Aile ve Evlilik

Sadakatsizlik ve Aldatma

Sadakatsizlik ve aldatma seanslarda sık sık karşımıza çıkan bir konu. Bazı ilişkiler dışarıdan oldukça mutlu ve keyifli gelir. Ancak ilişki ile ilgili bilgi sahibi oldukça çok şaşırırız. Arkadaşımız bize evliliği ya da ilişkisiyle ilgili bir şeyler anlattığında hayretler içinde dinleriz. Bazen bu durumu kendi ilişkilerimizde de yaşarız. Birisine anlatmaktan ya da psikolojik destek almaktan çekiniriz. İlişkinin içinde sıkışıp kalırız. Hatta çoğu zaman kendimizi suçlarız. Nasıl fark edemedim? Neden beni aldattı? Sadakatsizlik kişinin kendisini suçlamasına da neden olur. Özellikle hayatının her alanında suçlayıcı bir dille karşılaşan insanlar daha fazla bu sorumluluğu üstlenir. Sadakatsizlik kavramını bu nedenle derinlemesine incelemek gerekir. Yazımızı incelemeye devam edelim.

Sadakatsizlik Nedir

Sadakatsizlik nedir sorusuna farklı yönlerden yanıt verebiliriz. Bazen duygusal olarak bazen cinsel olarak bazen ise sanal ortamda ortaya çıkar. Ancak özellikle son yıllarda modern aldatılma kavramı üzerine duruluyor. Sık sık yapılan seyahatler, teknolojiye erişilme ihtimali kişilerin aldatma ya da aldatılma sıklığını artırıyor. Özellikle ilişkisini sıradan olarak gören kişilerde ilişkisine karşı ihanet daha çok ortaya çıkıyor. Özellikle ikili ilişkilerde aldatma ve sadakatsizlik bir arada biliniir. Kişinin güveninin farklı biriyle cinsel ya da romantik ilişki yoluyla bozulur. Duygusal ve fiziksel yakınlık normlar dışında gerçekleşir. Bu nedenle sadakatsizlik evlilik ilişkisine büyük zarar verir. Daha sonra çiftler sürekli olarak affetme üzerine konuşur. Ancak affetme ilişkinin çok derinden tekrar kurulması üzerine çalışmak demektir.

Ülkemizde kıskançlık ile sadakatsizlik kavramı da birbirine karıştırılmaktadır. Kıskançlık kıskanan kişiyle ilgiliyken , sadık olma tamamen kişiyle ilgilidir.

Ortaya Çıkan Tepkiler

Sadakatsizlikle doğru orantılı olarak tepkiler ortaya çıkar. Özellikle aldatılmanın vermiş olduğu güvensizlik ya da şüphe, kişiyi sürekli kontrol etmeye iter. Telefonlar karıştırılır, mesajlara bakılır… Sosyal medya kontrol edilir… Bu tür durumlarda karşımıza çıkan duygular şunlardır;

 • Öfke,
 • Güvensizlik
 • Hayal kırıklığı
 • Kızgınlık
 • Merak
 • Sinir
 • Kıskançlık

Kişi bu tür duygularla mücadele eder. Ancak bir yerden sonra ilişki kalitesinin düştüğünü fark eder. Artık ilişki içerisinde kalmak istemez. Bu nedenle kendi güvenli bölgesine çekilir. Daha az iletişim kurulur, daha az kendini açar. Bir yerden sonra ise güven tamamen ortadan kalkar ve kişi ilişkisini sona erdirmek ister.

Evlilik Dışı İlişkiler ve Sadakatsizlik

Evlilik dışı ilişkiler kişinin ilişkisine dair yaptığı en büyük sadakatsizliktir. Genel olarak boşanma kavramını çiğnenmemesi gereken bir kural olarak görürüz. Ancak başlangıçlar kadar bitişler de olabilir. Mutsuz bir evliliğe devam etmektense ilişkinin sonlanması daha sağlıklıdır. Evlilik dışı ilişkiler bu nedenle hem psikolojik açıdan hem de sosyal açıdan daha büyük risk doğurur. Kimse evliliğine devam etmek zorunda değil.

Genel olarak çocuklar için evliliğin devam ettirildiği ifade edilir. Ancak çocukların mutsuz ve tartışmalı bir evde büyümeleri çocuklar için de risktir. Flört ilişkilerinde sadakatsizlik daha çok ortaya çıkar. Çünkü kişileri bağlayan resmi bir bağ yoktur. Bu tür romantik ilişkilerde kişi ilişki dışındaki tercihlere daha kolay ulaşır. Bu durum ise bağlılık seviyesiyle direkt olarak ilgilidir. Özellikle kaçıngan bağlanma stiline sahip kişiler daha kolay aldatır. Çünkü ilişki kurmak onlara göre değildir.

Eğer ki kişi flört döneminde partnerine sadık davranmazsa bu evlilikte de devam eder. Çünkü aldatma eğilimi kendiliğinden ortadan kalkmaz. Mutlaka bir psikolojik destek alınması gerekir.

Aldatma ve Sadakatsizlik

Aldatma , toplumsal anlamda onaylanmayan bir davranıştır. Bu nedenle kişi yapmış olduğu davranışı saklamaya çalışır. Saklamaya çalıştıkça kaygısı artar. Çünkü kendisi de uygun olmayan bir davranış sergilediğini bilir. Bu nedenle bu iki kavram arasındaki eğilimi araştırmak için pek çok çalışma yapılmıştır. Ancak çalışmalarda kişi aldatma durumuna yönelik net bir cevap vermekten çekinir.

Bu kapsamda kültürel değerler de ele alınır. Bireyin yetişmiş olduğu toplum, izin verici diğer tutumlar kişinin eğilimini artırır. Sosyal açıdan oluşan normlar bu nedenle aldatmayı önleyici değerler olarak görülür.

Aldatma Eğilimi ve İlişki Doyumu

Yapılan çalışmalarda ilişki doyumu ve sadakatsizlik arasında bir bağ olduğu görülür. İlişkide mutsuz olan kişiler mutlu olan kişilere göre eşlerini daha fazla aldatır. Ya da farklı kişilerle daha sık ilişkiye girer. Bu ilişki sadece cinsel anlamda yaşanmaz. Duygusal anlamda da kişi diğer insanlarla sık sık temas kurma ihtiyacı duyar. Eğer ki birey ilişkiden yeteri kadar tatmin olmazsa, duygusal bir kazanç elde etmezse diğer insanlarla daha sık iletişim kurmak ister.

Aldatma her ilişkide sadakatsizlik ve güven duygusunu sarsan bir yaşantı olarak karşımıza çıkar. Evliliğe vermiş olduğu zararlar yadsınamaz. Kişinin kendisine saygısı ve ilişkide hissettiği değer evlilik dışı ilişkileri artırır.

Sadakatsizlik Nedenleri Nelerdir

Sadakatsizlik nedenleri ile ilgili yapılan çalışamalarda kişinin;

Hemen Seans Al
 • Kendisini değerli görmemesi
 • İlişkide beklediği sevgiyi elde edememesi
 • Kendisine olan saygısının düşük olması
 • Benlik ihtiyacını yapay şekilde destekleme ihtiyacı
 • Kaçıngan bağlanma stili
 • Evlilikten doyum almaması
 • Severek evlenilmemesi
 • Madde ve alkol kullanımı
 • Sorumluluktan kaçma
 • İlişkiden ya da partnerden intikam alma isteği
 • Görücü usulü evlilikler
 • Baştan çıkarmaya yönelik davranışlar
 • Cinsellik
 • Dış uyaran ihtiyacı
 • Eğlence ve yenilik beklentisi

Aslında yukarıda saydığımız tüm maddeler bizi bağlanma stillerine götürür. Kaçıngan bağlanma stiline sahip bireyler ilişkilerine karşı bağlılık gösteremez. Bu nedenle evliliklerinde ya da flört döneminde bağlanmadığını düşünür. İlişkide bu tür yaşanan aldatma durumları kişinin kendisini rahatlatmasına yardımcı olur. Çünkü bağ kurmak onlar için çok korkutucudur!

Duygusal ve Cinsel Sadakatsizlik

Kişinin mevcut ilişkisi varken başka biriyle beraber olmasını duygusal ve cinsel sadakatsizlik olarak ifade ederiz. İlişki dışındaki kişilere duygusal olarak paylaşımda bulunması çiftlerin ilişki kalitesini düşürür.

Özellikle erkekler cinsel sadakatsizlik yaşadıklarını düşündüklerinde partnerlerini cinsel beraberliğe zorlar. Erkekler genel olarak cinsel aldatılmaya karşı duyarlıdır. Kadınlar ise daha çok duygusal aldatılmayla baş etmekte zorlanır. Bu nedenle erkekler daha çok öfke, kadınlar ise daha çok kıskançlık hisseder. Buna ek olarak iğrenme ve değersizlik duyguları da sık sık ortaya çıkar.

Cinsiyetlere Göre Aldatma 

Cinsiyete göre kişiler sadık olma durumları incelendiğinde farklılık ortaya çıkar. Çalışmalarda genel olarak erkeklerin daha çok bu davranışı sergilediği ifade ediliir. Ancak genç kişiler arasında yapılan çalışmalarda bu oranın eşit olduğu ifade edilir. Özellikle son yıllarda teknolojinin gelişmesi ilişkilerde sadakatsizliği artırmaktadır.

Erkeklerin bu eğilimi ise şu şekilde açıklanır;

 1. İlişkinin beklendiği gibi gitmemesi
 2. Yenilik arayışı
 3. İsteklerini tatmin etme
 4. Ciddi ilişki istemeyen bir kadının varlığı
 5. Tatmin duygusunun çekiciliği
 6. Risk alma isteği
 7. İntikam duyguları

Kadınların aldatma eğilimi ise;

 • Kendilerine olan güvenlerindeki artış
 • Beğenilme ihtiyacı
 • Sevgi beklentisi
 • Romantizm ihtiyacı
 • Statü ve daha varlıklı biriyle beraber olma isteği
 • Cinsel tatminsizlik
 • Sonlanmayan mutsuz evlilikler
 • Sorumluluklardan kurtulma isteği olarak karşımıza çıkar.

Evlilikte Sadakatsizlik Nedenleri Nelerdir

Evlilikte sadakatsizlik nedenlerini farklı farklı başlıklarla ele alabiliriz. Örneğin, çiftlerin geçmişte deneyimledikleri aldatılma gibi… Diğer yandan evlenme biçimleri de bu tür davranışları artırır. Görücü usulü ile evlenen çiftlerle severek evlenen çiftler arasında anlamlı bir fark bulunur. Bir diğer önemli konu ise, kıskançlık. Kıskançlığın yüksek düzeyde olması ilişkilerde partnerlerin birbirinden uzaklaşmasın neden olur. Evlilikten keyif alamayan, mutlu olamayan partner bu nedenle mutluluğu dışarıda arar. Ancak yapılan araştırmalar aldatma davranışının altında bağlanma örüntülerinin yattığını ifade eder. Kaçınan bağlanan erkek ya da kadın partnerini aldatmaya daha yakındır. Çünkü ilişki kurmak onun için risktir. Kendisini yakın ilişkilere ait hissetmeyen biri bu nedenle ilişkiyi kaybetmekten de korkmaz.

Eğer ki ilişkinizde sadakatsiz bir partnere sahipseniz, ilişkinizden kopmakta zorlanıyorsanız sebeplerini daha iyi anlamak için online psikolog ve psikolojik danışmanlardan online terapi desteği alabilirsiniz.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir