Psikolojik Testler

Psikolojik Testler

Psikolojik testler  kişiye dair özellikleri ölçmeyi amaçlayarak geliştirilmiş araçlardır. Böylelikle  terapi esnasında psikoloğun  gözlemlerinin haricinde sürece destek sağlayan bir unsurdur. Psikologların,  sadecebu psikoloji testlerine güvenmesi doğru değildir. Bu yüzden Psikoloji testleri tanı koymaz fakat kişilerde farkındalık oluşturmaya yarar.

 

Psikoloji Testlerinin Sınıflandırılması

En yaygın iki psikolojik test kategorisi;
1) Kişilik Testleri
1.1)Yansıtmalı Kişilik Testleri 1.2)Nesnel Kişilik Testleri
2) Zeka Testleri Psikolojik testler

 

1) Kişilik Testleri

Psikoloji testleri dediğimizde akla ilk gelen zeka testleridir. Fakat kişilik testleri, kişilerin karakteristik özelliklerini ölçmede önemli rol oynar. Sorulara verilen cevapların doğru bir yanıtı yoktur. Kişiler kendilerine yakın olan cevabı seçerler. Bu yüzden Cevaplar hangi küme içerisinde yer alıyorsa o kümeye ait özellikler ile sonuçlandırılır.

 

1.1) YANSITMALI KİŞİLİK TESTLERİ

Bu testlerin en belirgin özelliği kişilerin bilinçdışı süreçlerini kapsaması ve cevap seçmek (katılıyorum, kesinlikle vb.) zorunda kalmadan kişilerin istediği cevabı verebilmesidir. Mürekkep lekeleri veya belirsiz resimler gösterilerek test gerçekleştirilir. Kişiler, gördüklerini anlamlandırarak sözlü olarak ifade ederler. Böylece hem psikolog kişinin bilinçdışına dair bilgi sahibi olur hem de test yapılan kişi cevap sınırlandırmasına maruz kalmaz. Psikolojik testler

 

1.2)NESNEL KİŞİLİK TESTLERİ

Nesnel kişilik testlerinin en belirgin özelliği sorulara verilen yanıtların belirlenmiş olmasıdır. Testi dolduran kişi kendine en yakın cevabı seçer. Böylece nesnel kişilik testleri yansıtmalı kişilik testlerine oranla daha kontrollüdür. Sonuç olarak test sonuçlarının güvenilirliğinde de bir artış söz konusudur. Psikolojik testler

 

2) ZEKA TESTLERİ

Fransız bir psikolog  Alfred Binet tarafından ilk zeka testi uygulamaları başladı ve günümüzde en yaygın psikoloji testleri haline geldi. Zeka testleri, kişilerin zihinsel işlevlerini ölçer ve genellikle kişisel olarak uygulanırlar. Zeka testleri, kişilerim akademik performanslarını ölçtüğü gibi bir zeka geriliği olup olmadığını ölçmekte de kullanılırlar. Böylece üstün zekalı çocuklar ile zeka bozukluklarına sahip olan çocuklar sınıflandırılır ve bu sınıflandırmaya göre bir eğitim programı düzenlenir.

 

Sitede yer almayan psikoloji testleri için talepte bulunabilirsiniz.Psikolojik testler.Test talebi konusunda bilgi almak için iletişim araçlarını kullanabilirsiniz.

Obsesif Kompulsif Belirtileri Ölçeği

Obsesif Kompulsif Belirtileri Ölçeği

Obsesif Kompulsif Belirtileri Ölçeği ya da OKB Testi  , OKB ‘nin farklı belirti kümelerini ölçen bir değerlendirme aracıdır. Kaygı ya da sıkıntı hissine yol açan bazen uygunsuz olan düşünceler ortaya çıkar. Obsesif Kompulsif Belirtileri Ölçeği kişide ortaya çıkan bu tür duygu, düşünce ve davranış sürecine yönelik bir puanlama yapar. Ancak …

Daha Fazla Oku »

Psikolojik Testler Nelerdir

psikolojik testler

Psikolojik testler kişinin kendisini daha iyi tanımasına yardım eder. Yapılan testleri uzman kişiler yorumlar. Böylece kişi kendi gereksinimi fark eder. Bu noktada çeşitli test ve tekniklerden yararlanırız. Psikolojik testler bireyi tanıma teknikleri içerisinde yer alır. Böylece kişi kendisini tanır , olumlu bir benlik geliştirir. Geleceğe yönelik tahmin yürütür. İlgi ve …

Daha Fazla Oku »

Umutsuzluk Ölçeği Nedir?

Umutsuzluk Ölçeği Nedir?

Beck Umutsuzluk Ölçeği; kişinin kendisine yönelik umutsuzluğunu belirlemek amacıyla hazırlanmış bir ölçektir. Bu ölçekte kişilerin depresyona ağlı olarak farklı farklı alanlarda etkilenmesi merkeze alınır. Böylece Umutsuzluk Ölçeği ile ilgili kişilerin bilişsel şemalarının da ortaya koyulması hedeflenir. Beck Umutsuzluk Ölçeği kişinin kendisine, dış dünyaya, yakın bireylere, geleceğe karşı oluşturmuş olduğu olumsuz …

Daha Fazla Oku »

Anksiyete Ölçeği Nedir?

Anksiyete Ölçeği Nedir?

Beck Anksiyete Ölçeği, Aaron Beck tarafından geliştirilmiştir. Anksiyete Ölçeği toplamda 21 sorudan oluşur. Kişilerde var olan kaygı durumlarını ölçmeyi hedefler. Kaygı kavramı ilk olarak 1985 yılında tanımlanmıştır. Burada kaygı korku beklentisi olarak ifade edilmiştir. Kaygı; kişinin beklenmedik anlarda ya da korku veren durumlarda ne olacağına dair bir düşünce ortaya çıkarması …

Daha Fazla Oku »

Psikolojik İyi Oluş Nedir?

Psikolojik İyi Oluş Nedir

Psikolojik iyi oluş; pozitif psikoloji alanında ortaya çıkan bir tanımdır. Son zamanlara kadar genelde kişilerin olumsuz yaşantıları araştırılırmaktadır. Bu durumlarla ilgili çalışmalara son yıllarda kişinin gelecekteki hedeflerini, varoluşsal mutluluğunu, hayattan aldığı doyumu ve mutluluğu da araştırmalara dahil edilmiştir. Böylece kişilerin psikolojik iyi oluşlarına dair araştırmalar da arttı. Bradburn, psikolojik iyi oluş kavramını …

Daha Fazla Oku »