Aile ve Evlilik

Aile ve Evlilik

     Aile ve evlilik kurumu  tarih boyunca toplumun temel taşlarından biri olarak yerini almıştır. Buradan yola çıkarak aile ve evlilik kurumunun birbiriyle olan ayrılmaz bağını da belirtmek gerekiyor.  Aile, birbirlerine kan bağıyla  , duygusal ya da yasal bağlarla oluşturulan en küçük toplumsal birimdir. Modern toplumun gerekliliğiyle, aileler evlilik yoluyla kurulmaktadır. İki kişiyle başlayan bu küçük toplumsal birim, çiftlerin zamanla sahip olacakları erkek veya kız çocuklarıyla daha da büyüyebilir.

Aile kurumu, işlevi , yapısı ve gereklilikleri göz önüne alındığında önemini daha da belirgin olarak gösterir. Aile kurumunu önemli kılan  şeyler vardır. Eğitici, destekleyici ve koruyucu olması gibi güçleri , aile kurumunu önemli kılan bir kaç örnektir.

Evlilik ve ailenin birbiriyle karıştırılma gibi küçük bir sorunu vardır. Birbirleriyle alakası olsa da aynı anlamı içermezler.  Temel anlamlarıyla inceleyelim.  Aileyi bir grup ya da daha önce belirttiğimiz gibi toplumun en küçük birimi olarak tanımlayabiliriz. Fakat evlilik,  birlikte yaşamak , yaşamlarını paylaşmak, birlikte eğlenmek, çocuk yapmak ve büyütmek için yapılmış bir sözleşme olarak adlandırılabilir.

Aile ve Evlilikte Yaşanan Problemler

Aile ve evlilik  anlamları ve bütünlükleriyle  çok önemlidir. Bununla birlikte kurulan aile ya da yapılan evliliklerin güzel ve doğru amaçlarla yapıldığını bilmekteyiz. Fakat , her şeyde  olduğu gibi  ailelerde de bazı problemlerle karşılaşılabiliriz. Aile ya da  evlilik içinde yaşanan küçük problemler erkenden çözülmezse, ileride daha da büyük problemlere yol açabilecek duruma gelebiliyor. Evlilikte problem çözme   yeteneği, ileride daha büyük sorunlar yaşamamak adına önemli bir  anlam içermektedir. Bunun da öncesinde evlilikte problem yaşamamak adına doğru eş seçiminin de ileriye dönük sorunları engellediği  düşünülebilir. Evli çiftler , aile  ve evlilikteki problemlerin tek sebepleri olmayabilirler. Çocukların da  aile içindeki sorunlara sebep olabileceği bilinmektedir.

Problemleri nasıl çözüme ulaştırabilirsiniz?

Aile ve evlilik kurumunun, toplumun en küçük birimi olarak ne kadar değerli olduğundan bahsetmiştik. Çocukların geleceğimiz olduğu bir dünyada ailelerin de bunda etkisinin olduğu yadsınamaz bir gerçektir. Bu sebeple çocuklar, aile içindeki sorunları gördükçe ileride sorunlu bireyler olarak karşımıza çıkabilirler. Çocukların, yaşananlar sorunlar yüzünden ileride sorunlu bireylere dönüşmemesi için profesyonel destek alabilirsiniz.

.

Aile ve evlilik kurumunun, aile içi şiddet sebebiyle de sorunlar yaşadığı bilinmektedir. Aile içi şiddet, çözülmesi gereken en önemli problemlerdendir. Şiddet, sadece fiziki olarak yapılan bir şey değildir. Şiddetin  psikolojik şiddet denilen bir biçimi de vardır.  Uygulanan fiziki ya da psikolojik şiddet aile içinde yaşanan en büyük problemlerdendir. Bu şiddeti yaşayan bireyin, en kısa sürede profesyonel bir destek alması gereklidir.

.

Aile ve evlilik kurumunda yaşanan problemlerin bir diğeri de aldatmadır. Evlilikte erkek ya da kadının partnerini aldatması büyük sorunlar doğurur.  Kadının veya erkeğin, aldatıldığını düşünmesi ilişkide sorunlara neden olur. Çiftler çocuk sahibi iseler bu sorunu ister istemez çocuklarına da yansıtarak gelişiminde olumsuz etkenlere sebep olabilirler. Çiftler, psikolojik danışmalar eşliğinde bu sorunları çözebilirler.

.

Aileler ve çiftler, ne kadar iyi niyetli olsalar da bazen tek başlarına sorunlarını çözemezler. Aileler , bu kurumu profesyonel danışman eşliğinde daha güçlü tutabilirler. Profesyonel danışmanlar ,  ailelere terapiler uygulamak suretiyle bağları güçlü tutmaya yardımcı olabilirler. Danışmanlar, burada çok etken bir rol oynamaktadırlar. Aileler, dışarıdan bakan bir göze ihtiyaç duyabilirler. Psikolog veya  psikolojik danışmanlar, bu ihtiyacı profesyonel olarak giderebilirler. Danışmanlarımız , sizlere destek vermek adına, sitemiz aracılığıyla iletişim kurmanızı bekliyor olacaktır.