Aile ve Evlilik

Evlilikte Problem Çözme

Evlilikte problem çözme aile var olduğundan beri merak edilir. Bu yüzden aileyi temele almakta fayda var. Evlilik tarihsel süreç içerisinde 4000 yıllık bir kurum olarak dikkat çeker. Bu yüzden evlilik insan tarafından ortaya konmuştur. Zamanla değişen ve gelişen bu beraberlik anlayışı farklı farklı kültürde farklı farklı etkiler ortaya koyar. Bu yüzden evlilikte problem çözme tüm aileler için önem arz eder. İnsanın kurmuş olduğu her yapı biraz da olsa kusuru barındırır. Aile yapısı içerisinde de bazı kusurlar göze çarpar. Eğer ki bu kusurlar çiftleri rahatsız ederse bu durum tartışmaya yol açar.  Bu yüzden bu yapının bazı yerlerde düzelmesi gerekir. Aksayan yerlerin düzelmesi ise evlilikte problem çözme ile mümkün hale gelir.
1. Evlilikte İletişimsizlik
2. Evlilikte Etkili İletişim
3. Eşler Arası İletişim Kopukluğu
4. Evlilikte İletişim Problemleri Nasıl Çözülür
5. Evlilikte Problem Çözme ve Evlilik Uyumu
6. Anlaşamayan Eşler Ne Yapmalı

Evlilikte Problem Çözme ve Evlilikte İletişimsizlik

Evlilikte iletişimsizlik dikkat çeken en önemli konudur. Aile içi çatışma konuları;

 • Ev işlerinin paylaşımı
 • Para
 • İlişkiye dair ilgi beklentisi
 • Aşk
 • Güç

Ebeveynlik gibi başlıklarda ele alınır. Bu yüzden araştırmalar genelde arkadaşlık, din ve kıskançlık konularına odaklanır. Ancak bu tür tartışmalar zaman içerisinde azalır. Ancak diğer yandan cinsellik, iletişim ve eğlence üzerine olan konulardaki çatışma giderek artar. Artan çatışma ise çiftler arasındaki iletişimsizlik konusunu artırır. Bu durum ise dolaylı olarak evlilik uyumunu etkiler. Bu yüzden iletişimin yetersiz olduğu çiftlerde etkili problem çözme becerisine odaklanmamız gerek. Etkili problem çözme becerisi için;

 • Problemi tanımlamak
 • Alternatif yollar üretmek
 • Alternatif yolları tartışmak
 • Uygun olan çözüm yolunda karar kılmakk
 • Çözümü uygulamaya koymak

Bu tür basit adımlar evlilikte problem çözme adına size katkı sağlar. Atacağınız her adım bir şekilde olumlu sonuç ortaya çıkarır.

Evlilikte Etkili İletişim

Evlilikte etkili iletişim var olan mesajın alıcıya aktarılmasıdır. Bu yüzden mesajın net olarak ifade edilmesi gerek. Anlamlardan yola çıkmak iletişime zarar verir. Örneğin eşinizin size günaydın dememesine kızdınız. Bunu kahvaltıda sessiz kalarak ifade etmeniz pek uygun değil. Bu yüzden eşinize “senin bana günaydın demeni bekledim” cümlesini kurmanız gerek. Eğer ki sizin zihninizi okumasını isterseniz üzgünüm ki bu pek mümkün değil. Toseland ve Rives’a göre iletişim algıların , düşüncelerin ve hislerin göndericiye iletilmesidir. Bu iletim sürecinde dil, semboller, sözlü ve sözsüz iletişim araçları kullanırız. Bazen bir kaş göz işareti de iletişim olur. Ancak sağlıklı iletişim kurmak bu değildir. Bazı çiftlerden “bakışlarımızla anlaşıyoruz biz” sözünü duyarız. Ancak o bakışlar her zaman aynı anlamı ifade etmez. Bu yüzden bakıştan ziyade talebi sözel olarak dile getirmek gerek.

Eşler Arası İletişim Kopukluğu

Eşler arası iletişim kopukluğu evlilik kalitesini düşürür. Düşen evlilik kalitesi çift uyumunu etkiler. Bu durumda hem iş hayatınız hem de sosyal yaşantınız olumsuz şekilde etkilenir. Diğer yandan var olan iletişim kopukluğu bazen sözel ve fiziksel şiddete neden olur. Çiftler arasında en çok dikkat çeken konu şudur. Çiftlerden birinin söylediğini diğeri aslında farklı anlamıştır. Doğru anlamı aramaktansa tartışmayı tercih etmiştir. Bu tür sağlıksız iletişim kopukluğa neden olur. Bu yüzden aslında çözülecek sorunlar daha katmerli hale gelir. Eşler arasındaki iletişim kopukluğunun temel sebebi çiftlerin kendi görüşlerini savunma isteğidir. Savunulan fikir karşı tarafa kabul ettirilmeye çalışılır.

Bu yüzden iletişim kopukluğu giderek artar. Fikri kabul ettirmekten ziyade kendimizi anlatmayı tercih etmemiz gerek. Eğer ki kabul ettirme oldukça fazla olursa çiftler arasında yeni tartışmalar ortaya çıkar. İletişim kopukluğunu etkileyen bir diğer faktör ise  çiftlerin saldırgan ya da pasif tutumudur. Bu tür tutumlarda da düşünceleri engeller. Bu yüzden tartışma giderek artar. Artan tartışmalar evlilikte problem çözme ile son bulmaz. Bu yüzden pek çok evlilik bazen ayrılık ile biter.

Evlilikte İletişim Problemleri Nasıl Çözülür

Evlilikte iletişim problemleri nasıl çözülür sorusuna maddeler halinde yanıt vermeye çalışalım. Vereceğimiz cevaplar evlilikte problem çözme adına bize yol gösterir.

 • Evlilikte aksayan yönler neler? Liste yapın.
 • Aksayan yönlerin olumlu ve olumsuz özellikleri neler? ( Örneğin tartışınca sessiz kalıyoruz bu tartışmamızın alevlenmesini engelliyor gibi)
 • Evlilikte en çok rahatsız olduğunuz konu nedir?
 • Bu nasıl ortaya çıktı?
 • En çok nerede ve ne zaman farkına varıyorsunuz?
 • Bu durum sizi nasıl etkiledi?
 • Sosyal ortam içerisinde eşinizden beklentiniz nedir?
 • Söylediklerinizde ne kadar tutarlısınız?
 • Tutarsız davrandığınız noktalar neler? Liste yapın.
 • Evlilikte var olan hangi değişim sizi daha mutlu eder?
 • Bu değişim için siz ne yapabilirsiniz?
 • Bu değişim için eşiniz ne yapmalı?

Evlilikte Problem Çözme ve Evlilik Uyumu

Evlilikte problem çözümü ve evlilik uyumu arasında pozitif bir ilişki vardır. Çiftler arasında anlamlı bir ilişkinin devam etmesi bu açıdan önem arz eder. Çiftler arasında var olan problemlerin çözümü için doğru problem çözme becerisi kullanmamız gerek. Dolayısıyla problemin ne olduğu değil, çözüm yollarına bakmak önemlidir. Önemli olan çıkan problemlere karşı çiftlerin takındığı tavırdır. Esnek olmayan bir tutum tartışmaları daha da alevlendirir.  Bu yüzden suçlayıcı dilden kaçınarak kabul edici bir tutum takınmak çözüme adım atmanıza yardım eder. Suçlayıcı dil karşısında kişi savunmaya geçer. Ancak evlilik uyumu olan kişiler tartışma anında birbirlerine yakın davranır. Suçlayıcı konuşmaz. Anlayış daha fazla ön plana çıkar. Problemi tespit etmeye ve çözüm üretmeye çalışır.  Böylece evlilik kurumu güçlenerek devam eder. Aslında evlilikte karşılaşılan sorunu çiftler böylece fırsata çevirir.

Anlaşamayan Eşler Ne Yapmalı

Anlaşamayan eşler ne yapmalı sorusu aslında net olarak ifade etmemiz gereken bir konudur. İlk önce evli çiftlerin hangi konuda anlaşamadıklarını belirlememiz gerekir. Anlaşmakta zorlanılan konuları belirledikten sonra evlilikte problem çözme için adım atabiliriz.

 • Aktif problem becerisi kullanılmalı
 • Rahatsızlık hissedilen konu anlatılmalı
 • Çok geçmişte kalan problemlerden bahsedilmemeli
 • Geçmişe dair bitirilmemiş işler varsa mutlaka terapi desteği alın.
 • Bitirilmemiş işler evlilik uyumunuzu olumsuz etkiler
 • Güvenli ve planlı sorun çözme yaklaşımlarını öğrenin.
 • Eğer ki imkanınız varsa psikolojik destek alın.
 • Evlilikteki cinsel yaşantınızı puanlayın. İyi, orta ve kötü olarak derecelendirin.
 • Birbirinize özel zaman ayırın.
 • Soruna odaklanmaktan ziyade çözüme odaklanın.
 • Çözüm için partnerinizin sizden beklentisini sorun.
 • Erkeklerin problem çözme becerisi kadınlara oranla daha düşüktür. Ancak bu bir neden değildir.
 • Erkek ve kadın ortak çözüm yolları üretmeyi bilmelidir.
 • Çocuk yapmanın evliliği olumlu etkileyeceğini düşünmeyin.
 • Çocuk sayısı ve mutluluk arasında bir uyum söz konusu değil.
 • Eşinize karşı güven duygunuzu ölçün.
 • Güvensizlik olan bir ilişkide öncelikle güven duygusu onarılmalı.
 • Eğer ki aldatma varsa affetme üzerine çalışın.
 • Bu konuda psikolojik destek alın.

Evlilikte Problem Çözme Adımları

İlişkinizi olumsuz etkileyen durumları belirleyin. Çift olarak ayrı ayrı bir liste yapın. Daha sonra o listeyi karşılaştırın. Bazen zihnimizden geçenlerle kaleme döktüklerimiz farklı olabilir.

Çift olarak birbirinizden beklentilerini listeleyin. Daha sonra bu problemin ortadan kalkması için neler yapacağınızı yazın. Daha sonra eşinizin ne yapacağın yazın. Bakalım çift olarak bunların ne kadarını karşılıyorsunuz.

İlişkilerde denge önemlidir. Evliliğinizin dengesini neler bozuyor? Örneğin çocukla sadece bir ebeveynin ilgilenmesi evliliği olumsuz etkiliyor olabilir. Bu bizim için acil olarak ortadan kaldırılması gereken bir konudur. Bu nedenle öncelikle bunu ortadan kaldırmaya çalışın.

Hemen Seans Al

Cinsel hayatınızı düzenleyin.  Kötü bir cinsel hayat ilişkiyi de kötü etkiler.

Kendinize vakit ayıracağınız zaman oluşturun. Hem çift olarak hem de çocuklarla birlikte (eğer varsa) kaliteli zaman geçirin.

Evlilikte Sorunlar Nasıl Çözülür

Evlilik, iki insan arasında derin bir bağ kurulması anlamına gelir ve bu süreçte sorunlar kaçınılmaz olarak ortaya çıkabilir. Bu sorunların çözümü, evliliğin sağlıklı ve mutlu bir şekilde sürdürülmesi için hayati öneme sahiptir. İşte evlilikte sorunlarla başa çıkmanın bazı yolları:

1. İletişimi Açık Tutun

Eşler arasında açık ve dürüst iletişim, her türlü sorunun çözümünde ilk adımdır. Düşüncelerinizi, hislerinizi ve endişelerinizi paylaşmak, karşılıklı anlayışın temelini oluşturur.

2. Empati Kurun

Partnerinizin duygularını anlamaya çalışın. Empati kurmak, onların perspektifinden bakabilmenizi ve onlarla daha derinden bağlantı kurabilmenizi sağlar.

3. Sabır Gösterin

Sorunlar genellikle hemen çözülmez. Sabırlı olmak ve çözüm bulma sürecine zaman tanımak önemlidir.

4. Ortak Çözümler Bulun

Her iki tarafın da kabul edebileceği çözümler bulmaya çalışın. Bu, karşılıklı tavizler ve anlaşmalar gerektirebilir.

5. Uzman Yardımı Alın

Bazen, dışarıdan bir profesyonelin rehberliğine ihtiyaç duyulabilir. Evlilik danışmanları, çift terapisi veya aile terapisi, sorunların üstesinden gelmek için etkili yollar sunabilir.

6. Kendi Davranışlarınızı Değerlendirin

Çoğu zaman sorunların bir parçası da biz olabiliriz. Kendi davranışlarınızı ve sorunlara katkıda bulunan alışkanlıklarınızı gözden geçirin.

7. Bağışlamayı Öğrenin

Hatalar ve yanlış anlaşılmalar olacak. Bağışlamayı öğrenmek, hem kendinize hem de eşinize karşı hoşgörülü olmak, ilişkinin sağlıklı bir şekilde ilerlemesine yardımcı olabilir.

8. Birlikte Zaman Geçirin

Birlikte kaliteli zaman geçirmek, ilişkinizi güçlendirebilir ve sorunların üstesinden gelme yeteneğinizi artırabilir.

9. Esnek Olun

İlişkiler sürekli değişim ve gelişim içindedir. Duruma göre esnek olmak ve yeni çözümlere açık olmak önemlidir.

10. Öncelikleri Belirleyin

Evlilikte hangi konuların önemli olduğunu belirleyin ve bu konulara odaklanın. Bazı sorunlar aslında göz ardı edilebilirken, bazıları üzerinde durulması gereken ciddi meseleler olabilir.

11. Pozitiflik Yayın

Olumlu bir tutum ve enerji, zor zamanlarda bile ilişkinin üzerindeki baskıyı hafifletebilir.

12. İlişkiyi Sürdürmek İçin Nedenlerinizi Hatırlayın

Zor zamanlarda, birlikte olmanın neden önemli olduğunu hatırlamak, sorunları çözmek için gerekli motivasyonu sağlayabilir.

13. Profesyonel Danışmanlık Kullanın

Çözülmesi zor sorunlar karşısında, bir evlilik ve aile terapistinden profesyonel yardım almak, ilişkinin dinamiklerini anlamak ve iyileştirme yollarını bulmak için etkili olabilir.

14. Değişim İçin Açık Olun

Sorunların çözümü genellikle değişim gerektirir. Bu değişime açık olmak, evliliğin gelişimine katkıda bulunabilir.

Evlilikte karşılaşılan sorunlar, doğru yaklaşımlarla çözülebilir. Önemli olan, her iki eşin de bu sürece katılım göstermesi ve ilişkilerini önemsemesidir. Eşler arasındaki bağlılığı ve anlayışı artıran bu yaklaşımlar, sağlam bir evlilik yapısının temel taşlarıdır. Her sorun, aynı zamanda ilişkiyi daha da güçlendirme fırsatı olarak da görülebilir.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir