Aile ve EvlilikTerapi

Evlilik Terapisi Nedir

Evlilik terapisi ya da çift terapisi çiftlerin ilişkilerini daha uyumlu hale getirmesini hedefler. Bu yüzden çiftler arasındaki uyumsuzlukları gidermeyi amaçlar. Ancak genel olarak ülkemizde boşanma sürecine gelen aileler terapi desteği almayı amaçlar. Bazı süreçlerde bireysel terapi sürecine eşlerden diğeri de dahil edilir. Ancak eşin sürece dahil olması evlilik terapisi anlamına gelmez. Bu yüzden sosyal destek amacıyla da çiftlerden biri terapi sürecine kısa süreli dahil edilir. Böylece danışanın bireysel yolculuğu daha kaliteli hale gelir. Bazı süreçlerde ise terapist uygun görürse bireysel terapi evlilik terapisi sürecine döner. Çünkü var olan problemlerin ortadan kalkması çiftlerin ortak hedef belirlemesiyle mümkün hale gelir.

1. Evlilik Terapisi Hangi Durumlarda Gereklidir
2. Evlilik Terapisi Nasıl Olur
3. Evlilik Öncesi Danışmanlık
4. İlk Yıllarda Evlilik Terapisi
5. Evlilik Terapisi Türleri
6. Evlilik Terapisinin Amaçları Nelerdir
7. Evlilik Terapisi Kaç Seans Sürer
8. Evlilik Terapisi Nasıl Gerçekleşir
9. Eşim Evlilik Terapisi Almak İstemiyor
10. Evlilik Terapisine Ne Zaman Gidilmeli
11. Evlilik Terapisinin Faydaları

İçindekiler

Evlilik Terapisi Hangi Durumlarda Gereklidir

Evlilik terapisi hangi durumlarda gereklidir sorusu üzerine bazı maddeler sıralayabiliriz. Ancak buradaki temel konu çiftin beklentisidir. Örneğin bazen ebeveynlik rolleri üzerine de gidilir bazen ise iletişim ile ilgili çalışmak için terapiye gidebiliriz.

 • İlişkinizde anlaşmazlıklar arttıysa
 • Birbirinizi anlamakta güçlük çekiyorsanız
 • Duygusal olarak anlamadığınızı ya da anlaşılmadığınızı düşünüyorsanız
 • İletişim yöntemlerinde problem yaşıyorsanız
 • Partnerinize karşı yoğun öfke yaşıyorsanız
 • Evlilikte güvensizlik ya da kıskançlık varsa
 • Sürekli aynı konulardan tartışma çıkıyorsa
 • Bitirilmemiş işler konusunda destek gerekiyorsa
 • Var olan problemlere yönelik çözüm üretmek yerine barışmayı tercih ediyorsanız
 • Kendinize ve evliliğe yönelik saygınız azaldıysa
 • İlişkide kendinizi mutsuz ve keyifsiz hissediyorsanız
 • Cinsel beraberliğiniz çok azaldıysa ya da ortadan kalktıysa
 • Çift olarak cinsel çekim yoksa ya da isteksizlik varsa
 • Evliliği ve birbirinizi yoğun şekilde eleştiriyorsanız ya da kızgınsanız
 • Geleceğe yönelik umutlu ya da mutlu değilseniz
 • Evlilik süreci sizin için boğucu hale geldiyse
 • Evlilikte problem çözme beceriniz azaldıysa
 • Aynı ortamda bulunmaktan sıkılıyorsanız
 • Çocuklarla ilgili karar almakta problem yaşıyorsanız ya da farklı kararlar alıyorsanız
 • Ailelere yönelik sınırlar belli değilse ya da müdahale fazlaysa
 • İlişkinizi daha kaliteli hale getirmek istiyorsanız evlilik terapisi sürecine başlamanız gerekir.

Evlilik Terapisi Nasıl Olur

Evlilik terapisi nasıl olur sorusuna cevap olarak direkt evli çiftler gelir. Ancak burada sadece evli çiftler aklınıza gelmesin. Resmi beraberlik öncesinde de terapi gerekir. Bu tür durumlarda ilişki öncesi döneme yönelik çalışma yapılır. Bazı süreçler psikoeğitim olarak devam eder. Ancak bazı durumlarda çiftlere yönelik problemli süreçler ele alınır. Evlilik terapisi sadece karı koca ile devam etmez. Çekirdek aile üyeleri de dahil olur.

Bu yüzden terapist öncelikle sizi terapiye getiren durumu anlamaya çalışır. Ardından terapiye yönelik hedefler ortaya çıkar. Bu süreç içerisinde çiftler zaten kendi beklentilerini fark eder. Her fark ediş bir sonraki adımın daha da sağlam atılmasına yardım eder. Çift terapisi medeni durum, yaş, cinsiyet, ırk, inanç ve cinsel yönelim fark etmeksizin size yardım etmeyi amaçlar.

Evlilik terapisi biçimleri arasında evlilik danışmanlığı, evlilik öncesi danışmanlık ve aile terapisi yer alır.

Konuyla ilgili yazımıza devam edelim.

çift terapisi
çift terapisi

Evlilik Öncesi Danışmanlık

Evlilik öncesi danışmanlık süreci ilişkinin daha kaliteli hale gelmesine yardım eder. Bu yüzden bazı durumlarda ilişkiye dair tereddüt yaşayan kişiler bu süreci tercih eder.

 • Daha mutlu bir beraberlik yaşamak ya da anlayışlı olmak
 • İlişkide var olan problemleri farklı bir bakış açısıyla görmek
 • Birbirlerine karşı olan duyguları daha kolay ifade etmek
 • Kişisel özelliklerine yönelik fikir sahibi olmak
 • Var olan problemlere yönelik bakış açısı geliştirmek
 • Evliliğe dair fikirlerini birbirlerine ifade etmek
 • Sorumluluklara yönelik hareket etmek
 • Ailelere yönelik sınır oluşturmak
 • Evlilik öncesi dönemde var olan kaygı durumunu ele almak

Evlilik sürecine ülkemizde çiftlerden daha çok aileler dahil olur. Bu tür durumlar doğal olarak çiftleri de olumsuz etkiler. Bu yüzden evlilik terapisi süreci önemlidir. Eğer ki ailelere yönelik doğal sınırlar oluşmazsa çiftler problem yaşar. Unutmayın sınır oluşturmak kötü bir şey değildir. Evdeki kapı ve perde de bir sınırdır!

Terapi Nedir yazımıza da göz atın!

İlk Yıllarda Evlilik Terapisi

İlk yıllarda evlilik terapisi size yabancı gelebilir. Çiftler genellikle ilk yıllarda var olan problemleri aşmakta güçlük çekince terapiye gelir. Bu tür erken atılan adımlar gerçekten çok önemlidir. Eğer ki bu tür durumların üstesinden gelinirse boşanma oranları da düşer. Ancak problemler ortadan kalkmazsa ilerleyen yıllarda evlilik uyumunda düşüş meydana gelir.

Eskiden 20’li yaşlarda olan evlilikler artık eğitim süreci ile 30’lu yaşlara doğru artmıştır. Bu tür durumlarda çiftlerin birbirilerini daha iyi tanımalarına da yardım eder. Ancak bazen aile baskısı nedeniyle daha erken yaşta evlilikler de söz konusudur. Diğer yandan çiftler ilişkilerini daha rahat yaşamak istedikleri için de erken evliliği tercih eder. Bu tür durumlarda net karar almak gerekir. Farklı kültür, yaş farkı, eğitim farkı, sosyoekonomik farklar evlilik uyumunu direkt olarak etkiler. Ancak bu demek değildir ki ekonomik açıdan farklılık yaşayan çiftler mutsuz olur! Elbette her ilişkiyi kendi içerisinde ele almamız gerekir.

Hemen Seans Al

Eğer ki çiftler evliliklerinin ilk yıllarında birbirlerine karşı;

 1. Duygusal mesafe
 2. Güvensizlik
 3. Kıskançlık
 4. Öfke
 5. Problem çözme becerisinde eksiklik
 6. İletişim kurmama
 7. Sevginin azalması
 8. Nefret
 9. Azalan cinsel istek
 10. Kalitesiz cinsel ilişki
 11. Ailelerin evliliğe müdahale etmesi
 12. Evlilik içindeki rol dağılımında dengesizlik
 13. Baskı ya da Şiddet
 14. İsteklere karşı verilen yanıtlar
 15. Beklentilerin yerine gelmemesi
 16. Ekonomik problemler gibi konularda problem yaşarsa evlilik terapisi alması gerekir.

Evlilik Terapisi Türleri

Evlilik terapisi türleri farklı başlık ve kuramsal yaklaşımla ele alınır. Bunları şu şekilde sıralayabiliriz;

Duygusal Odaklı Terapi : Eşiniz ve sizin aranızdaki bağı geliştirmeyi hedefler. Böylece duygusal anlamda mesafe oluşan ilişkiyi eski dengesine kavuşturmayı amaçlar. Terapist ilişkinize karşı bakış açınızı ortaya koyan sorular sorar. Böylece ilişkinizi daha net fark edersiniz ya da bakış açınızı değiştirirsiniz.

Gottman Çift Terapisi : Evliliğe dair güçlü bir ilişki kurulmasını hedefler. Bunun için mutlu ilişkiye dair çalışmalar yapar. İlişkide var olan duyguları ifade etmeyi amaçlar. Böylece çiftler ilgisini ve beğenisini direkt olarak paylaşır. Ayrıca ilişkiye dair de olumlu bakış açısı gelişir. Böylece var olan çatışmalar en az seviyeye iner. Unutmayın, iyi ilişki sıfır çatışma yaşanan ilişki değildir! Problemi nasıl çözdüğünüzle ilgilidir.

Psikodinamik Çift Terapisi : Psikodinamik terapi, çift olarak birbirinizi daha iyi anlamanıza yardım eder. Bu yüzden suçlamakta ziyade problem çözmeyi ortaya koyar. Sizi ve eşinizi olumsuz etkileyen durumları ele alır. Problemleri ve korkuları aşmaya yönelik motivasyon sağlar.

Davranışçı Çift Terapisi: Olumsuzluğa etki eden davranışları ortadan kaldırmayı amaçlar. Bu yüzden olumlu davranışları pekiştirir. Böylece ilişkide çatışmaya sebep olan davranışlar ortadan kalkar.

Bilişsel Davranışçı Çift Terapisi : CBCT olarak bilinir. Kişini etkileyen olumsuz bilişsel sürecin evliliğe etkisi ortaya çıkar. Böylece çiftlerin olaylara karşı bakış açısını değiştirir.

aile terapisi
aile terapisi

Evlilik Terapisinin Amaçları Nelerdir

Evlilik terapisinin amaçları çiftlerle beraber oluşturulur. Terapist burada sadece çiftlere uygun soruları sorar. Terapi sürecinde;

 • İlişkiye başladığınız noktadaki mutluluğa ulaşmanıza yardım etmek
 • Var olan problemlere yönelik bakış açınızı değiştirmek
 • Aile içinde var olan sınırları tekrardan düzenlemek
 • İletişim becerilerine yönelik çalışmalar yapmak
 • Cinsel hayata yönelik süreci ele almak
 • İlişkinin ihtiyaçlarını ve beklentilerini belirlemek
 • Var olan kaygıya ve güvensizliğe yönelik çalışmak
 • İlişkide ortaya çıkan öfkeye yönelik farkındalık oluşturmak
 • Bireysel ve çift olarak ihtiyaçları fark etmek
 • İlişkide var olan aidiyet ve güveni arttırmak
 • Beklentileri belirlemek ve paylaşımı kolaylaştırmak
 • Duyguları net olarak ifade etmek
 • Onaylanma, takdir ve beğeni ihtiyacını ifade etmek
 • Aile içi rollerde denge sağlamak
 • Barışmaktan ziyade problem çözme becerisi geliştirmek
 • Empati, güven ve saygıyı arttırmak
 • Karar verme sürecine bütün aile üyelerini dahil etmek
 • İlişkiye dair umut ve uyumu arttırmak
 • Kriz dönemlerine yönelik alternatif planlar yapmak
 • Destek ortamını sağlamak
 • Aldatılma gibi konuları ele almak
 • Çiftlerin evliliğe ve ilişkiye bakış açılarını netleştirmek
 • Var olan diğer psikolojik durumlara yönelik gerekli yönlendirmeleri yapmak

Evlilik Terapisi Kaç Seans Sürer

Evlilik terapisi ortalama olarak 10 seans devam eder. Ancak bazı yaklaşımlarda görüşmelerin 6 ayı bulduğu da ifade edilir. Bu yüzden net bir seans sayısı vermek mümkün değil. Buradaki asıl dikkat etmemiz gereken nokta çiftlerin getirdiği konudur. Konunun geçmişi ve probleme dair atılan çözüm adımları terapi sürecinin zamanını belirler. Diğer yandan görüşmelerin haftada bir gün, aynı günde yapılması gerekir. Çift terapisi sürecinde ortalama seans süresi 75 ile 90 dakika arasında değişir. Bazı süreçte çiftler terapi süreci bitse dahi ayda bir tekrar seansa gelmek ister. Evliliği ve gelişimi takip etmek adına bu tür yöntemler de uygulanır.

Evlilik Terapisi Nasıl Gerçekleşir

 1. Evlilik terapisi nasıl gerçekleşir sorusu da merak edilen sorudur. Terapist, seans boyunca objektif olarak danışanlara sorular sorar. İlk 2-3 oturum problemin belirlenme sürecini kapsar. Yapılandırılış ve yapılandırılmamış terapi süreçleri vardır. Yapılandırılmış terapi sürecinde konuşulacak konular bellidir. Böylece çift terapisi belli teknikler etrafında devam eder. Diğer yandan yapılandırılmamış terapi sürecinde ise danışanların ihtiyacına göre terapi devam eder.
 2. Psikolog ya da psikolojik danışman terapi sürecinde uygun görürse bireysel terapi de tavsiye eder. Kişilik bozuklukları, madde ve alkol kullanımı ya da öfke durumlarında kişi bireysel terapiye yönlendirilir.
 3. Terapi sürecinde geçmiş konular ele alınır. Geçmiş konuların şimdiye etkisi ortaya çıkar. Böylece şimdi ve burada noktasına odaklanılır. Terapi sürecinde koşulsuz kabul ve saygı birincil esastır. Böylece evlilik uyumu da artar.
 4. Çift terapisi sürecinde asıl önemli konu güven ilişkisidir. Kurulan güven ilişkisi terapinin daha sağlıklı hale gelmesine yardım eder.
 5. Çiftler terapiye getirdikleri konudan farklı bir konuyu konuşabilir. Bu noktada asıl ihtiyaç ortaya çıkar. Çiftlerin terapiye getirdiği konu bazen buzdağının görünen yüzü olabilir.
 6. Asıl amaç problemlerin ortaya çıkış noktasını tespit etmektir. Böylece durumun nasıl kontrol alınacağını çiftler daha kolay fark eder.
 7. Terapide kurulan güven ilişkisi çiftlerin kendisini daha rahat ifade etmesine yardım eder. Böylece ilişkiye yönelik farkındalık oluşur.
 8. Çift terapisi süreci eşlerin birbirinden beklentilerini ortaya koymasına yardım eder. Beklentiler net olduğunda çiftlerin neleri değiştirmesi gerektiğini de net olarak görürüz. Böylece çiftlerin taleplerine göre terapi devam eder. Böylece iletişim problemleri ortadan kalkar.

Eşim Evlilik Terapisi Almak İstemiyor

Eşim evlilik terapisi almak istemiyor, ne yapmalıyım sorusuyla da sık sık karşılaşırız. Bu noktada vereceğimiz ilk cevap gönüllülüktür. Gönüllülük terapinin başlangıç noktasıdır. Eğer ki çiftlerden biri isteksiz şekilde terapiye gelirse direnç ortaya çıkar. Var olan direnç terapinin hızını azaltır. Ancak gönülsüz de olsa terapiye gelmesi de bir anlam ifade eder. Bu tamamen terapiye inanmıyorum demek değildir. Karar verme sürecini ifade eder. Buradaki görev biraz daha terapiste düşer. Gönülsüz katılan kişinin terapi sürecine dahil edilmesi böylece daha kolay olur.

