Online Terapi Psikolog

Covid 19 Salgını ve İntihar

Covid 19 salgını ve intihar konuları son günlerde sık sık haberlerde karşımıza çıkıyor. Salgın dönemini bir çok insanın işini kaybetmesine neden oldu. Bu yüzden covid 19 salgını ve intihar çok dikkat etmemiz gereken bir mesele haline geldi. 2020 yılında meydana çıkan bu süreç insanların stresle baş etme becerilerini de tamamen değiştirdi. Pek çok insan yeni ve farklı stres durumlarıyla karşı karşıya kaldı. Hükümetler tarafından uygulanan yasaklar pek çok insanın evde kalmasına neden oldu. Bir taraftan fiziksel sağlığı düşünerek alınan bu kararlar insanların ekonomik olarak zorlanmasına neden oldu. Fizyolojik ihtiyaçlar aslında psikolojik ihtiyaçlardan ayrı tutulmaz. Bu yüzden covid 19 salgını ve intihar haberleri de artmaya başladı.

Salgın Döneminde İntihar Riski

Salgın döneminde aileler adeta evlerine hapsoldu. Bu durum aile içi şiddeti, çocuk istismarı riskini de arttırdı. Fiziksel mesafeyi korumaya çalışırken psikolojik sağlığı riske attık. Kriz dönemindeki insanlar işlerin içinde çıkamayınca intihar etmeye başladı. Salgın süreci henüz bir yıldır devam ettiği için kesin bir rapor sunulamıyor. Ancak haberlerden takip ettiğimiz kadarıyla intihar oranları geçmiş zaman göre daha da arttı.

Koronavirüse yakalandı ve intihar etti 

Yukarı da gördüğünüz gibi hem krizlerden hem de salgından kaynaklı intiharlarda artış var. Ancak bu verilere tam olarak ulaşmak için iki yıla daha ihtiyacımız var. Yapılan çalışmalar stres durumunun insanları birden intihara sürüklemeyeceğini söylüyor. İntihara sebep olan çevresel, psikolojik, biyolojik ve diğer faktörlerin incelenmesi gerekir. 2008 yılında meydana gelen krizde yaklaşık olarak 5 milyon işini kaybetti. O zamanlarda yapılan çalışmalar intihar oranlarının çok fazla artmadığı ifade ediliyor. Bu araştırmalar ise insanların aslında bu tür kriz durumlarına karşı dirençli olduğunu gösteriyor.

Terapistler Nasıl Yardımcı Olabilir?

Salgın döneminde meydana gelen ekonomik kayıplar nedeniyle devletler ruh sağlığı alanı için tedbir almak zorundadır. Yoksa bu salgın sürecinin ilerleyen zamanlarda bizlere nasıl etkisi olacağını kestiremeyiz. Bu konuda psikolog, psikolojik danışman ve psikiyatristlere büyük görevler düşüyor.

İntihar ve İntiharı Önleme Çalışmaları

Ruh sağlığı çalışanları olarak intihar durumlarıyla nasıl çalışılacağına yönelik araştırmaları takip etmeliyiz. Yapılan güncel çalışmaları takip etmek bu anlamda psikolog ve psikolojik danışmanların da kendisini geliştirmesine yardım eder.

Sosyal İzolasyon

İnsanların sosyalleşmesi intiharın önlenmesinde kritik bir rol oynar. İntihar etmeyi düşünen biri yavaş yavaş sosyal ilişkilerini sınırlandırır. Bu sınırlama çevresi tarafından dikkat çeker. Ancak salgın döneminde bu sosyal izolasyon bir zorunluluk haline geldi. Belirtiler ortaya çıktığı anda kişilerin 14 gün karantinada kalması tavsiye ediliyor. Bu yüzden bu sosyal izolasyon durumu intihar sürecinde etkili olabilir. Sosyal ilişkilerin zorunlu şekilde sınırlandırılması intihara yönelik düşünce ve davranışları arttırabilir. Bu konuda dikkatli olmak gerekir. Yalnız yaşayan bireylerin sık sık aranması bu konuda önem arz eder.

Sosyalleşmenin Kısıtlanması

Düğün , ibadet, etkinlik, toplantı gibi faaliyetlerin iyileştirici bir yanı vardır. Ancak salgın nedeniyle bu tür durumların kısıtlanması insanlarda yalnızlığı yol açar. Yalnızlık durumları da bir yerden sonra intihar düşüncesini tetikleyebilir. Sosyal gruplarla birlikte olmak intihar oranını düşürür. Bu yüzden sosyalleşme aidiyet duygusunu ortaya çıkarır. Koruyucu ve önleyici bir yanı olan sosyalleşmenin kısıtlanması da bir risk faktörüdür.

Ekonomik Kriz

Covid-19 salgını kapsamında alınan tedbirler insanları ekonomik olarak zora sokmuştur. İptal edilen toplantılar,  kapatılan kurumlar, fabrika gibi işletmelerin kısıtlı çalışması insanları ekonomik olarak etkilemiştir. İş kaybı ve ekonomik kriz de intiharın göstergeleri arasında yer alır. Bu yüzden salgın döneminde verilen ekonomik destek intihar davranışını engellemek için önemlidir. Bu tür durumlarda sosyal devlet anlayışının daha fazla ortaya çıkması gerekir. Diğer taraftan eğitime devam edemeyen gençler de bu tür durumlardan oldukça fazla etkilenir. İşsizlik durumları dolaylı yoldan çocukların eğitim sürecini de etkiliyor.

Fiziksel Hastalıklar ve İntihar

Fiziksel hastalığı var olan hastaların intihar davranışının arttığı ifade edilir. Özellikle ileri yaş grubunda birden fazla fiziksel hastalığın varlığı buna neden olur. Özellikle 65 yaş üstü insanların evlerden çıkmasının kısıtlanması durumunu tekrardan gözden geçirmek gerekir.

Covid 19 ve Ruhsal Bozukluklar

Salgının hızlı bir şekilde ilerlemesi ve bulaşma yolları insanların korkusunu arttırır. Diğer andan tedaviye yönelik kesin bir açıklamanın olmaması da insanların kaygısını tetikler. Bu tür durumların sonunda ise depresyon, uykusuzluk, panik gibi durumlar ortaya çıkar. Bu yüzden salgın döneminde ruh sağlığı hizmetlerinin arttırılması önemlidir. Vatandaşların ruh sağlığı imkanlarına devlet eliyle daha kolay ulaşması bu konuda önem arz eder. Bu tür durumlarda var olan rahatsızlığa ek olarak öfke ve intihar düşüncelerinin arttığı ifade edilir.

Covid 19 ve Etiketlenme Korkusu

Salgın döneminde ailede bir üyenin pozitif çıkması tüm aile üyelerini korkutur. Hele bir de aile üyelerinden birinin ölümü tüm aile dengesini alt üst eder. Damgalanan kişi yoğun öfke, kaygı, çaresizlik, yalnızlık yaşayabilir. Hatta bazen suçluluk duygusu intihar düşüncesini tetikler. Bu tür durumlarda damgalanma korkusu da ortaya çıkar. Bir vatandaş ailesine covid bulaştırdığı için hastanede tedavi olurken kendisini öldürmeye çalışmıştır. Bu tür damgalanma ve suçluluk durumları intihar riskini arttırır. Bangladeş’li 36 yaşındaki bir erkek köyüne hastalık getirdiği için köylüler tarafından dışlanmıştır. Ardından bu damgalanmaya dayanamayarak köy meydanında kendisini asmıştır. Özellikle ekonomi ve eğitim açısından düşük düzeye sahip olan bölgelerde bu tür etiketlemeler oldukça fazladır.

Medyanın Rolü

Haberlerde sık sık intihara yönelik haberlerin yapılması kişileri olumsuz etkiler. Bu tür haberlere tekrar tekrar maruz kalma korkuyu attırır. Artan korku nedeniyle intihar davranışı da artabilir. Bu yüzden medyanın etik ilkelere uyarak yayın yapması gereklidir.

Hemen Seans Al

Covid 19 Döneminde İntiharı Önleme Çalışmaları

İntihar her ne kadar en büyük ölüm nedenlerinin başında olsa dahi engellenebilir bir durumdur. Ancak covid 19 dönemine yönelik bir çalışmanın henüz olmaması engeller arasında yer alır. Özellikle depresyon tanısı olan hastalar için bu süreç oldukça zor geçer. Karantina ve ekonomik krize bağlı olarak intihar girişimlerinin incelenmesi bu açıdan önemlidir.

Bu yüzden sosyal mesafe yerine fiziksel mesafe cümlesinin kullanılması gerekir. Fiziksel boşluk bırakmak sosyal ilişkiyi engellemez. Bu yüzden bazı tedbirler alınarak sosyal ilişkiler devam ettirilmelidir. Hastanede yatarak tedavi görenlere yönelik de terapi süreçlerinin başlatılması faydalı olacaktır.

Diğer bir önemli konu ise devlet yönetimleri aracılığıyla ruh sağlığı hizmetlerine erişimin kolay hale getirilmesidir. Böylece hem sağlık çalışanları hem de covid pozitif çıkan hastalar ücretsiz şekilde ruh sağlığı hizmetine erişmelidir. Bu konuyla ilgili çalışma yapılması bu yüzden çok önemlidir.

Yapılan araştırmalar neticesinde covid 19 salgınının intiharı ne kadar etkilediği henüz net olarak ortada değil. Ancak risk durumunun arttığını söyleyebiliriz. Bu konuyla ilgili önleyici çalışmaların yapılması intihar oranlarını etkili şekilde etkiler.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir