Aile ve Evlilik

Evlilik Uyumu Nedir?

Evlilik uyumu pek çok ilişkinin devam etmesine yardımcı olan ya da sonlanmasına sebep olan en temel noktadır. Evlilik uyumu pek çok değişkenden etkilenmektedir. En temelde bağlanma stilleri bu duruma direkt etki eder. Evlilik ilişkisi içerisindeki dengeyi, çiftlerin birbiriyle iletişim tarzlarını, çocuk yetiştirme ve anlaşabilme durumlarını evlilik uyumu içerisinde değerlendiririz. Bilimsel anlamda ise evlilik uyumu evlilik kalitesini tanımlar. Evlilik kalitesi ise evli çiftlerin birbirlerini değerlendirmelerini kapsamaktadır. Bu nedenle evlilik ilişkilerinde evlilik uyumunu yüksek olması için bazı koşullar vardır. Yeteri kadar iletişim, evlilik ilişkisine dair çiftlerin yüksek doyumu ve mutluluk derecesi evlilikte önemlidir. Evlilik uyumu ile evlilikte mutluluk arasında yakın bir ilişki var diyebiliriz. Gelin bu konuyu biraz daha detaylı ele alalım.

1. Evlilik Uyumu
2. Evlilikte Uyum Nasıl Sağlanır
3. Evlilik Uyumunu Etkileyen Faktörler
4. Evlilik Uyumu Nasıl Ölçülür
5. Evlilik Uyumu Çocukları Nasıl Etkiler
6. Problem Çözme Becerisi ve Evlilik Uyumu
7. Eşimle Sürekli Kavga Ediyoruz
8. Evlilik Uyumu ve Bağlanma Stilleri
9. Evlilik Uyumu Nelerden Etkilenir
10. Sorumluluklarınızı Paylaşın

Evlilik Uyumu

Evlilik uyumu insanın çevresine ve topluma uyum sağlamasından ortaya çıkmıştır. Mutlu ve sağlıklı yaşam için bir ölçüt olarak kabul ederiz. Evlilik te sosyal yaşamın bir parçasıdır. Bu yüzden mutlu bir aile yaşantısı için evlilik uyumu şarttır. Bu noktada eşler arasına ekonomik, kültüre, psikososyal konular girer. Evlilik sisteminde bu tür farklılıklar önemlidir. Bu yüzden kişilerin ilişkilerini devam ettirebilmeleri için bu konularda anlaşması beklenir. Tabii ki bu anlaşmadan kasıt çiftlerden birinin dediğinin olması değildir. Bazı konularda çatışma yaşanmasından ziyade çözüme ulaşmak önemlidir. Kısaca evlilik uyumu çiftlerin memnuniyet ve mutluluk derecesidir. Kişi ne kadar mutluysa ilişkinin devamlılığı da o kadar mümkün olur.

Özellikle son yıllarda bu konuya daha fazla ağırlık verilmeye başlandı. Toplumlarda var olan boşanma sayılarının artması bilimsel anlamda araştırmaların artmasına neden oldu. Eşler arasındaki mutluluk, etkileşim, fikir birliği, sorun çözme becerileri ne kadar yüksekse uyum da o kadar yüksektir.

Evlilikte Uyum Nasıl Sağlanır

Evlilikte uyum nasıl sağlanır sorusuna madde madde cevap verelim. Öncelikle ilişkide mutluluğu artıran durumları göz önüne almalıyız. Gottman ve Silver bu konuda mutluluğu artıran faktörleri ele almıştır.

 1. Bütün Taşları Dökmek : Çiftlerin ilişkisinde bir şey saklamadan aklından geçenleri ifade etmesi anlamına gelir Böylece evlilikte güven artar. Dolaylı olarak ise mutluluk artar.
 2. Yumuşak Tartışmalar : Çiftler arasındaki tartışmaları genellikle yüksek sesle yapar. Bu tür durumlar öfkeyi artırır. Ancak yumuşak sesli tartışmalar çiftler arasındaki problemlerin kavgaya dönmesini engeller. Böylece çözüm odaklı adım atılır.
 3. Esnek Planlar : Yapılan çalışmalar kadınların daha esnek olduklarını ifade eder. Erkekler ise evlilikte daha az esnek davranır. Bu yüzde evlilik uyumu için esnek plan şarttır. Bu tür davranışlar ilişkiye dair umut düzeyini de artırır. Toleranslı olmak uzun süreli ilişkinin birincil koşuludur.
 4. Bakım Onarım Çalışmaları : Yapılan çalışmalar birbirini anlayan ve tanıyan çiftlerin davranışlarının daha uyumlu olduğunu ifade eder. Partnerler birbirlerine nasıl tepki vereceğini bilir. Bu yüzden tartışmayı alevlendirmez. Yeri geldiğinde alttan alıp başarılı müdahale yapar. Ancak bu tartışmanın sonradan devam ettirilmeyeceği anlamına gelmez. Unutmayın, barışmak anlık çözümdür! Problem çözme becerisi ise uzun solukludur. Bu yüzden ilişkilerinizde problem çözmeye odaklanın!

Evlilik Uyumunu Etkileyen Faktörler

Evlilik uyumunu etkileyen faktörler farklı farklı başlıklarda ele alınır. Karşılıklı sevgi ve saygı herkesin bildiği gibi birinci sıradadır. Ancak bunun yanı sıra farklı etmenler de söz konusudur.

 1. Eşe ve ilişkiye karşı farkındalık
 2. Duyguları açıkça ifade etme
 3. Etkili iletişim
 4. Empatik dinleme
 5. Çocuklarla ilişkiler
 6. Bağlanma stillerindeki uyum
 7. İletişim ve etkileşim
 8. Birey olma
 9. Kendi benliğinin farkında olma
 10. Bir elmanın iki yarısı olmaktansa uyumlu iki elma olma
 11. Görev ve sorumluluk paylaşımı
 12. Koşulsuz kabul

gibi başlıklar evlilikte uyumu arttıran faktörler arasında yer alır. Devam edelimi.

Evlilik Uyumu Nasıl Ölçülür?

Evlilik uyumu çiftlerin birbirleriyle uyumunu ölçmek amacıyla yapılmaktadır. Konuyla ilgili teste sitemizin Kendini Test Et bölümünden ulaşabilirsiniz. Evlilik uyumuyla ilgili çalışmalarda bazı araştırmacılar evli çiftlerin birbirlerine karşı hislerine odaklanmıştır. Eşlerden alınan mutluluğa yönelik öznel ifadelerle evlilik uyumunu belirlemeye çalışmıştır. Bazı araştırmacılar ise eşlerin birbirlerine karşı öznel duygularından ziyade eşler arasındaki problem çözme becerilerine odaklanır. Böylece iletişim kurma yöntemlerine dikkat çeker. Yapılan çalışmalar genel anlamda evli çiftler arasındaki evlilik mutluluğunun azaldığını ancak boşanma ile ilgili bir konunun değişime uğramadığını ifade etmiştir.

Evlik Uyumuna Yönelik Araştırmalar Nelerdir?

Evlilik uyumuna yönelik eşler arasındaki araştırmaları üç başlık altında toplarız. Bunlar eşler arasındaki doyum, gerilim ve anlaşılabilirliktir. Bu başlıkardadeğerlendirilen olumlu ve olumsuz duygular, eşler arasında ortaya çıkan çatışmalardır. Ki bu çatışmalar bazen fiziksel bazen ise psikolojik olarak ortaya çıkar. Son olarak ise ebeveynler ve çocuklar arasındaki ilişkileri ölçen çalışmalar da vardır. Ancak yapılan araştırmalar çatışmayı direkt olarak olumsuz bir durum olarak ele almamıştır. Evli çiftler arasındaki çatışmanın sonuçları üzerinden evliliklerde çatışmaların olmasının ilişkinin doğası içinde yer aldığına yönelik bir görüş belirtmişlerdir. Ancak çıkan çatışmanın olumlu ya da olumsuz sonuçlarının tabii ki evlilik uyumuna etkisi olduğu da ifade edilmektedir.

Evlilik Uyumu Çocukları Nasıl Etkiler?

Evlilik uyumu basit anlamda aile içindeki huzuru ve mutluluğu da simgelemektedir. Mutlu bir aile mutlu çocukların yetişmesine vesile olmaktadır. Eğer ki aile içerisinde bir uyumsuzluk durumu söz konusuysa çocuklar bunu bir şekilde fark ederler. Bazen çocuklar bu uyumsuzluğa direkt olarak katılırlar, bazen ise taraf tutmaya zorlanabilirler. Eğer ki aileler çocukları çatışmalarda ve anlaşmazlıklarda taraf tutmaya zorlarsa çocuk içten içe kendisini suçlar. Evlilik uyumu yüksek olan çiftlerde çocuğun psikososyal durumunu daha net gözlemleriz. Çocuk duygusal açıdan kendisini yeterli bulur. Anlaşıldığını hisseder. Çocuklar eğer ki aile içindeki uyumsuzluğu fark ederlerse bazı tepkiler gösterir. Bunlar saldırganlık, öfke, içe kapanma, akademik başarısızlık , kaygı…

Problem Çözme Becerisi ve Evlilik Uyumu

Çiftler ne kadar fazla problem çözme becerisine sahipse ilişkilerinde de o derece uyum gösterirler. Evli çiftlerde problem çözme becerisinden ziyade problem çözme sürecine odaklanmak gerekir. Çünkü problem çözmek demek sadece problemin ortadan kaldırılması ya da görmezden gelinmesi demek değildir. Problemin çözümünün çiftlerin ikisini de ortak bir noktada buluşturması gerekir. Çiftlerin problem çözme becerileri çocukları da etkiler. Çözüm beceriler ne kadar olumluysa çocukların da karşılaştıkları problemleri çözme becerisi o kadar gelişir. Kişinin problem çözme becerisi her çözdüğü problemde daha da artar ve gelişir. Problem çözme becerisini canlı bir süreç olarak düşünmeliyiz. Böylece kişiler suçlayıcı dilden kurtularak daha fazla olumlu duygu ortaya çıkartır. Bazı çalışmalarda ise çiftlerin arasındaki mizah anlayışının ve mizah doyumunun da evlilik uyumunu arttırdığı ifade edilmiştir.

Eşimle Sürekli Kavga Ediyoruz!

Eğer ki çiftler sürekli birbirleriyle tartışıyorsa, kavga ediyorlarsa çocuklar bu durumdan oldukça fazla etkilenir. Çocuk karşılaştığı çatışma durumlarında içine kapanarak ya da sessiz kalarak çatışma durumuyla baş etmeye çalışır. Bu noktada ses tonu ve eşlerin birbirine problem durumunu ifade etmesi oldukça önemlidir. Eğer ki suçlayıcı bir dil ilişkide sık sık gündeme geliyorsa duna dikkat etmeliyiz. Çünkü çocuklar da problemlerin suçlayıcı dil ile çözülmesi gerektiğini düşünür. Bu noktada evlilik uyumunu yükselten en temel etken olarak eşler arasındaki sağlıklı iletişim kavramı ortaya çıkar. Özet olarak evet bazen eşinizle tartışabilirsiniz ancak bu tartışma esnasında bilişsel anlamda suçlayıcı dil yoksa, duygular fark ediliyorsa, çiftler yetersizliklerden ziyade olumlu giden durumlara daha fazla odaklanıyorsa, tartışmayı öfkeye dönüştürmüyorsa, tartışılan konular ilişkiyi güçlendirir.

Evlilik Uyumu ve Bağlanma Stilleri

Evlilik uyumu ve bağlanma stilleri aslında evliliğin temelinde yer alır. Bağlanma stilleri ilişki kurmanın temelini oluşturur. Bu noktada

Hemen Seans Al
 • Güvenli Bağlanma
 • Güvensiz Bağlanma ( Kaygılı ve Kaçıngan)

olmak üzere iki tür stil bulunur. Burada ilişkilere yüklenen anlamlar ortaya çıkar. Bowlby çocukluktaki yaşantılarla romantik ilişkilerin de tanımlanabileceğini ortaya koymuştur. Böylece çiftlerin arasındaki duygusal ve bilişsel mekanizmaları da fark etmemize imkan vermiştir. Bağlanma stillerinin yaşam boyu kalıcı olması evlilik uyumuna direkt olarak etki eder. Ancak bazı çalışmalar bağlanma stillerinin değiştiğini de ifade eder. Bu konudaki çalışmalar bu yüzden devam ediyor. Güvenli bağlanan kişilerin güvensiz bağlananlara göre evlilik uyumlarının daha yüksek olduğu bilinir. Çünkü güvenli bağlanan bir yetişkin;

 1. Duygusunu ifade eder. Böylece niyet okuma gerçekleşmez.
 2. Olumsuz davranışları daha azdır. Çünkü partnerine anlayışla yaklaşır.
 3. Partnerine karşı daha empatik yaklaşır.
 4. Pozitif duyguları daha fazladır. Çünkü sevgisini ifade etmek zor gelmez.
 5. Kaygı ve depresyona yönelik olumsuz duyguları daha azdır.
 6. Güven duygusu daha fazladır. Çünkü çocuklukta güvenli bir ilişki kurmuştur.
 7. Problem çözme becerisi yüksektir. Bu yüzden tartışmalar olumlu sonuçlanır.

Tüm bunlar daha mutlu bir evliliğin temelinin atılmasına yardım eder.

Evlilik Uyumu Nelerden Etkilenir?

Yapılan araştırmalarda farklı farklı sonuçlar elde edilmiştir ancak genel anlamda evlilik uyumu ile cinsiyet arasında bir ilişki olmadığı ifade edilmektedir. Ancak bazı araştırmalar evlilikte kadın ve erkeğin yüklenmiş olduğu sorumluluklardan dolayı bazen evlilik uyumlarının düşük çıktığını ifade etmiştir.

Sorumluluklarınızı paylaşın!

Araştırmalar eğitim durumuyla evlilik uyumu arasında da bir ilişki olduğu ifade edilmektedir. İlkokul mezunlarının daha fazla evlilik uyumu açısından problem yaşıyorlar. Yine ilkokul mezunları evlilik içerisinde daha fazla çatışma yaşıyorlar. Bu yüzden daha düşük çift uyumuna sahiptirler. Diğer yandan  iletişim konusunda daha fazla problem yaşarkar.

Ekonomik durumun da çiftler arasındaki evlilik uyumunu olumsuz etkilediği ifade edilmektedir. İşle ilgili ortaya çıkan stres faktörlerinin çiftlerin evliliklerini de olumsuz olarak etkilediği ifade edilmektedir. Bu noktada düşük ekonomik gelirin fazla strese sebep olduğu, fazla stresin ise daha fazla çatışma ortaya çıkardığı, çatışmaların ise evlilik uyumunu olumsuz yönde etkilediği ifade edilmiştir.

Evlenme biçiminin de evlilik uyumunu etkilediği ifade edilmektedir. Anlaşarak evlenen çiftlerin görücü usulüyle evlenen çiftlere göre daha fazla evlilik uyumu puanları elde ettikleri ifade edilmektedir. Tanışarak evlenen çiftler arasındaki boşanma oranının daha düşük çıkmasını ise çiftlerin evlenmeden önce birbirlerine yönelik bilişsel süreçlerin farkında olmasıyla açıklanmaktadır.

Evlilik uyumu en temelde çiftlerin birbirlerine yönelik algılarıyla ortaya çıkmaktadır. Evliliğinizde problem yaşıyorsanız ve çift olarak beraber çözüme kavuşturmak istiyorsanız bilimsel anlamda daha kaliteli bir evlilik yaşamanız mümkün. Konuyla ilgili sitemizde görev yapan uzmanlarımızdan online terapi alabilirsiniz. Böylece değişim için adım atmış olursunuz!

Aile ve çift terapisi için Klinik Psikolog Ecem Üzülmez ‘in kendisini anlattığı videoyu buradan izleyebilirsiniz.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir