Terapi

TERAPİ NEDİR?

Terapi

Terapi gerekli eğitimlerini tamamlamış olan Profesyonel Psikolog, Psikiyatrist veya psikolojik danışman eşliğinde duygularınızı ve düşüncelerinizi, insanlara karşı tutumunuzu, yaşadığınız içsel sıkıntıları , günlük yaşamda sizin bile farkına varmadığınız bir çok etkeni fark etmenizi sağlayan bir süreçtir. Bu süreci önemli kılan ise fark edilen bu durumlara karşı sizi motive ederek daha güçlü kılma çabasıdır.

 

Hepimiz birileri bizi dinlesin, anlasın ve yorum yapsın isteriz. Terapiye gelmemizin asıl sebeplerinden biri de budur. Ancak bunun karşısında, nasıl olsa beni dinleyen/ler var diyerek gitmemeyi  tercih edenler de vardır. Fakat unutmamak gerekir ki, profesyonel olarak bu işi yapanlarla normal  anlatımlar arasında büyük farklılıklar vardır. Psikoterapi eğitimi almış profesyoneller, paylaştığınız sıkıntı ve problemleri kendi içinizde çözmeniz adına size yardımcı olan kişilerdir.

 

Terapi Ne işe Yarar?

Ruh sağlığını korumak isteyen ve psikolojik anlamda  rahatlamak isteyen kişiler tarafından tercih edilen bir yöntemdir.  Kişiler için, yaşanan travmaları çözüme ulaştırmak ve kurtulabilmek çok önemlidir. Uygulanacak terapiler bu konuda büyük önem taşımaktadırlar.

 

Terapi Türleri Nelerdir?

Psikoterapistlerin uyguladığı bir çok terapi yöntemi vardır. Kişilere göre değişkenlik gösteren bu uygulamaların tercih edilenleri aşağıda sıralanmıştır.

 

  • Aile Terapisi :  Aile içinde yaşanan  sorunları çözümleyebilmek  için tercih edilir. Psikoterapistler , aile arasındaki bağları kuvvetlendirmek adına bu yöntemi kullanırlar. Aile terapisi, bipolar bozuklukların ve yeme bozukluklarının tedavisinde de kullanılır.
  • Kişiler arası Terapi: Özellikle iletişim, ilişki kurma gibi yeteneklere odaklanan kişiler arası terapi uygulamaları kişilerin duygularını sağlıklı bir biçimde ifade edebilmelerini sağlamayı amaçlar.
  • Bilişsel- Davranışçı Terapi: Bilişsel tarafı kişilerin yaşamlarıyla ilgili pozitif değerlerini oluşturabilmelerine odaklanır. Davranışsal tarafta ise sağlıklı seçimler yapabilme yeteneğinin geliştirilmesine odaklanmaktadır. Bilişsel- Davranışçı terapi uygulamaları  bipolar bozuklukların, anksiyete ve depresyon tedavisinde tercih edilir.

  Terapi ilkeleri

Psikoterapide hangi etik kuralların geçerli olacağına ikamet edilen sağlık örgütleri ve ülkenin yasaları  karar vermektedir. Bu nedenle, her ülkede farklılık göstermek ile birlikte temel ilkeler bulunmaktadır. Kişinin bilgisi ve izni olmadan üçüncü bir şahıs ve kurumlarla bilgi alışverişi yapılaması mümkün değildir. Psikoterapistler, psikoterapiler dışında hastalarıyla farklı duygusal ilişkiler ve yakınlıklar kuramazlar. Bu yüzden psikoterapistlerin, hastalarıyla  herhangi bir cinsel ilişkisi kesinlikle yasaktır. Hastanın rızası olsa bile, istismar olarak kabul edilmektedir. Fakat psikoterapistler ve hastalar arasında cinsel yönelim, ırk, yaş, politik görüş gibi nedenlerden dolayı ayrım yapılmamalıdır.

Travma ve Affetme

travma ve affetme

Travma ve affetme konusu son zamanlarda mindfulness anlayışına göre ortaya çıkmıştır. Birey gerçek bir ölüm veya yaşamsal bir tehdit durumuyla karşı karşıya kaldığında duygusal, zihinsel ve davranışsal olarak bütünlüğünün bozulduğunu fark eder. Bu tür yaşantılar belli bir süre sonra depresyon, anksiyete, bağımlılık ve intihar gibi belirtilerin ortaya çıkmasına neden olur. …

Daha Fazla Oku »

Dürtüsellik Nedir

dürtüsellik

Dürtüsellik kişinin sonunu düşünmeden harekete geçmesi olarak ifade edilir. Bu durum ortaya çıktığında kişi bazen hedefli ve aletli saldırganlık ortaya koyar. Planlamadan, düşünmeden kişi harekete geçer. Bu hareketler ise kişinin olumsuz deneyimler yaşamasına neden olur. Bu sadece bir yatkınlıktan ziyade bir davranış kalıbı olarak ele alınır. Dürtüsellik ; sabırsızlık, dikkatsizlik, …

Daha Fazla Oku »

Online Terapi Nedir?

Online Terapi

Online Terapi nedir sorusunu özellikle merak ederiz. Covid 19 salgın döneminden sonra oldukça popüler hale gelmiş bir terapi yöntemidir. Uzun yıllardır uygulanan ancak şimdiki zaman kadar popüler olmayan online terapi; günümüzde her şeyin internet üzerinden devam ettiği bu zamanlarda oldukça dikkat çekici hale gelmiştir. Online terapi nedir sorusu hemen hemen …

Daha Fazla Oku »

Klinik Psikolog Kimdir

klinik psikolog

Klinik psikolog kimdir ya da klinik psikolog nedir sorusu aklımızı oldukça kurcalar. Normal olarak psikolog ya da psikolojik danışmandan ziyade farklı bir uzmanlık alanı olan klinik psikoloji alanını daha detaylı ele alalım. Türkiye’de “Klinik Psikoloji” 2000’lerden sonra ortaya çıktı. Bu noktada ilk olarak 1130 koduyla Uygulamalı Psikoloji bölümünde eğitim verildi. …

Daha Fazla Oku »

Çözüm Odaklı Kısa Süreli Terapi

çözüm odaklı kısa süreli terapi

Çözüm odaklı kısa süreli terapi , Steve de Shazer , Insoo Berg ve meslektaşları tarafından ortaya konan bir terapi ekolüdür. Çözüm odaklı kısa süreli terapi geleneksel ekollerin dışında uygulanır. Psikolojik danışma sürecinde genelde probleme odaklanırız. Problemin ne zaman ortaya çıktığı, nasıl devam ettiği süreci diğer ekollerin merkezinde yer alır. Ancak …

Daha Fazla Oku »

Birey Merkezli Terapi Nedir

birey merkezli terapi

Birey merkezli terapi , Cars Ransom Rogers’ın ortaya koyduğu bir terapi ekolüdür. Rogers ilk başlarda terapi ekolünü yönlendirici olmayan terapi olarak ifade etmiştir. Mesleki alanda tecrübesi arttıkça farklı düşünceler ortaya çıktı. Daha sonraki süreçlerde danışan merkezli terapi olarak ekolünün adını değiştirdi. Ancak bu ekolün sadece görüşmelerde değil psikolojik danışma ortamı …

Daha Fazla Oku »

Evlilik Terapisi Nedir

evlilik terapisi

Evlilik terapisi ya da çift terapisi çiftlerin ilişkilerini daha uyumlu hale getirmesini hedefler. Bu yüzden çiftler arasındaki uyumsuzlukları gidermeyi amaçlar. Ancak genel olarak ülkemizde boşanma sürecine gelen aileler terapi desteği almayı amaçlar. Bazı süreçlerde bireysel terapi sürecine eşlerden diğeri de dahil edilir. Ancak eşin sürece dahil olması evlilik terapisi anlamına …

Daha Fazla Oku »

Mükemmeliyetçilik Nedir

Mükemmeliyetçilik nedir sorusuna yanıt bulmak bazen bizi oldukça zorlar. Çünkü bu soruya yanıt bulurken bile mükemmeliyetçi davranırız. Bu tanım 1950’li yıllardan beri bir çok araştırmaya konu olmuştur. Mükemmeliyetçilik , en geniş tanımıyla kişinin kendine ve başkalarına yönelik koymuş olduğu yüksek standartları ifade eder. Bu hedeflere ulaşmaya çalışmak ve korumaktır. Frost, …

Daha Fazla Oku »

Bağlanma Stili Nedir

bağlanma stilleri

Bağlanma Stili John Bowlby tarafından ortaya konmuştur. Bowlby , uzun yıllar boyunca bebeklerin ebeveynleriyle olan ilişkisini incelemiştir. Gözlemleri sonucunda ise bağlanma stili tanımını ortaya çıkarmıştır. Bağlanma stili , insanların kendileri için önemli gördüğü kişilerle güçlü duygusal bağlar kurmasını açıklar. Duygusal bağ kurma , bebeklerin fiziksel ve duygusal ihtiyaçlarının karşılanması ve …

Daha Fazla Oku »

Öyküsel Terapi Nedir

öyküsel terapi

Öyküsel Terapi postmodernist anlayışa dayanır. Bu yüzden geleneksel terapi yöntemlerinden ayrılır. Danışanların terapiye getirdiği hikayeler üzerinden insan deneyimlerini anlamaya çalışır. Bu yüzden öyküsel terapi yöntemi bireylerin ve ailelerin ulaşması gereken geleneksel prensipleri kenara bırakır. Danışanlarla yapılan çalışmalar bu yüzden bir özgürleşme sürecidir. Terapi sürecinde sorunların nedenlerinden ziyade anlamları ve istisnai …

Daha Fazla Oku »