Yeme Bozuklukları

Duygusal Yeme Neden Olur

Duygusal yeme kişinin dengeli ve yeterli beslenmesine engel olur. Sağlık kalmak ve yaşam standartlarını artırmak için yemek yeme davranışına dikkat etmemiz gerekir. Bu yüzden özellikle son zamanlarda yemek yeme davranışı üzerine oldukça fazla araştırma yapılmaya başlandı. Çünkü psikolojik iyi oluş ve fizyolojik iyi oluşu birbirinden ayırt edemeyiz. Bir bütün olarak ele aldığımız insan yaşamında yemek yeme önemli bir yer kaplar. Duygusal yeme kişinin tüm tutumlarını içerir. Bu yüzden konuyu ele alırken kişinin demografik, fizyolojik, sosyal, coğrafi ve kültürel koşullarını birlikte ele almalıyız. Tüm bu etmenlerin yanı sıra duygusal yeme psikolojik açıdan da önem arz eder.
İçindekiler
1. Duygusal Yeme Nedir ?
2. Sebepleri Nelerdir
3. Psikosomatik Obezite Teorisi
4. İçsel Obezite Teorisi
5. Kısıtlama Teorisi
6. Kaçış Teorisi
6. Duygusal Yeme Online Terapi

Duygusal Yeme Nedir ?

Kişiler bazı durumlarda fizyolojik ihtiyaçlarından ziyade psikolojik olarak kendilerini doyurmak ister. Bu tür durumlarda açlıklarını doyurmak için yemek yemeyi tercih eder. Böylece duygusal yeme durumu ortaya çıkar. Kişiler yaşadıkları olumsuz duygularıyla baş etmek için yemek yemeye odaklanır. Bu tür tepkiler kişinin hem beden algısını hem de psikolojik iyi oluşunu olumsuz etkiler. Bu tür yemek yeme davranışını olumsuz duygularla baş etmek için bir yöntemdir. Aslında ele almamız gereken temel konu duygulardır. Ancak tabii ki konunun altında yatan fizyolojik etmenleri de ele almamız gerekir.

Duygusal yeme davranışı ile ilgili farklı farklı araştırmalar dikkatimizi çekiyor. Konuyla ilgili yapılan çalışmalarda kişilerin;

  • Stresli
  • Depresif
  • Kızgın
  • Sıkıntılı
  • Kaygılı

Hissettiklerinde yemek yemeye yöneldiği dikkat çekiyor. Buna karşın kişilerin bazı durumlarda mutlu olduğunda da yemek yediği görülüyor. Diğer taraftan üzüntü duygusu bazen yemek yeme davranışını artırır bazen ise azaltır. Burada temel konu aslında kişilerin baş etme becerileridir. Bu yüzden belirtilen duygularda yemek davranışı kişiye göre değişir.

Duygusal Yeme Sebepleri Nelerdir ?

Robin ve Fray (1980) yaptıkları araştırmada çeşitli duyguların hayal edilmesini istemiştir. Hayal edilen duygulara karşın besin tüketimlerini kaydetmiştir. Yapılan çalışmada katılımcıların gerilim ve korku gibi güçlü duyguları hayal ettikleri durumlarda daha az besin tükettiği sonucuna ulaşmıştır. Diğer yandan depresif ve sıkıntılı duygularda ise besin tüketimi artmıştır. Bu tür araştırmalar bize şunu gösteriyor. Eğer ki yoğun duygular ortaya çıkarsa besin tüketimi azalır. Diğer yandan se hafif duygu yoğunluklarında yemek yeme davranışı artıyor. Tabii ki bu tür duygular yemek davranışını tek başına artırmaz. Bu tür davranışların kuramsal olarak ele alınma şekillerine de göz atalım.

Tırnak Yeme Hastalığı Nedir yazımızı mutlaka okuyun.

Psikosomatik Obezite Teorisi

Psikosomatik teoriye göre bu durumları kişi fark etmez. Bu yüzden içsel uyaranlar kendiliğinden harekete geçer. Böylece kişi farkına varmadan yemek yemeye başlar. Teoriye göre obez bireyler açlık, tokluk gibi uyaranlara göre yemek yeme davranışı sergilemez. Yemek yeme durumlarını tetikleyen şey duygu durumudur. Bu yüzden açlığa yanıt vererek duygusal yemeyi tercih eder. Anksiyete, kaygı, sıkıntı durumlarında çıkış yolları yemek yemektir.

Bruch (1973) aşırı yemek yeme davranışını yanlış açlık farkındalığıyla birlikte ifade eder. Bruch’a göre kişi açlık hissetmez. Yani bu cümle bize şunu söylüyor. Kişi aç ya da tok olduğunu bilmez. Bu yüzden yemek yeme davranışını da kontrol edemez. Diğer taraftan bebeklik döneminde yemek yiyerek sakinleştirilen bebeklerde de duygusal yeme ortaya çıkar. Çünkü bebek bir şekilde “sinirlenirsem, kaygılanırsam yemek yemeliyim” düşüncesini öğrenir. Böylece rahatsız edici duygular yemek yiyerek ortadan kalkar.

Duygusal Yeme ve İçsel Dışsal Obezite

Normal standartlarda kiloya sahip kişiler korku ve kaygı durumlarında besin tüketimine yönelmez. Çünkü midedeki kramplar ve kasılmalar yemeyi engeller. Ancak obez bireyler bu içsel uyaranları fark etmez. Bu yüzden duygusal yeme davranışı harekete geçer. Bu yüzden dışsal uyarıcılar ile yemek yemeyi sonlandırır. Diğer önemli konu ise bu kişilerin dışsal uyaranlara da yemek yiyerek cevap vermesidir. Bu yüzden temel farklılık içsel uyaranlara odaklanmaktır. İçsel ve dışsal uyaranları farklı farklı ele almak gerekir.

Kısıtlama Teorisi

Kısıtlama teorisi toplumsal normları devreye sokar. Kişiler ideal kiloya ulaşmak için katı diyet uygular. Böylece olumsuz duygularla baş etmek için duygusal yeme devreye girer. Teoriye göre sıkı diyetler sonucunda fizyolojik savunma mekanizmaları devreye girer. Diğer önemli konu ise yeme davranışının kısıtlanması yemek yemeye karşı arzuda artışa neden olur. Böylece kişi besinlere karşı daha fazla arzu duyar. Duygusal yeme davranışı bu konular içerisinde ele alınır.

Herman ve Polivy tarafından geliştirilen teori besinlere duyulan arzuyu ele alır. Bu arzuya direnmek için kişi bilişsel çaba gösterir. Kısıtlayıcı tarzda yeme davranışı sergileyen bireyler kontrollerini bazı durumda geçici olarak bozar. Otokontrolü bozulan kişiler depresyon ve anksiyete durumlarıyla baş eder.

Kaçış Teorisi ve Duygusal Yeme

Kaçış teorisi olumsuz duyguları ele alır. Ortaya çıkan olumsuz duygular içsel uyaranları harekete geçirir. Böylece kaçış olarak kişi yemek yer. Eğer ki kişi benliğine yönelik bir tehdit algılarsa yemek yeme yönelir. Böylece içsel uyaranları devre dışı bırakır. Dışsal uyaran olarak duygusal yeme ortaya çıkar. Görmezden gelinen içsel uyaranlar problemin daha da derinleşmesine neden olur. Bu tür durumlarda ego kendini tehdit altında hisseder. Daha önceden de bahsettiğimiz gibi ego dengeleyici bir unsurdur. İd ve süperego arasındaki dengeyi sağlayan unsur ortadan kalkınca kişi daha çok yemek yemeye başlar. Bunun tek çaresi daha çok yemek yemektir. Böylece kişi haz elde eder.

Duygusal Yeme Online Terapi

Duygusal yeme online terapi ile tedavisi mümkün bir süreçtir. Öncesinde de bahsettiğimiz gibi kişinin geçmiş yaşantısı şimdiyi etkiler. Etkilenen yaşamda bir şekilde baş etme becerisi geliştirmemiz gerekir. Bu yüzden bazı kişiler mutlulukları ya da üzüntüleriyle yemek yiyerek baş eder. Bazen bu yemek yeme süreci ataklar şeklinde ortaya çıkar. Aslında duygunuzla yemek yeme süreciniz birbirine eşlik eder. Online Terapi desteği ile duygusal yemek yeme probleminin nedenlerini anlamanız mümkün. Duygusal yeme ile ilgili online terapi almak için ana sayfamızı inceleyebilirsiniz. Terapi sürecinde şimdi ile geçmiş arasında bir bağ kurarız. Böylece sizi tetikleyen yaşantılar gün yüzüne çıkar. Davranışın ne kadar süredir devam ettiğine yönelik bir çalışma yapılır. Bu süreç içerisinde diyet yapmak etkili bir sonuca ulaştırmaz. Asıl önemli konu var olan duygu durumunu ortaya koymaktır. Bu yüzden terapi süreci gerekir. Bazen yetersizlik bazen ise değersizlik durumu yeme davranışınızı artırır.

Hemen Seans Al

Tıkanırcasına Yeme Bozukluğu için tıklayın!

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir