Terapi

Cinsel Yönelim Ne Demektir

Cinsel yönelim erkeklere, kadınlara, hem erkeklere hem de kadınlara ya da hiçbir cinsiyete veya farklı bir cinsiyete karşı duyulan duygusal, romantik ya da cinsel çekimi tanımlar. Daha geleneksel olarak heteroseksüel, lezbiyen/gey ya da biseksüel olarak tanımlarız. Ancak bazı kişiler kendilerini aseksüel olarak tanımlar. Bu hem kadınlara hem de erkeklere karşı ilgi duymamaktır. Bu tür durumlar kişinin ilgi duymaması anlamına gelir. Bugünkü makalemizde hem cinsel yönelim hem de eşcinsellik ve biseksüellik ele alınacak. Özellikle eski yıllarda bu tür durumların hastalık olarak görülmesi bu konuda bilgilenmemiz gerektiğini gösteriyor. İyi okumalar dileriz.

Instagram sayfamızı ziyaret ederek bize destek olmak ister misiniz?

Cinsel Yönelim Nedir

Cinsel yönelim Amerikan Psikoloji Derneği tarafından yapılan tanıma göre bir tercih değildir. Toplumsal anlamda bu tanımı yanlış kullanıyoruz. Yönelim, kişinin aşık olmak ya da yoğun duygusal durumları yaşamasını içeren psikolojik ve biyolojik bir süreçtir. Bu nedenle cinsel tercih tanımı bilimsel bir tanım değildir. Özellikle son zamanlarda bu yüzden bu tanım değişime uğradı. Kimi insanlar hemcinslerine karşı, kimi insanlar ise karşı cinse ilgi duyar. Bazı kişiler ise kimseye ilgi duymadığını ifade eder. Ayrıca transseksüel bireyelere ilgi duymayı tanımlayan trans-yönelimli kavramı da ele alınması gereken önemli kavramlar arasında yer alır.

Biz ne kadar bu tür konuları konuşmaktan kaçarsak bazı insanlar o kadar fazla problem yaşar. Bu tür durumları kabul etmek ya da reddetmek bireysel olarak bir görev değildir. Kişinin duyguları kişiye özeldir. Bu nedenle hayır öyle hissetmiyorsun, hissetmemen gerekli cümleleri altı boş cümlelerdir.

Cinsel Yönelim Öğeleri

Cinsel yönelim üç ana öğeden oluşur. Bunlar arzu, davranış ve kimliktir. Cinsel yönelim kimliği kişinin içinde bulunduğu yönelimi kabul ettiğini ifade eder. Tabii ki bu süreç çok basit bir şekilde ortaya çıkmaz. Kişi öncelikle kendisini ve duyguları keşfeder. Çünkü doğumdan itibaren çocukluk çağında kişiye nelerden hoşlanması gerektiği öğretilmeye çalışılır. Pembe ve mavi renk ayrımı bile buna örnektir. Keşif sürecinden sonra kişi kendisini bir gruba ait hissetmek ister. Önemli olan üçüncü kavram ise kültüre değerlerdir. Kimi kültürlere bu tür durumlar hala hastalık ve cezalandırmayı hak eden durumlar olarak görülür.

Kişinin hissetmiş olduğu duygular pozitif duygulardır. Bu nedenle zihinsel, biyolojik, psikolojik ya da gelişimsel bir problem olarak tanımlanamaz.

Cinsel Yönelim ve Toplumsal Algılar

İçinde yetişmiş olduğumuz toplum bazı kurallara uymamız gerektiğini ifade eder. Eğer ki bu normlara uygun hareket etmezsek etiketleniriz. Bazı durumlarda bu algılar kişinin hayatını zindan eder. Bazı kişiler duygularını bile ifade etmekten korkar. Bu korkuyu yaratan en temelde toplumdur. Bu nedenle;

Biseksüellik ya da cinsellik kişinin etiketlenmesine neden olur. Çünkü toplum kendini buna hazır hissetmez. Bu tür olumsuz tepkiler kişinin dışlanmasına neden olur.

Hemcinse yönelik cinsel duygu ve çekim bazı durumlarda homofobik eylemlere neden olur.

Biseksüeller, homoseksüel erkekler ya da kadınlar mutlu hayat sürer. Eğer ki bu kişilerin duygularına saygı duyulursa kendilerini daha kolay ifade ederler. Bu yüzden hem aile ilişkilerinde hem de romantik ilişkilerinde en az diğer insanlar kadar saygıyı hak eder.

Kişinin cinsel yönelimi aile hayatına ya da travmatik yaşantılara bağlı olarak değişmez. Bu tür durumları kanıtlayan herhangi bir çalışma yoktur. Bu nedenle bilimsel temelli konuşmaya ve kendimizi anlatmaya devam etmeliyiz.

Cinsel Yönelim ve Kuramsal Bilgiler

Psikoloji disiplini bireyleri ve grupları inceler. Uzun zamandır lezbiyen, gey , biseksüel ya da transseksüel bireylere karşı bir baskı söz konusu. Bu durum sadece ülkemizde değil diğer ülkelerde de ortaya çıkar. Bu nedenle psikoloji bilimi cinsel yönelime karşı çalışmalarını artırmıştır. İnsan cinselliği dört bileşenden oluşur.

Biyolojik Cinsiyet: Erkek ve kadın arasındaki cinsellik temelli biyolojik farklılığı ortaya koyar. Bu anlamda insanlar vajina ya da penis taşıma durumuna göre ikiye ayrılır. Bazı durumlarda bebek iki cinsel organla dünyaya gelir. Bu tür durumlara hermafrodit (erdişi) denir.

Hemen Seans Al

Cinsel Kimlik: Cinsel kimlik, kişinin erkek ya da kadın cinsiyetiyle özdeşleşmesi anlamına gelir. Bu duygu dış görünüşte, davranışlarda ortaya çıkar. Kişi hayatını bu kimliğe göre devam ettirir. Bu tanım diğer yandan kişinin kendini ve bedenini kabul etmesi anlamına gelir. 2-3 yaşında ortaya çıkar. Ergenlikte ise kararlı bir hal alır.

Cinsel Yönelim: Makalemizin ana konusu olduğu için burada açıklamayacağız.

Toplumsal Cinsiyet: Erkeksi ya da kadınsılığı ifade eder. Kişinin talep ve isteklerinin genlerden ya da biyolojik süreçten kaynaklandığını ifade eder. Diğer bir nokta ise kişinin yetiştirilme tarzı karşımıza çıkar. Kişi içine yetiştiği sosyal çevreden etkilenir. Böylece zihninde bazı roller geliştirir. Ardından ise toplumun uygun gördüğü cinsiyet rollerine uygun davranır.

Eşcinsel Yönelime İlişkin Kimlik

Cinsel yönelime ilişkin kimlik hissi belli evrelerden geçer. İnsan her bir evrede farklı sorun ve çatışma yaşar. Her çatışma ve sorun farklı bir başa çıkma becerisi gelişmesine yardım eder.

Genellikle yaşamın ilk yıllarında kişi duyarlılaşma evresini yaşar. Bu nedenle doğrudan bilinç düzeyinde bir cinsel yönelim söz konusu değildir. Ancak dikkat çeken bir nokta eşcinsel bireylerin bu dönemde toplumsal cinsiyet rollerine uyum sağlamakta zorlanması olarak karşımıza çıkar. Bir şekilde çocuk farklı olduğunu hissettirir.

Daha sonra kimlik bocalanması evresi yaşanır. Bu dönemde kişi eşcinsel olma ihtimalini düşünür. Yaygın toplumsal rollere karşı aykırı hissetmeye başlar. Bu his uyum problemi, kaygı ve bunalıma neden olur. Bir süre sonra kendisini inkar etmek ister. Baş etmek için sıklıkla duygularını görmezden gelir. Cinsel arzusunu tetikleyen ortamlardan kendisini geri çeker. Hemcinsleriyle yakınlık kurmaz.

Yardım arayışı da genellikle bu evrede ortaya çıkar.

Cinsel Yönelim ve Kimlik Duygusu

Cinsel yönelim ve kimlik duygusu zaman içerisinde kendisini daha fazla hissettirir. Bir süre sonra kişi ilgi ve arzusunu kabul eder. Bu kabul ediş süreci yas sürecine benzer. Çevreden gelecek tepkilerden korkar. Bu nedenle genelde çevresini değiştirmeyi tercih eder. Hatta yönelimini saklamaya çalışır. Bu süreçte yardım arayışında olan kişiye empatik yaklaşmak gerekir. Çünkü reddedileceğinden korkar. Otomatik düşünceler genelde felaket senaryoları olarak karşımıza çıkar.

Kimliği kabul evresinde ise bastırılamayan arzular artık kabul edilir. Kişi içinde bulunduğu şok ve öfke evresini çözümler. Artık kendisini bir bütün olarak kabul etmeye başlar. Kendisini saklamaktan yavaş yavaş vazgeçer. Ancak bu süre zarfında seçici itiraf devreye girer. Herkese kendisini direkt olarak açmaz. Bu nedenle kişi yavaş yavaş psikolojik sağlamlık sürecini güçlendirir.

Bir süre sonra kişi kimliğinden gurur duyma evresine girer. Çünkü öfkesini çözümlemiştir. Bu evre kişinin cinsel yönelim durumunu kabul ettiği evredir. Önemli bir kazanımdır.

Cinsel Yönelim ve Online Terapi

Cinsel yönelim ve online terapi süreci başta kaygı verir. Karşınıza geçecek olan psikolog ya da psikolojik danışman acaba homofobik mi sorusu aklınıza gelir. Eğer ki böyle bir tereddüt yaşarsanız mutlaka uzmana bu soruyu sorun. Duyacağınız yanıt sizi rahatlatacaktır. Etik açıdan terapistin sizi koşulsuz kabul etmesi gerekir. Eğer ki cinsel yöneliminize dair olumsuz bir yorum yapan bir uzmana denk gelirse oradan hemen uzaklaşın. O terapi süreci size mutluluk katmaz.

Bu nedenle terapiye niye geldiğinize siz karar verin. Burada neler konuşacaksınız? İçinde bulunduğunuz duruma yönelik bazı otomatik düşünceleriniz olabilir. Kendinizi kabul etmekte zorlanıyorsanız bu süreci ele alabilirsiniz. Diğer yandan bir destek arayışı da bazen karşımıza çıkar. Terapi süreci sizin için destek süreci ise bunu ifade edin.

Unutmayın, terapideki asıl amaç danışana zarar vermemektir. Etik ilkeler terapi sürecinin öncül kuralıdır. Konuştuklarınız bazı durumlar hariç terapistle sizin aranızda kalır. Siz terapi sürecinde ne kadar açık olursanız süreç sizin için oldukça faydalı devam eder.

Online psikolog ve psikolojik danışman kadromuz için tıklayın.

Cinsel Terapi yazımıza da göz atın.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir