Cinsel Terapi – Bağımlılık

Cinsel Terapi nedir?

Cinsel terapi , bu alanda eğitim almış psikolog, psikolojik danışman ve psikiyatristler tarafından verilen bir ruh sağlığı hizmetidir. Psikolojik danışmanlık süreci bireysel ya da çift olarak devam eder.  Kişide var olan cinselliğe yönelik algı, geçmiş yaşantılar, duygu-düşünce ve davranış şeması gibi pek çok farklı alan ele alınır. Terapist, görüşmelere başlamadan önce ya da görüşmeler devam ederken çiftlerden bir hekim kontrolü talep edebilir. Eğer ki ortada fiziksel bir rahatsızlık yoksa konunun psikolojik boyutu ele alınır.

Süreç içerisinde danışana bir tanı koyulmaz. Kendisiyle ilgili anlatmış olduğu durum etik ve bilimsel ilkeler çerçevesinde ele alınır.  Vajinusmus, sertleşme problemi, erken boşalma ya da geç boşalma, cinsel isteksizlik gibi pek çok farklı alanda destek alınabilir.

Online Cinsel Terapi

Online cinsel terapi özellikle salgın dönemi ve salgın sonrası dönemde sık sık tercih edilir. Danışanlar öncelikle görüntülü görüşme yerine sesli görüşme ya da yazılı mesajlaşmayı tercih eder. Terapistle aralarında kurulan güven ilişkisinden sonra görüntülü olarak görüşmelere devam etmek daha sağlıklıdır. Online cinsel terapi sürecine çift olarak katılmak danışanlara daha faydalı olacaktır. Vajinusmus, erken boşalma, cinsel isteksizlik gibi konularda psikolog ya da psikolojik danışmanlardan destek almak çiftler arasındaki uyumu da artırır. Uzman eğer ki uygun görürse seanslardan önce ya da seans sırasında çifti bir psikiyatriste ya da diğer farklı branşlarda çalışan hekimlere yönlendirebilir.

Cinsel Terapi Uzmanı

Cinsel terapi uzmanı dört yıllık lisans ya da yüksek lisans sürecinden sonra eğitimlerle kendisini geliştiren ruh sağlığı çalışanlarına denir. Bu nedenle dışarıdan eğitim alınarak ya da süpervizyon süreciyle kişi bu alanda çalışmaya başlar. Nasıl ki fiziksel sağlık alanında kardiyoloji, kbb, göğüs hastalıkları gibi alanlar varsa ruh sağlığı alanında da bu tür branşlaşma söz konusudur. Bu nedenle cinsel terapi uzmanı ile psikolojik danışma sürecine başlamadan önce aldığı eğitimleri dikkatle inceleyin. Eğer ki uzmanlık alanlarında böyle bir eğitim ya da yetkinlik yoksa sürece başlamanız sizin için zaman kaybı olabilir.

Cinsel Terapi Psikolog

Cinsel Terapi psikolog ya da psikolojik danışmanlar, psikiyatristler tarafından danışanlara sunulur.  Vajinusmus gibi bazı cinsel işlev bozuklukları terapi süreciyle ele alınır. Böylece kişinin cinsel hayatını etkileyen önemli bir konu olan çift ilişkisi de daha sağlıklı hale gelir. Cinsellik alanındaki eksik bilgi, mitler, bilgi sahibi olunmaması çiftlerin ilişkiden zevk ve haz almalarının önüne geçer. Cinsel birleşme anında kadının bölgesinde meydana gelen kasılmanın eğer ki fizyolojik bir sebebi yoksa bu duruma vajinusmus denir. Kişi cinsel ilişkiden kaçar. Zevk alamaz. Bu nedenle evlilikten problemler ortaya çıkar. Psikolog desteği ile kişilerin evlilik uyumunu yükseltir. Böylece daha mutlu bir evlilik süreci devam eder.

Bireysel Cinsel Terapi

Bireysel cinsel terapi de özellikle tercih edilir. Bu konuda destek almak isteyen kişiler bazen partneriyle beraber katılmak istemez. Hatta bir partneri de olmayabilir. Bu nedenle bireysel cinsel terapi tercih edilir. Psikolog ya da psikolojik danışman ilk oturumda danışanı seansa getiren temel sebebin ne olduğunu konuşur. Ancak unutmayalım, eğer ki bir partneriniz varsa seanslara onunla beraber katılmanız çok daha iyi olacaktır. Diğer taraftan bu görüşmeleri bireysel olarak da devam ettirebilirsiniz. Sizi cinsel ilişki esnasında kaygılandıran, keyif almanızı engelleyen konular yaklaşık olarak 10 oturum boyunca ele alınır.

Cinsel Terapi Danışmanlık

Cinsel terapi danışmanlık süreci biraz önce de bahsettiğimiz gibi 10-12 oturum arası devam eder. Bu süreçte ilk 2-3 oturum danışanı seansa getiren temel konunun tespit edilmesiyle başlar. Cinsellik, maalesef ki, herkes için bir tabu. Bu nedenle danışanın terapiste güvenmesi ve kendisini açması zaman alır. Bu nedenle ilk 2-3 oturumda çok büyük bir değişim beklemek kişiyi hayal kırıklığına uğratır. Danışmanlık sürecinde kişinin kendisini rahat ve güvende hissetmesine yardımcı olur. Danışan kendisini ne kadar açık ifade edebilirse süreç o kadar faydalı olacaktır. Bu nedenle güven ilişkisi kurmak terapistin de danışanın da süreçten daha fazla verim elde etmesine yardım eder.

Cinsel Terapi Online

Cinsel terapi online psikolojik danışmanlık sürecinde tercih edilen yöntemlerden biridir. Yüz yüze terapi süreciyle benzer faydalar ortaya çıkar. Çiftler seansa gelmeden kaygılanır. Bilinmez bir süreç olması kaygıyı ortaya çıkarır. Yüz yüze terapi süreci ile cinsel terapi online süreçte benzer faydalar ortaya çıkarır. Bu nedenle fayda sağlamak amacıyla devamlılık esastır.

Önemi Nedir?

Psikolojik danışmanlık süreciyle cinsel bozukluklar utanılacak bir sorun olmaktan çıkmıştır. Terapiye Çiftin  yaşam koşullarının uygun , cinsel yaşamlarına odaklanabilecekleri bir zaman zarfında başlamaları gerekmektedir. İlişki sorunu olan yeni evlenmiş kişilerin vakit kaybetmeden cinsel terapiye başlamaları yararlı olmaktadır.

Birleşmenin yaşanamadığı evliliklerde, tedavi olunmayan süre uzadıkça, cinsel sorun çiftler tarafından kanıksanmaktadır. Karşılıklı ikincil kazançlar yerleşmektedir. Bu çiftleri cinsel ilişki yapmadan boşanmaya sürüklemektedir. Zamanında çözülmemiş cinsel  bozuklukları  sosyal hayatı da olumsuz etkiler. Bu  yüzden Çiftlerin   boşanmalarına  yol açmaktadır. Ama Kronikleşmiş durumlarda terapi süreçleri uzamaktadır. Oysa yaşadıkları cinsel  bozukluklar için tedavi görenler  geleceğe umutla bakabiliyorlar.

Beden ve zihin üçgeninde yaşanılan çok boyutlu bir süreçtir. Bu yüzden  herhangi birinin eksik bırakılması  cinsel sağlık sorunlarının ortaya çıkmasına yol açmaktadır. İlişkinin  sevgi, saygı ve güven ortamında yaşanması  Önemlidir. Çiftleri birbirine daha çok yaklaştırarak cinsel mutluluğa katkı sağlayan önemli bir detaylardır. Sağlık bilimine göre , rahatlamış  bir halde, haz alıp haz verebilme, bir şekilde boşalabilme bilim ve sanatı olarak bilinmektedir.

CİNSEL TERAPİSTLERİN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

-Cinsel terapist , cinselliğe olumlu bakan, tarafsız, yargılamayan, farklılıklara saygılı,  bilgili, güvenilir biri olmalıdır.

-Terapistler, bireylere yetki ve özelliklerini açıkça  anlatmalı ve  bireyin menfaatini korumalıdır.

-Tanı koymadan önce yeterli doneyi almalı ve gereken tetkikleri yaptırmalıdır. Yeterli done olmadan  koymak da danışanın zarar görmesine yol açtığından  bir ihlal sayılmaktadır.

-Uygulanacak tedavinin seçiminden cinsel terapist sorumlu olmaktadır. Fakat hastayı tüm tedavi çeşitleriyle aydınlatmalı ve onun da fikrini almalıdır. Tedaviden önce söz konusu cinsel sorunun yapısı, uygulayacağı tedavinin özellikleri ve kuralları, bu sorun için uygulayacağı tedavinin etkinliği konusunda hastaya bilgi vermelidir. Deneyim ve eğitiminden bağımsız olarak, tedavi sürecinde karşılaşacağı bazı sorunları göremeyebileceğini, bu nedenle uygun bir danışmanı olması gerektiğini bilmelidir. cinsel terapi

-Cinsel terapist danışan ile girdiği tedavi ya da danışma ilişkisi sürecinde hastaya ait edindiği tüm bilgileri ve hasta ile mesleki ilişkisini yasal zorunluluk, hastanın ya da bir başkasının hayatına ya da güvenliğine ilişkin açık bir tehlike durumu dışında saklı tutmak zorundadır.