulanım farklılıkları
  • Düşünce farklılıkları
  • Diğer insanlarla ilişkilerde yaşanan zorluklar
.

Kişilik Bozuklukları Neden Meydana Gelir?

Kişilik bozukluklarında genetik ve çevresel faktörlerin bir araya gelmesi rol oynamaktadır. Bunlar arasında  çocukluk dönemlerinde anne-baba ile çocuk arasındaki ilişkinin çok önemli olduğu bilinmektedir. Bu yüzden kişi, kendisine ne şekilde davranılırsa o şekilde benliğini tanır. Bu hastalığın sebebi olarak kişinin çevresindekileri ve kendisini tanımaması gösterilebilir. Bu algılama  erken yıllarda oluşmaya başlar. Bu yüzden teşhis koymak çok önemlidir.
.

Kişilik Bozukluklarının Çeşitleri Nelerdir?

Sık görülen kişilik bozukluklarından bazıları şunlardır:
.
Narsistik Kişilik BozukIuğu: Yetersizlik duygusundan kaynaklı , üstün görme ve sürekli beğenilme isteği söz konusudur. Başkalarının duygularını anlamakta zorluk yaşarlar. Empati yapma güçlükleri olmadığından başkasını umursamazlar.
.
Bağımlı Kişilik Bozukluğu: Başkalarına yapışarak hayatını  sürdürme üzerine  davranış biçimleri vardır.
.
Çekingen Kişilik Bo.zukluğu: Yetersizlik duyguları ön plandadır. Bu yüzden olumsuz düşünürler. Eleştirilme ve beğenilmeme korkusu sebebiyle kendilerini geri çekerler.
.
Sınır Kişilik Bozuklukğu : Başkalarını ve kendilerini yeterli seviyede algılayamadıklarından  ilişkilerinde tutarsızlık baş gösterir. Duygulanım dalgalanmaları çok  olur.
.
Histriyonik Kişilik Bozuklu ğu: İlgi odağı olmak ve başkalarını etkilemek için çekici görünme çabaları belirgindir. Gösterişçi, yapmacık ve aşırı duygusal izlenim veren bir tutum içinde olabilirler. Cinsel yönden uygunsuz biçimde ayartıcı olmak isteyebilirler. Başkalarından da kolay etkilenirler.
.
Paranoid Kişilik Bozukluğ u: Başkalarının davranışlarını kötü niyetli olarak yorumlamaya meyillidirler. Sürekli olarak kuşkucu ve güvensiz bir duygu ve tutum içindedirler. Başkalarına sır vermemeye ve kin beslemeye yatkındırlar.
.

Kişilik Bozuklukları Nasıl Tedavi Edilir?

Her insan genellikle kendi kişiliğinden memnun olduğundan ve kişilik bozukluğu olan kişiler sorunların kaynağını diğer insanlarda aradığından, bu kişiler tedaviye genellikle başvurmazlar. Daha çok çevresindeki kişiler bu insanlarda sorun olduğunu fark ederler. Özel olarak sınır kişilik ve çekingen kişilik bozukluğu olanlar tedavi gereksinimi duyabilirler.
.
Kişilik bozukluklarında temel tedavi psikoterapidir ve tedavi süresi genellikle birkaç yılı bulur. Psikoterapi çoğunlukla bireysel psikoterapidir fakat grup psikoterapisi ve aile terapileri de etkilidir. Psikanalitik ya da psikodinamik psikoterapi uzun yıllardan beri etkin olarak kişilik bozukluklarının tedavisinde kullanılmaktadır. Bunun yanında son yıllarda bilişsel davranışçı psikoterapi, düşünsel diyalektik terapi ve şema terapinin de yararlı olduğu görülmektedir. Terapilerde temel ortak hedefler, kişinin kendi duygu ve davranışlarını tanıması, hangi durumlara nasıl tepkiler verdiğinin farkına varması ve bunların ne kadar gerçekçi ve işlevsel olduğunu değerlendirme kapasitesinin geliştirilmesidir.  Terapilerin yanında bu kişilerde ortaya çıkabilen duygusal dalgalanmalar, depresif dönemler ve kaygı krizi dönemlerinde ilaç tedavisi gerekebilir. İlaç tedavileri kişilik bozukluğunu tedavi etmeye yönelik değil, daha çok sıkıntı verici belirtileri ortadan kaldırmaya yöneliktir.

Psikolojik Hastalıklar Nelerdir

psikolojik hastalıklar

Psikolojik hastalıklar nelerdir sorusuyla sık sık karşılaşıyoruz. Bu noktada bu soruları duymak ruh sağlığı çalışanları olarak bizi memnun ediyor. Çünkü kişiler psikoloji alanına dair bilgi sahibi olmak istiyor. Bu yüzden psikolojik hastalıklar nelerdir yazısını ele almak ve sizlerle paylaşmak istedik. Öncelikle bu konuda şunu ifade etmemiz gerekir. Kişinin hayatını derinden …

Daha Fazla Oku »

Borderline Kişilik Bozukluğu Hakkında Bilinmeyenler

Borderline Kişilik Bozukluğu Hakkında Bilinmeyenler

Borderline Kişilik Bozukluğu , genel olarak toplum tarafından yanlış etiketlenir. Ortaya çıkan bu yanlış ifadeler danışanların da hayatını olumsuz etkiler. Bu yüzden Borderline Kişilik Bozukluğu Hakkında Bilinmeyenler yazımızı sizlerle paylaşmak istiyoruz. Genel olarak bu hastalıkla ilgili toplumda bir ön yargı söz konusu. Ancak diğer hastalıklar gibi bu hastalık da uygun …

Daha Fazla Oku »

Bipolar Bozukluk Nedir ?

bipolar bozukluk

Bipolar Bozukluk diğer adıyla ikiuçlu kişilik bozukluğu, kişinin günlük rutinini önemli şekilde etkiler. Bu noktada Bipolar Bozukluk bireyin bir anda kendisini iyi hissederken bir süre sonra oldukça çökkün hissetmesine neden olur. Mani Dönemi, Hipomani Dönemi ve Majör Depresyon dönemi olmak üzere üç dönemde ortaya çıkar. Bu yüzden içinde bulunduğunuz dönem …

Daha Fazla Oku »

Kleptomani Nedir ?

kleptomani nedir

Kleptomani , karşı konulmaz hırsızlık dürtüsüyle ortaya çıkar. Bu tür durumlarda kişi ihtiyaç duymadığı , satın almaya gücünün yettiği şeyleri çalar. Diğer yandan ise parasal değeri çok az olan ya da hiç olmayan eski eşyaları da çalar. Böylece kişi hırsızlık yaparak rahatladığı bir gerilim yaşar. Kleptomani genel olarak ergenlik döneminde …

Daha Fazla Oku »

Obsesif Kompulsif Kişilik Bozukluğu

Obsesif Kompulsif Kişilik Bozukluğu

C kümesi kişilik bozukluklarından bir diğeri ise Obsesif Kompulsif Kişilik Bozukluğu. OKB Testi için tıklayın! Obsesif Kompulsif Kişilik Bozukluğu genel anlamda titizlik ya da temizlik hastalığı olarak da ifade ederiz. Ancak bilimsel anlamda farklı farklı boyutları da mevcuttur. Obsesif Kompulsif Kişilik Bozukluğu; kişilerin genelde katı, kuralcı, düzen ve tertip düşkünü …

Daha Fazla Oku »

Bağımlı Kişilik Bozukluğu

Bağımlı Kişilik Bozukluğu

Bağımlı Kişilik Bozukluğu C kümesi kişilik bozuklukları arasında yer alır. Bağımlı Kişilik Bozukluğu yetişkin bireylerin kendi hayatlarına yönelik karar veremez. Yaşamları için gerekli sorumlulukları yerine getiremez. Bireysel olarak yapmaları gereken konularda adım atamaz. Bu noktalarda başkalarından yardım ister. Bağımlı Kişilik Bozukluğu olan kişilerin temel özelliği başkasının bakımına ihtiyaç duymasıdır. Bakımın ortadan kalkma ihtimali …

Daha Fazla Oku »

Çekingen Kişilik Bozukluğu

Çekingen Kişilik Bozukluğu

Çekingen Kişilik Bozukluğu C kümesinde yer alan bir kişilik bozukluğudur. Diğer kişilik bozukluklarına kıyasla C kümesi kişilik bozuklukları terapiye en uygun kişilik bozukluğudur. Çekingen Kişilik Bozukluğu uygun yöntem ve terapötik ilişkiyle bahsedilen durumlardan sıyrılmaktadır. Çekingen Kişilik Bozukluğu bireysel terapi , dinamik ve bilişsel davranışçı terapi yöntemleriyle istendik davranışlara ulaşır. Bu yüzden değişime daha …

Daha Fazla Oku »

Narsisistik Kişilik Bozukluğu

Narsisistik Kişilik Bozukluğu

Narsisistik Kişilik Bozukluğu B kümesi kişilik bozukluğu olarak ifade edilmektedir. Narsisistik Kişilik Bozukluğu ; normal narsisizm ve patolojik narsisizm olmak üzere iki başlıkta ele alınan bir kavramdır. Normal narsisizm bireyin kendine yönelik özgüveninin yüksek olduğunu ifade etmektedir, başkalarının eleştirileri kişinin özgüveninin düşmesine neden olmaz. Patolojik narsisizm ise kişinin kendisine yönelik özgüveninin yüksek olmasına …

Daha Fazla Oku »

Histriyonik Kişilik Bozukluğu Nedir?

Histriyonik Kişilik Bozukluğu Nedir?

Histriyonik Kişilik Bozukluğu genel anlamda kişinin ilgiyi ve dikkati kendisinde tutmaya yönelik çabasıdır. Bu yazımızda histriyonik kişilik bozukluğu belirtilerini, ortaya çıkışını ve tedavi yöntemini konuşacağız. Histriyonik Kişilik Bozukluğu dikkati kendi üzerine çeker. Odak ve ilgi noktası olmayı sever. Olayları dramatikleştirerek kendisini merkeze alır. Bu dikkat uğruna yeri geldiğinde asılsız öyküler ortaya koyar. Fazlaca duygusal …

Daha Fazla Oku »

Borderline Kişilik Bozukluğu

Borderline Kişilik Bozukluğu

Borderline Kişilik Bozukluğu B kümesi kişilik bozuklukları arasında yer almaktadır. Borderline Kişilik Bozukluğu önceleri nevrozlarla psikozlar arasında ele alınırdı. Yapılan çalışmalar bu görüşü değiştirdi. Borderline Kişilik Bozukluğu; kişinin kimlik duygusunda, insanlarla kurmuş olduğu ilişkilerde, duygu durumunda dalgalı şekilde meydana gelen tutarsızlık olarak da ifade edilmektedir. Kişinin gündelik yaşantısında bazı durumlarda enerjisinin bittiğini …

Daha Fazla Oku »