Beck UMUTSUZLUK testi

Beck Umutsuzluk testi 20 sorudan oluşur. Verilen yanıtlar 1 ve 0 puanla değerlendirilir. Elde edilen toplam puan kişinin içinde bulunduğu umut düzeyini ifade eder.

Umutsuzluk Ölçeği

Umutsuzluk Ölçeği kişinin içinde bulunduğu iyilik halini ölçmeyi hedefler.  Bazı durumlarda kendimizi yorgun, çökkün, mutsuz hissederiz. Ancak bunlardan önce umut ne demektir bunun tanımını yapmamız gerek. Umut kişiye iyi olma duygusu veren, kişiyi harekete geçiren içsel bir güçtür. Umutlu olduğumuz zamanlarda kendimizi daha dinç ve güvende hissederiz. Bu iyilik hali geleceğe karşı da daha olumlu bakmamıza destek olur. Bu sayede kişilerin ruh sağlığı da olumlu yönde gelişir.

Beck Umutsuzluk Ölçeği için tıklayın.

Kişinin umut hali ne kadar yüksekse karşılaştığı problemlerle de o kadar kolay baş eder. Çünkü kendisini kapana kısılmış hissetmez. Böylece her zaman bir çıkış yolu olacağına inanır. Diğer taraftan umutsuzluk artarsa kendisini çaresiz, bitkin hisseder. Çoğu zaman acaba depresyonda mıyım sorusunu sorar. Beck Umutsuzluk Ölçeği kişinin kendi umuduna yönelik eğilimini ölçer. Bazı durumlarda kıyaslanmak ya da yetersiz olduğunu hissetmek de umutsuzluğa yol açar.

Umut etmeyi geçmişle gelecek arasında bir köprü olarak görebiliriz. Bu nedenle ortaya çıkan bıkkınlık, ümitsizlik hali kişinin şimdiyle bağlantısını keser. Geçmişe yönelik olumsuz yaşantılar daha çok ortaya çıkar. Her yaşantıda kendisini daha da güçsüz hisseder.

Beck Umutsuzluk Testi

Umutsuzluk Testi A.Beck tarafından geliştirilmiştir.  Daha önce intihar girişimi olan hastalarla çalışma yapmıştır. Bu çalışmalar sonucunda kişinin umutsuzluk düzeyini ölçek haline getirmiştir. Ölçeği geliştirirken kişilerin var olan duruma yönelik bir çözüm olmadığına inanması dikkatini çekti. Bu nedenle kişilerin içinde bulunduğu duruma yönelik gerçekçi bir bakış açısı geliştirmediklerini ifade etti.

Yaşadığımız olaya gerçekçi olmayan sebepler yükleriz. Bu bazılarımız için başetmesi kolay bir konudur. Ancak kimimi bu durumun altında eziliriz. Beck, kişinin bu umut düzeyinin azalması sonucu harekete geçmediğini fark etti. Kişi, yaşamın her alanına dair negatif duygular hissetmeye başladı. Geleceğe dair bu umutsuzluk halini bir ölçekle değerlendirmek istedi.  Testin ortaya çıkmasını sağlayan unsur, kişilerin intihar düşüncelerinin altında yatan bilişsel çarpıtmalardır. Bu olumsuz inançların umudu ortadan kaldırdığını düşündü. Sonraki çalışmalarda ise biliş halinin daha olumlu gelmesi için çaba harcadı.

Depresyon intihar riskini artırır. Ek olarak alkol ve madde kullanımı gibi durumların artmasına neden olur. Bu nedenle Beck Umutsuzluk Testi çalışmalarında depresyon ile umut arasındaki ilişkiyi görmek istedi.

Ölçekte bireyin geleceğe yönelik endişesi belirlenir. Sorulara doğru ya da yanlış şekilde cevap verilir. Böylece kişinin hayata dair negatif beklentileri ortaya çıkar. Negatif yanıtlar 1 puan olarak değerlendirilir. Elde edilen toplam puan ise kişinin umut düzeyini ifade eder. Ölçek duygusal, bilişsel ve davranışsal yanıtları ölçer.

Umutsuzluk Sendromu

Umutsuzluk sendromu kişinin geleceğe karşı beklentisinin sıfırdan biraz fazla olmasıdır. Bu nedenle çıkış yolu aramak istemez. Çünkü kendisine yardım edecek hiçbir şey yoktur. Beck Umutsuzluk Testi kişinin bu düşüncelerini ölçer. Umut da umutsuzluk da gelecekle ilgilidir. Geleceği karanlık gören kişiler hedeflerine ulaşamayacaklarına inanır. Kendilerine somut kanıt arar. Aranan her somut kanıt, geleceğe karşı inançsız hale gelinmesine sebep olur.

Uzun dönemli planlarında başarısız olacağına inanır. Bu nedenle çaba sarf etmek istemez. Daha çok kaderci anlayışı tercih eder.  Eğer ki kendisine kısa dönemli hedef koyar ve ulaşırsa umudu artar.

Değersiz biri olduğunu düşünmek, güçsüz ve güvensiz olmak, saldırgan ve yıkıcı olmak (kendine karşı) temel karakteristik çarpıtalar olarak karşımıza çıkar. Beck Umutsuzluk Testi kişinin içinde bulunduğu bu bilişsel mekanizmanın ortaya çıkmasına yardım eder.

merhaba10