Cinsel Terapi - Bağımlılık

İnternet Bağımlılığı Nedir?

İnternet bağımlılığı kişinin sosyal yaşantısını, arkadaşlık ilişkilerini, romantik ilişkisini ve meslek hayatını oldukça olumsuz yönde etkiler. Bu noktada pek çok insan bağımlılık kavramını genel olarak alkol, madde, kumar, esrar, eroin gibi konularda hatırlar. İnternet bağımlılığı; genel anlamda kişinin zamanının büyük bir kısmını internet üzerindeki etkinliklerine ayırmasıdır. Bu isteğin önüne geçilemez. İnternet kullanımının engellenememesi kişiyi öfkelendirir. İnternet olmadan kendisini eksik olarak hisseder. İnternete erişemediği ya da erişiminin kısıtlandığı anlarda oldukça öfkeli ve gergin olur. Hatta bazen saldırgan davranışlar sergiler. Ancak internet bağımlılığı da kişinin hayatını oldukça fazla etkileyen bir bağımlılıktır. Bu noktada kişi hem bilişsel hem duyuşsal hem de davranışsal anlamda pek çok belirti gösterir. Özellikle internet kullanımının oldukça arttığı bu dönemlerde internet bağımlılığı da çok dikkat edilmesi gereken konular arasında yer almaktadır.

İnternet Bağımlılığı Nasıl Ortaya Çıktı?

İnternet aslında hayatımıza oldukça yakın bir zamanda dahil oldu. Dünyanın yaşı düşünüldüğünde daha dün hayatımıza girdi diyebiliriz. Özellikle yayılması ve gelişmesi ise 20. Yüzyılın başlarını bulmaktadır. Bu noktada öncelikle internet bağımlılığını tanımlamak gerekir. İnternet bağımlılığı özet olarak internetin aşırı kullanılmasıdır. İçten gelen bu isteğin önüne geçilemez. Bu noktada ortaya çıkan bağımlılığın kişinin yaşam kalitesini oldukça düşürmesi anlamına gelmektedir.

İnternet bağımlılığı genel anlamda patolojik olarak teknoloji bağımlılığı kapsamında değerlendirilmektedir. Teknoloji bağımlılığı ise insan-makine arasında meydana gelen etkileşimin önüne geçilememesidir. Ayrıca durdurulamaması olarak da ifade edilir. Bu konuda son zamanlarda yapılan çalışmalar internet bağımlılığının da oldukça dikkat çekici bir durum olduğunu ifade etmektedir. İnternet bağımlılığın dürtü kontrol bozukluğuyla bir arada tutulduğu da ifade edilir. Bu durumlara göz atacak olursak ;

İnternet bağımlılığını ortaya koyan Young, internet bağımlılığıyla ilgili bazı tanı kriterleri belirlemiştir.

İnternet Bağımlılığı İçin Tanı Kriteri Nedir?

1-Kişiler internet ile aşırı uğraş halindedirler. İnternet düşünmeden, hayatına dahil etmeden, en azından internetle iletişim halinde olmadan hayattan zevk alamazlar. Bu süreçte aklı sürekli internettedir. Planlamaları hep internetle ilgilidir. Atacakları her adıma interneti dahil ederler.

2- Eğer ki sosyal yaşantısında bir şeyden keyif alacaksa bunun içerisinde mutlaka interneti dahil ederler. Böylece daha fazla oranda internette vakit geçirme ve kullanma ihtiyacı ortaya çıkar. Bu ise kişiyi internete daha bağımlı hale getirir.

3- İnternette oldukça fazla süre harcayan kişiler internet kullanımında zaman yönetiminde problem yaşarlar. Bu problem öyle bir hale gelir ki kendilerini interneti yönetmeyle ilgili yaptıkları her girişimde neredeyse başarısızlığa uğrarlar.

4- Bazı durumlarda internet kullanımının tamamen ortadan kaldırılması ya da sonlandırılması onlar için tehdit yaratan bir unsurdur. Böyle bir durum söz konusu olduğunda öfke, huzursuzluk ve derin bir çökkünlük yaşarlar.

5- Bir planlama yapsalar dahi planladıkları süreden daha fazla miktarda internette süre harcarlar. Bu durum ise onları pek rahatsız etmez.

6- İnternete ayırdıkları zamanı çevrelerine ya da ailesine ayırmadıkları için aile yaşamlarında ya da romantik ilişkilerinde (varsa eğer) çok problem yaşarlar. Bu noktada bazı durumlarda oldukça yalnızlaşırlar. Ancak diğer taraftan ise sosyal medyadan arkadaş edinebilirler. Bu durumda eğitim, iş, aile, kariyer gibi farklı alanlarda oldukça fazla kayıplar yaşayabilirler.

7- İnternet bağımlılığı olan kişilerin internette geçirdiği süre oldukça dikkat çekicidir. Bu konuda süreyle ilgili bilgi almak isteyen yakınlarına doğru cevapları vermezler. Daha az süre ifade ederler.

8- İnternet bağımlılığı bazı durumlarda kişinin olumsuz duygularından da kaçmasının bir aracısı olabilir. Kişi kendini huzursuz, gergin, yalnız ya da öfkeli hissettiği durumlarda internette daha fazla zaman geçirerek bu olumsuz duygularından uzaklaşır.

İnternet Bağımlılığının Yaygınlığı Nedir?

İnternet bağımlılığıyla ilgili ciddi araştırmalar biraz önce de bahsedildiği gibi Young tarafından ortaya koyulmuştur. Young yaptığı çalışmalarda internet bağımlılığının toplumdaki dağılımının %6-14 arasında değiştiğini ifade etmektedir.

Hemen Seans Al

İnternet Bağımlılığına Hangi Hastalık Eşlik Eder?

İnternette gereğinden fazla zaman geçirmek fizyolojik rahatsızlıkların yanı sıra psikolojik rahatsızlıkları da ortaya çıkarmaktadır. İnternet bağımlılığı olan kişilerin %50’sine yakınında başka bir psikolojik rahatsızlık daha olduğu ifade edilmektedir. Bu noktada en sık rastlanan bozuklukların başında madde kullanım bozukluğu, duygudurum bozukluğu, anksiyete bozukluğu, psikotik bozukluk, depresyon veya distimi gelmektedir.

İnternet bağımlılarının aynı zamanda başka bir bağımlılığı olduğu da ifade edilmektedir. Bu noktada yapılan araştırmalar sık sık alışveriş yapmanın, kumar oynamanın, piromaninin, seks bağımlılığının da eşlik eden diğer bağımlılık türlerinden olduğunu ifade etmektedir.

İnternet Bağımlılığına Hangi Kişilik Bozuklukları Eşlik Eder?

Yapılan araştırmalar internet bağımlılığına borderline, narsisistik kişilik bozukluğu ve antisosyal kişilik bozukluğunun eşlik ettiği,

Dürtü kontrol bozukluğu ve madde bağımlılığı olan kişilerin internet bağımlılığı üzerine daha fazla belirti gösterdikleri,

Özellikle ülkemizdeki gençlerde eğer ki dikkat eksikliği ve hiperaktivite, sosyal fobi, hafif depresyon varlığında internet bağımlılığının daha fazla ortaya çıktığı ifade edilmektedir.

İnternet Bağımlılığı Nasıl Tedavi Edilir?

İnternet bağımlılığına eşlik eden pek çok farklı psikiyatrik bozukluk söz konusu olduğu için öncelikli olarak internet bozukluğuna eşlik eden diğer rahatsızlıkların ortadan kaldırılması ve tedavi edilmesi gerekmektedir. Eğer ki hastalıkların tedavisinde öncelik ilaçlı tedaviyse, eşlik eden hastalığa yönelik farmakolojik tedavi internet bağımlılığının da ortadan kalkmasına yardımcı olabilir.

Ancak bazı noktalarda ilaçlı tedavi dışında psikoterapi de gerekmektedir. Psikoterapi ile ilgili olan yazımızı ise sonraki blog sayfamızda bulabilirsiniz.

İnternet bağımlılığı ile ilgili terapi almak için sitemizde görev yapan online psikolog ya da psikolojik danışmanlardan online terapi alabilirsiniz.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir