Kişilik Bozuklukları

Borderline Kişilik Bozukluğu

Borderline Kişilik Bozukluğu B kümesi kişilik bozuklukları arasında yer almaktadır. Borderline Kişilik Bozukluğu önceleri nevrozlarla psikozlar arasında ele alınırdı. Yapılan çalışmalar bu görüşü değiştirdi. Borderline Kişilik Bozukluğu; kişinin kimlik duygusunda, insanlarla kurmuş olduğu ilişkilerde, duygu durumunda dalgalı şekilde meydana gelen tutarsızlık olarak da ifade edilmektedir.

Kişinin gündelik yaşantısında bazı durumlarda enerjisinin bittiğini hissetmesi, antisosyal davranışlar ya da ataklar, bazen madde kullanımına yönelik, hızlı ve aceleci bir yaşam tarzı, kendine zarar verme düşünceleri ya da eylemleri, yalnızlıktan ve yapacak bir şey olmamasından yakında, duygu durumunda ani değişimler, enerjide değişimler gibi belirtiler şeklinde ortaya çıkmaktadır. Bu noktada borderline kişilik bozukluğu ile ilgili en temel ifadeler aşağıdaki gibidir. Gelin birlikte inceleyelim.

Borderline Kişilik Bozukluğu Belirtileri

1- Borderline kişilik bozukluğu olan kişiler terk edilmekten kaçınmak için sonsuz bir çaba gösterir. Terk edilmek onlar için yaşamını alt üst eden bir durumdur.

2- Bazı yaşantıları ya da söylemleri gözlerinde ve düşüncelerinde inanılmaz büyütürler ya da inanılmaz yerin dibine sokarlar, burada iki uçlu bir düşünce tarzı dikkatimizi çekmektedir. Orta seviyede bir duygu ya da söylemden ziyade iyi ya da kötü arasında bir düşünce tarzı geliştirirler.

3- İnsan ilişkileri tutarsız ve dengesizdir. Kimi zaman çok mutlu ve keyifli bir ilişki sürerken kimi zaman çok gergin ve suçlayıcı bir dil yapısı ve ilişki süreci yaşayabilirler.

4- Ben kimim sorusunu sık sık sorarlar, bu noktada ise kimlik karmaşası yaşarlar

5- Kendisine zarar verecek en az iki dürtüselliği mevcuttur. Ancak bazen bu dürtüsellikler daha da artar. Madde kötüye kullanımı, sık alkol tüketimi, fazla alkol kullanımı, riskli cinsellikler, riski araç kullanımı gibi davranışlar ortaya çıkar.

6- Borderline Kişilik Bozukluğu olan kişiler tekrarlayıcı ve sık intihar girişimlerinde bulunabilirler. Bu noktada intihar düşünceleri dikkate almak gerek. İntihar düşüncesine karşın tedbir alınması gerek. Kişilerarası ilişkilerde göz korkutucu davranışlar ya da söylemler ortaya koyabilirler.

7- Duyguları gün içerisinde ve sık sık değişir. Mutluyken bir anda çökkün hale gelebilirler. O yüzden duygularında tutarsızlık ve ani iniş çıkışlar en temel belirtileri arasında da sayılır.

8- Sürekli bir boşluk duygusundan, amaçsızlıktan bahsederler.

9- Yoğun şekilde öfke durumu yaşayabilirler, öfkelerini ifade etmekte sorun yaşayabilirler. Bu durum ise öfkesini kontrol etmesinde de problemler yaşamasında ve insanlarla ilişkilerinin bozulmasına neden olabilir.

10- İnsan ilişkilerinde kuşkucu olabilirler ancak bu kuşkular her seferinde aynı şekilde ortaya çıkmaz. Bazen bu kuşkular gelip geçicidir. Bazen ise kalıcı şekilde devam eder. Bu kuşkucu düşünceler de borderline kişilik bozukluğu için önemli belirtilerdendir.

Borderline Kişilik Bozukluğu Yaygınlığı

Kadınlarda daha sık görülmektedir. Toplum içerisinde dağılımı ise %2 civarındadır. Borderline kişilik bozukluğuna farklı tanılar da eşlik etmektedir. Fobiler, obsesif- kompulsif bozukluk, konversiyon bozukluk, hipokondriazis, paranoya borderline kişilik bozukluğuna eşlik eden diğer psikiyatrik rahatsızlıklar olarak ifade edilmektedir.

Hemen Seans Al

Borderline Kişilik Bozukluğu’nda yatarak tedavi oldukça yüksektir. En önemli genetik faktör ise anneyle ilişkili bulunmuştur. Annede var olan borderline kişilik bozukluğu çocuğa da kuvvetle muhtemel aktarılmaktadır. Ancak tek faktör tabii ki bu değildir ancak risk teşkil ettiği gerçeğini de belirtmekte fayda var. Madde kullanım bozukluğu, aile öyküsünde psikiyatrik rahatsızlıklar, sömürü, terk edilme hikayesi BKB’de etkilidir.

Borderline Kişilik Bozukluğu Nedir?

Devamlı bir bunalım, kriz durumudur. Bazen yaşamda karşılaştıkları yaşantıları değerlendirmekte ve algılamakta problem yaşayabilirler. Genelde kısa süreli olsa da yaşamlarında önemli etkiler ortaya çıkartır. Sabit bir duygu durumu olmamasından kaynaklı uç duyguları yaşarlar.

Bir anda mutlu olurken bir anda çökkün olur. Bu noktada sık duygu değişimi intihar düşüncelerini de tetikler. Kendine zarar verme ve intihar girişimleri mevcuttur. Duygu durumundaki değişimler romantik ilişkilerinin ya da sosyal ilişkilerinin de çok çabuk bozulmasına neden olmaktadır.

Çok sevdiği birini ya da bir nesneyi o an çok değer vererek sahiplenir. İlgi gösterir. Ancak bir süre sonra o nesne borderline kişilik bozukluğuna sahip birey için çok gereksiz, kıymetsiz , önemsiz ve atılacak bir nesne ya da kişiye döner. Bu durumlar bazen o nesneye ya da kişiye yapışmasına bazen ise tamamen itmesine neden olur. Yani bazen size aşık olduğunu sayfalarca sözle ifade ederken bazen ise yüzünüze bile bakmak istemezler.

Romantik İlişkilerde Borderline Kişilik Bozukluğu

BKB’ye sahip kişiler süreğen bir ilişki yaşamakta zorlandıkları için sık sık cinsel partner değiştirebilirler. Bilişsel yapıları bir düzen içerisinde, bir sabitlik içerisinde devam etmediği için sık sık bilişsel anlamda değişim yaşayabilirler. Bu bilişsel yapı ise yaşadıkları boşluk duygularıyla perçinleşir. O yüzden kendilerine göre esas ve idealize edilmiş bir aşk düşünceleri de mevcut değildir.

Çok çabuk geri çekilme ve duygu değişimi yaşadıkları için yalnız kalırlar, bir taraftan da yalnızlık onlar için çok rahatsız edici bir süreçtir. O yüzden yaşamlarında bir denge haline de kavuşmakta zorlanırlar. En temeldeki belirti de duygu ve davranışlardaki iki uçlu tutarsızlıktır. Duygu ve davranışlardaki ani ve sık değişimler BKB için bir mesaj niteliği taşımaktadır.

BKB psikanalitik, psikodinamik ve nesne ilişkileri kuramına göre tanımlanmakta ve açıklanmaktadır. Nesne ilişkilerine göre 18.ay kendilik tasarımı ile nesneler arasında ayrım için önemli bir zaman sürecidir. Bu evreye saplanmak borderline kişilik bozukluğuna neden olur. Böylece kişi bireyselleşmesini tam olarak ortaya koyamaz.

Borderline Kişilik Bozukluğu Sınıflandırması

Ağır derecede ve hafif derecede olmak üzere iki farklı alanda ele alınmaktadır. Ağır borderline kişilik bozukluğuna sahip bireylerde kendisine yönelik terk edileceğine olan inanç oldukça yüksektir, böylece boşlukta kalacaklarına dair derin bir karamsarlık taşırlar.

Böylece karşılaştıkları kişi ya da nesnelere yapışarak bu kaygısıyla baş etmeye çalışırlar. Hafif düzeyde borderline kişilik bozukluğunda ise kişiler terk edilme ve yalnı kalacaklarına dair inançlarından dolayı ilişki kurmaktan vazgeçerler ve uzak dururlar. En temelde uzak dururlarsa böyle bir riskle karşılaşmayacaklarını düşünürler.

Borderline Kişilik Bozukluğu Tehlikeli Midir?

Bu algı oldukça fazla. Ancak nasıl ki diğer psikiyatrik rahatsızlıkların bir tedavisi varsa BKB’nin de tedavisi var. Bu yüzden tedavi sürecine uygun şekilde devam etmek fayda sağlar. İlaçlı tedavi ve psikoterapi sonucunda kişiler hayatlarına uygun şekilde devam eder.

Borderline Kişilik Bozukluğu Tedavisi

Borderline Kişilik Bozukluğu Testi için tıklayın!

BKB’ye sahip bireylerle yapılan çeşitli psikoterapi yönteleri ve ilaçlı tedaviler oldukça faydalı olmaktadır. Bu konuyla ilgili sitemizde görev yapan online klinik psikologlardan randevu alabilir ve online terapiye başlayabilirsiniz.

Ağır borderline kişilik bozukluğu

Ağır Borderline Kişilik Bozukluğu (BKB), duygusal dengesizlik, öz imaj problemleri, ilişkilerde istikrarsızlık ve ani davranış değişiklikleri ile karakterize edilen bir kişilik bozukluğudur.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir