Online Psikolog Sevinç KIRICI

Meşgul

Görüntülü 45 dk / 550.00₺
Sesli 45 dk / 550.00₺
Mesajlaşma 45 dk / 450.00₺
74 Seans
14 Danışan
0 Yorum

Sevinç KIRICI

Uzman Psikolog

Merhaba, ben Psikolog Sevinç Kırıcı 2007 yılında Ankara Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun oldum. 2017 yılında Ankara Üniversitesi Adli Psikoloji alanında tezli yüksek lisansımı tamamladım ve 2021 yılında Ankara Üniversitesi Adli Psikoloji alanında doktora yapmaya başladım. Yüksek lisans tezimde Alzheimer Hastalığına Bağlı Demans Olgularında Yargılama Becerilerinin Değerlendirilmesi konusu ile çalıştım. 16 yıllık meslek hayatım boyunca aile danışmanlığı, psikolojik değerlendirme, tanı ve tedavi alanlarda çocuk, yetişkin ve yaşlılarla çalışma fırsatı buldum. Lisans eğitimim sonrasında Türk Psikologlar Derneği aracılığıyla Wisc-r Zeka Testi, Çocuk Değerlendirme Paketi sertifikalarımı aldım. Bu sürecin ardından aile danışmanlığı, nöropsikolojik değerlendirme ve EMDR eğitimleri alarak kendimi geliştirme fırsatı buldum. Ayrıca yüksek lisans ve doktora eğitimim boyunca gözlem ve görüşme teknikleri, krize müdahale, çocuk ve yetişkin değerlendirme, çocuklarla görüşme, projektif testler (TAT ve Rorshach Testi), motivasyonel görüşme ve ileri psikopatoloji eğitimleri aldım.

16 yıldır aktif olarak ergen, yetişkin ve yaşlı değerlendirme ve müdahale alanlarında çalışıyorum ve danışmanlık yapıyorum.

Uzmanlık Alanları

Depresyon

Demans

Anksiyete

Obsesif kompulsif bozukluk

Sınav Kaygısı

Öfke Kontrolü

Bireysel Terapi

Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi

Özgüven ve Kaygı Problemleri

Aile ve Evlilik Danışmanlığı

 

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

 

A.1. Özel-Kızıl, E.T., B. Duman, Ö. Altıntaş, S. Kırıcı, G. Baştuğ, Z. Baran, U. Altunöz, “Öznel Bellek Yakınmaları Anketi Türkçe Formunun Psikometrik Özelliklerinin Değerlendirilmesi”, Türk Geriatri Dergisi, 16, 150-154 (2013). (SCI-E’de endekslenmektedir)

 

A.2. Bastug, G., E. T. Ozel-Kizil, A. Sakarya, O. Altintas, S. Kirici, U. Altunoz,“Oral Trail Making Task as a Discriminative Tool for Different Levels of Cognitive Impairment and Normal Aging”, Archives of Clinical Neuropsychology,28, 411-7 (2013). (SCI-E ve SSCI’da endekslenmektedir)

 

A.3. Altunöz, U., E.T. Özel Kızıl, S.Kırıcı, G.Baştuğ, B. Biçer Kanat, A. Sakarya, O.Er, E. Turan, “Dimensions of Agitation Based on the Cohen-Mansfield Agitation Inventory in Patients with Dementia”, Türk Psikiyatri Dergisi, 26, 116-22 (2015). (SSCI’da endekslenmektedir) 

 

A.4. Duman, B., E.T. Özel-Kızıl, Z. Baran, S. Kırıcı, E.Turan, “Yaşlılık Çağı Depresyonu ve Hafif Bilişsel Bozukluğu Olan Hastalarda Öznel Bellek Yakınmaları ile Nesnel Bellek Bozukluklarının Karşılaştırılması”, Türk Psikiyatri Dergisi,27,1-7 (2016). (SSCI’da endekslenmektedir)

 

A.5. Biçer Kanat, B., U. Altunöz, S. Kırıcı, G.Baştuğ, E.T. Özel-Kızıl,“Hoarding Behavıour in Three Different Types of Dementia Cases”, Türk Psikiyatri Dergisi, 27, 138-142 (2016).(SSCI’da endekslenmektedir)

 

A.6Özel-Kızıl, E.T., A. Kokurcan, U.M. Aksoy, B. Bicer Kanat, D. Sakarya, G. Bastug, B. Colak, U. Altunoz, S. Kirici, H. Demirbas, B. Oncu, “Hyperfocusing as a dimension of adult attention deficit hyperactivity disorder”, Research in Developmental Disabilities, 59, 351–358 (2016). (SSCI’da endekslenmektedir)

 

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler :

 

B.1. Duman, B., E.T. Ozel-Kizil, Z. Baran, S. Kirici ve E. Turan, “ Investigation of subjective memory complaints and objective memory deficit in elderly patients with major depression and mild cognitive impairment,”21st Alzheimer Europe Conference, “European Solidarity Without Borders”, Warsaw, Poland, 6-8 Ekim 2011. (Sözel bildiri olarak sunulmuştur)

 

B.2. Bastug, G., E.T. Ozel-Kizil, A. Sakarya, O. Altintas ve S. Kirici, “ Comparison of the Oral Trail Making Task performances of the patients with Alzheimer’s disease, MCI and healthy elderly”, 27th International Conference of Alzheimer’s Disease International, London, UK, 7-10 March 2012.

 

B.3. Ozel-Kizil, E., H. Demirbas, G. Bastug, S. Kirici, E. Tathan, N. Kasmer ve B. Baskak, “A scale for the assessment of hyperfocusing in attention deficit and hyperactivity disorder”,26th ECNP Congress, Barselona, İspanya, 5-9 Ekim 2013.

 

B.4. Kokurcan, A., E.T. Ozel-Kizil ve S. Kirici, “Death anxiety in elderly patients with generalized anxiety disorder”, 26th ECNP Congress, Barselona, İspanya, 5-9 Ekim 2013.

 

B.5. Altunoz,U., E.T. Ozel-Kizil, A. Kokurcan, S. Kirici, G. Bastug ve E. Ünal., “Psychometric properties of the Turkish version of generalised anxiety disorder severity scale (GADSS) in a sample of elderly patients”, 26th ECNP Congress, Barselona, İspanya, 5-9 Ekim 2013.

 

B.6. Bicer Kanat, B., B. Colak, O. Er, A. Kokurcan, U. Altunoz, A. Sakarya, S. Kirici, G. Bastug ve E.T. Ozel-Kizil, “Sleep disturbance in patients with Alzheimer’s disease”, 26th ECNP Congress, Barselona, İspanya, 5-9 Ekim 2013. 

 

B.7. Ozel-Kizil,E.T., A. Kokurcan, U. M. Aksoy, B. Biçer Kanat, D. Sakarya, G. Bastug,

B.Çolak, U. Altunöz, S. Kirici, H. Demirbas ve B. Öncü, “Hyperfocusing as a dimension of adult ADHD”, 27th ECNP Congress, Berlin, Almanya, 18-21 Ekim 2014.European Neuropsychopharmacology, 24, S707 (2014).

 

B.8. Baskak,B., E.T. Ozel-Kizil, E. Zıvralı , E. Ateş, B. Cihan, P. Uran, Y. Hoşgören Alıcı, S. Kırıcı ve G. Baştuğ, “Verbal fluency deficits in patients with schizophrenia, psychotic bipolar disorder and their unaffected relatives”,27th ECNP Congress, Berlin, Almanya, 18-21 Ekim 2014.European Neuropsychopharmacology, 24, S446 (2014).

 

B.9. Altunoz, U., A. Kokurcan, S. Kirici, G. Bastug ve E.T. Ozel-Kizil, Comparison of the clinical characteristics of generalized anxiety disorder in young and elderly patients”, 27th ECNP Congress, Berlin, Almanya, 18-21 Ekim 2014.European Neuropsychopharmacology,24, S593 (2014).

 

B.10. Cobanoglu, E., E.T. Ozel-Kizil, S. Kirici, N. Bal, Y.H. Alici, O. Yucel ve E. Turan,“Clinical correlates of apathy in patients with Alzheimer's disease”,European Neuropsychopharmacology, 25, S582 (2015).

 

B.11. Ozel-Kizil E.T., S. Kirici , E. Cobanoglu, B. Senel, G. Bastuğ, B. Bilgin-Kapucu, F. Bashirov, N.B. Tepe-Bal ve W. E.Mansbach, “P8-101-Psychometric Properties of the Turkish Version of the Brief Cognitive Assessment Tool”, APA 2016 Annual Meeting, s.178, 14-18 Mayıs 2016, Atlanta, Georgia, ABD.

 

B.12. Cobanoglu, E., E.T. Ozel-Kizil, B. Bilgin-Kapucu, S. Kirici, D. Oztuna,” Is apathy in demented elderly correlated with vascular risk factors? “, 28th ECNP Congress Viyana, Avusturya, 17-21 Eylül 2016.

 

B.13. Bilgin-Kapucu, B.,G. Cetinkol, C. Aydemir, G. Bastug, E. Cobanoglu, S.Kirici, N.B. Tepe Bal, E.T.Ozel-Kizil ve W. E. Mansbach, ”The Brief Anxiety And Depression Scale (BADS) In Turkish Elderly Patients Wıth Major Depression”, 28th ECNP Congress Viyana, Avusturya, 17-21 Eylül 2016.

 

B.14. Kirici, S., T. Cobanoglu-Tunali, S.Uluc ve E. T. Ozel-Kizil, “Psychometric Properties Of The Turkish Version Of The Benton Visual Retention Test In Patients Wıth Alzheimer’s Type Of Dementia”,28th ECNP Congress Viyana, Avusturya, 17-21 Eylül 2016.

 

C. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

 

C.1. Baştuğ, G., E.T. Özel Kızıl ve Y. Hoşgören-Alıcı, S. Kırıcı, “Türk Edebiyatından Yas Teması Örnekleri”, Ankara Sağlık Hizmetleri Dergisi, 15 (2), 39-46 (2016).

C.2. KIRICI, S., & BAŞTUĞ, G. (2021). Adli Psikolojik Değerlendirmede Projektif Teknikler ve Rorschach Mürekkep Lekeleri Testi’nin Kullanımı Sorunsalına Bir Bakış: Geleneksel Derleme. Türkiye Klinikleri Adli Tıp ve Adli Bilimler Dergisi18(3), 251-259.

C.3.  Kırıcı, I. S., Baştuğ, G., & Kızıl, E. T. Ö. YARGILAMA BECERİLERİNİ DEĞERLENDİRMEK İÇİN GELİŞTİRİLMİŞ MUTFAK RESİM TESTİ’NİN ALZHEIMER HASTALARINDA KULLANIMI. EVALUATION137, 143.

 

D. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

 

D.1. Özel-Kızıl, E.T., B. Duman, H. Ö. Altıntaş, S. Kırıcı, G. Baştuğ, Z. Baran ve U. Altunöz, “Yaşlı Hastalarda Subjektif Bellek Yakınmaları Anketi’nin Türkçe Formunun Psikometrik Özellikleri”, 47. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Antalya, 26-30 Ekim 2011.

D.2. Altunöz, U., E.T. Özel Kızıl, S. Kırıcı, G. Baştuğ, B. Biçer Kanat, A. Sakarya, O. Er, E. Turan,Demans Hastalarında Ajitasyonun Boyutlarının Değerlendirilmesi”, 48. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Bursa, 9-13 Ekim 2012.

 

D.3. Sakarya, A., D. Sakarya, B. Biçer Kanat, U. Altunöz, O. Er, S. Kırıcı, E.T. Özel Kızıl, E. Turan “Alzheimer Hastalarının Bakımverenlerinde Marwit Meuser Bakımveren Yas Ölçeği’nin Türkçe Formunun Psikometrik Özellikleri”, 48. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Bursa, 9-13 Ekim 2012.

 

D.4. Biçer Kanat, B., U. Altunöz, S. Kırıcı, G. Baştuğ, E.T. Özel Kızıl, “Üç Olgu ile Demansta Kompulsif Biriktiricilik”, 48. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Bursa, 9-13 Ekim 2012.

 

D.5. Beğli, S, E.T. Özel Kızıl, G. Baştuğ, S. Kırıcı, T. Tuncal ve E. Turan, “Alzheimer Hastalığı’nda Bakımverenlere Yönelik Psikoeğitimde Kullanılabilecek Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi”, 4. Ulusal Alzheimer Kongresi, Çeşme ,İzmir, 20-23 Mart 2014.

 

D.6. Tuncal, T., D. Yücel, N.B. Bal, Y.H. Alıcı,S.Kırıcı, G. Baştuğ G. ve E.T. Özel Kızıl, “Karikatürlerde Yaşlılık Algısı”, 50. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 11-16 Kasım 2014, Antalya, Türkiye, PB126, 50. Ulusal Psikiyatri Kongresi Özetleri, Türkiye Psikiyatri Dergisi, s.88.

 

D.7. Bilgin, B., D. Yücel, Y. Hoşgören-Alıcı, G. Baştuğ, S. Kırıcı ve E.T. Özel-Kızıl, “Yaşlılık çağı depresyonunda yas”. 50. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 11-16 Kasım 2014, Antalya, Türkiye, PB203, 50. Ulusal Psikiyatri Kongresi Özetleri, Türkiye Psikiyatri Dergisi, s. 128.

 

E. Kitaplar

 

E.1. Kırıcı, S. ve Özel Kızıl E. T. (2018). Yaşlı Bakım Elemanları İçin Geriatrik Psikiyatri. Emine Özmete (Ed.), Yaşlılarda Karşılaşılan Adli Psikolojik Durumlar (s. 126-131). Ankara: Hedef Basın Yayın.

E.2. Kırıcı, S. (2018). Yaşlılarda Psikolojik Ve Sosyal Rehabilitasyon. Emine Özmete (Ed.), Yaşlılarda Yalnızlık ve Yalnızlıkla Başa Çıkma Becerileri (s. 146-154). Ankara: Hedef Basın Yayın.

E.3. Kırıcı, S. (2018). Yaşlılarda Psikolojik Ve Sosyal Rehabilitasyon. Emine Özmete (Ed.), Yaşlılarda Stresle Başa Çıkma Becerileri (s. 126-131). Ankara: Hedef Basın Yayın.

E.4. Kırıcı, S. (2020). Sağlık Psikolojisi. Gülbahar Baştuğ (Ed.), Bağımlılıklar (s. 101-115). Ankara: Anadolu Üniversitesi.

Uzmanlık Alanları

Eğitim Bilgileri

Lisans / Ankara Üniversitesi / Psikoloji

2003-2007

Yüksek Lisans / Ankara Üniversitesi / Psikoloji

2015-2017

Doktora / Ankara Üniversitesi / Adli Psikoloji

2020-Devam Ediyor

Terapi Eğitimi / Sağlık Bakanlığı / Psikolojinin Tıbbi Uygulamaları

2017

Sertifikalar

Aile Danışmanlığı / Vektörel Grup

2017

WISC-R Zeka Testi / Türk Psikologlar Derneği

2007

Çocuk Testleri Eğitimi / Türk Psikologlar Derneği

2007

Danışan Yorumları (0)