Eğer ki gönülsüz katılan kişinin anlamlı sebebi ele alınmazsa süreç çiftler için zor olur. Bu yüzden isteksiz olan kişinin aklından geçenleri de dinlemek gerekir. Gerekirse bir iki oturum bu konuya ayrılır.

Terapi sürecinde bazen çiftler ayrılık kararı alabilir. Evlilik terapisi çiftlerin ayrılık kararı almasını engelleme süreci değildir. Bazı durumlarda ayrılık sürecine dahil de destek alınabilir. Bu yüzden bu konuya özellikle dikkat etmemiz gerek.

Diğer taraftan bazı çiftler oturumları yarıda bırakmak ister. Buradaki önemli nokta çiftlerin yarıda bırakma sebebini görmektir. Çiftlerin oturumu bırakma isteğine dair bir görüşme yapılır. Burada terapistin amacı çiftleri ikna etmek değildir.

Evlilik Terapisine Ne Zaman Gidilmeli

Evlilik terapisine ne zaman gidilmeli sorusuna şu şekilde yanıt veririz. Eğer ki evliliğinizin daha kaliteli hale gelmesini istiyorsanız terapi desteği alın. Ancak bununla ilgili madde serisi yapmamız gerekirse;

 • İlişkiye dair tehdit ve utanç hissedilirse
 • Yardım almak için çiftler anlaşmışsa
 • Sorumluluk almak ve ilişkiyi devam ettirmek isterlerse
 • İlişkiye dair güveni arttırmak isterse
 • Problemler arttıysa
 • Evliliğe dair umut hala devam ediyorsa
 • Kırgınlıkları gidermek isterse
 • Duygularını daha kolay ifade etmeyi talep ederse
 • Çocuk yetiştirilmesine dair bilgi almak isterse
 • Eşiyle profesyonel bir ortamda evliliğini konuşmak isterse

Evlilik Terapisi Teknikleri Nelerdir

Evlilik terapisi teknikleri ekollere göre değişir. Ancak temel bazı konular vardır. Bunları ele almamız gerekirse;

Sizi Tanımak: Çift terapisinde terapist kişileri tanımayı ister. Özellikle 2-3 oturum bu süre zarfında devam eder. Tabii ki ilerleyen her oturumda terapist çiftleri daha yakından tanır. Bu süre zarfında çiftler arasındaki iş birliği önemlidir.

Duyguları Tanıma : Terapi süreci çiftlerin birbirlerine karşı duygularını ifade etmesine yardım eder. Böylece öfke, kaygı, endişe , güvensizlik gibi duyguları daha kolay fark ederiz.

Geçmişin Keşfi: İlişkiye dair geçmiş konuları keşfetmek geleceğe ışık tutar. Bu yüzden var olan problemleri ele alırız. Böylece geçmişi daha iyi anlar ve gelecekle ilgili değişmesi gereken konular ortaya çıkar.

Çözümlere Odaklanmak : Problemleri merkeze almak ilerlemeyi yavaşlatır. Zaten terapi süreci problemleri çözme sürecidir. İlişkinin olumlu yanlarını ifade etmek bile çözüme yönelik atılan bir adımdır. Böylece var olan problemler ortadan kalkar. Ya da problemlere yönelik çözüm becerisi artar.

Evlilik Terapisinin Faydaları

 • Evlilik terapisinin faydaları çiftlerin kendilerini daha iyi ifade etmesidir. Böylece duygular daha kolay ortaya çıkar.
 • Çiftleri birbirini daha iyi anlamasına yardım eder.
 • İlişki sorunlarını tanımlar.
 • İletişim becerilerini geliştirir.
 • Çatışma çözüm yöntemlerini artırır.
 • İlişkiye dair bağlılık artar.
 • İşlevsel olmayan düşünceler son bulur.
 • Yerine daha uygun düşünceler koyulur.
 • Problem çözme becerileri artar.
 • İlişkiye dair memnuniyet ve güven artar. Böylece ilişki kalitesi de artar.

Evlilikte Problemler Nasıl Çözülür yazımıza da göz atın. Konuyla ilgili sitemizde online terapi alabilirsiniz ya da blog sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

 

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir