Cinsel Terapi - Bağımlılık

Hastalık Hastalığı Nedir?

Hastalık hastalığı yani hipokondriyazis kişinin bedeninde çıkan belirtileri doğru olmayan bir biçimde çarpıtarak yorumlamasıdır. Bu yorumlar sonucunda kişi ciddi bir hastalığı olduğunu düşünerek hasta olma durumundan doğan şiddetli bir kaygı duyar. Böylece hastalık hastalığı durumu ortaya çıkar. Hastalık hastalığı durumunda ortaya çıkan bilişsel çarpıtmalar kişinin vücudunda ortaya çıkan belirtileri yanlış algılamasına neden olur. Hastalık hastalığı belirtilerine bazı durumlarda ruhsal anlamda çökkünlük, şizofreni belirtileri, paranoid belirtiler ya da diğer nevrotik bozukluklar eşlik eder. Bu noktada hastalık hastalığı belirtisi gösteren kişilerde genel olarak anksiyete belirtileri ya da depresyon belirtileri de ortaya çıkar. Bu kişiler doktorların söylemiş olduğu sözlere inanmakta zorlanırlar. Hasta olmadıklarına dair kanıtlar gösterseler dahi ikna olmazlar. Bu yüzden sürekli doktor değiştirirler, hastane hastane gezerler ve yapılan testlere inanmak istemezler.

Hastalık Hastalığının Yaygınlığı Nedir?

hipokondriyazis çeşitli araştırmalarla tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu konuda yaygınlığın %0.02 ile %7.7 arasında değiştiği ifade edilmektedir. Ancak özelde yapılan çalışmalarda farklılıklar vardır.  Amerika Birleşik Devletleri’nde yaygınlık %3, İtalya’a %4.5, Almanya’da ise bu yaygınlık %0.4 olarak hesaplanmıştır. 14 farklı ülkede yapılan çalışmada ise bu belirtilerin %0.8 olarak ortaya çıkmıştır.

Sağlıklı kişilerde %10 ile %20 arasında dönem dönem acaba hasta mıyım düşüncesi ortaya çıkar. Ancak bu süreklilik arz etmediği sürece bir psikolojik bozukluk olarak nitelendirilmez. Türkiye’de yapılan çalışmalarda ise hastalık hastalığı belirtileri şöyledir. 12 aylık yaygınlığı kadınlarda %0.8 , erkeklerde ise %0.3 tür. Genel nüfusta ise bu yaygınlığın %0.6 dır.

Hastalık Hastalığı En Çok Hangi Cinsiyette Görülür?

Hipokondriyazis ile ilgili yapılan çalışmalarda cinsiyet arasında bir farklılık olmadığı tespit edilmiştir. Erkek ve kadınların hastalık hastalığı belirtilerini eşit düzeyde ortaya koyduğu düşünülmektedir. Ancak yapılan çalışmalarda yine de bazı soru işaretleri bulunmaktadır. Kadınların kaygı düzeyinin daha yüksektir. Bunun sebebi ise hastalıkla ilgili daha fazla kaygı yaşama eğilimi olmalarıdır. Kadınların sağlıklarıyla ilgili küçük bir farkla da olsa erkeklerden daha fazla belirti gösterdikleri ifade edilir.

Hastalık Hastalığı Hangi Yaşta Başlar?

Hipokondriyazisin belirtileri herhangi bir yaş diliminde ortaya çıksa da en çok 20 ile 30 yaş arasında ortaya çıkmaktadır. Bu noktada yapılan çalışmalarda hipokondriyazisin yaş ile ilgili bir bağlantısı olmadığı ifade edilmiştir. Ancak genel anlamda hastalık belirtilerinin ve kaygılarının 60 yaşından sonra daha sık ortaya çıkar. Hatta ileri yaş ve düşük eğitim durumlarında kişilerin hastalık hastalığı belirtilerini daha sık ortaya çıkar. Ülkemizde yapılan çalışmalarda da ileri yaştaki bireylerde gençlere göre daha fazla hastalık hastalığı belirtileri olduğu vurgulanmaktadır. Yaşı ilerleyen kişilerde ortaya çıkan belirtiler ise depresif belirtiler ya da izolasyon ile açıklanır. Çoğu yaşlı bireyler üzüntülerini bu şekilde ifade ettikleri söyler. Eğer ki yaşlı kişilerde bu belirtilerin sıklığını fark ederseniz kişinin sosyal destek kaynaklarını araştırmak faydalıdır.

Hastalık Hastalığının Nedenleri Nelerdir?

Hipokondriyazis psikanalitik yaklaşımda net olarak ifade edilmemiştir. Ancak araştırmacılar genel anlamda cinsel ve oral dürtülerle ya da kişinin suçluluk duygusu ile düşük benlik algısı sonucu ortaya çıkan bir durum olduğu üzerinde durmaktadırlar. Freud; kişinin cinsel dürtülerinin geri çekilmesi sonucunda hastalık hastalığı belirtilerinin sıklaştığını ifade etmiştir. Kişinin kendisini toplumdan geri çekmesinin de bunda etkili olduğunu ifade etmiştir. Diğer bir açıdan ise kişilerin geçmişlerine yönelik var olan öfkelerinin, hayal kırıklıklarının, yaşamış olduğu kayıpların ve yalnızlık duygularının da Hipokondriyazise neden olduğunu ifade etmektedirler.

Hastalık Hastalığı Öğrenilebilir mi?

Öğrenme kuramına göre kişinin psikososyal öğrenme süreci bu hastalığın ortaya çıkışında oldukça önemlidir.  Burada kişinin hastalık belirtileriyle ilgilenme arasında bir öğrenme örüntüsü kurar. Yani kişi hastalık hastalığı belirtileri gösterdikçe ilgiyi üzerine çeker. Böylece ilginin üzerinden kaybolmasını istemediği için bu belirtileri sık sık gösterir. Hastalanma süreci kişinin sorumluluklarının da bir kurtuluşu olarak ifade edilebilir. Çünkü hastalık belirtileri gösteren kişi yaşamdaki sorumluluklarını erteler.

Hastalık hastalığı belirtileri olan kişiler sürekli doktorları ziyaret eder. Kendilerine yönelik çıkarımlarını söyler. Doktorla sohbet eder. Böylece sosyal açıdan da iletişim eksikliğini doyurmuş olur. Kişi hasta olma durumunda eğer ki ikincil bir kazanç elde eder. Böylece bu kazancı geçmiş yaşantısında öğrendiyse bu davranışı sergileme sıklığı artar. Diyelim ki kişi hastalık hastalığı belirtileri gösterdi. Ardından yakın çevresi, akrabaları ev ziyareti yaptı. Kişi bu durumdan haz alırsa ve mutlu olursa bu davranışlardan ikincil kazanç elde eder. Bu durum belirtilerin daha da sık ortaya çıkmasına neden olur. Böylece yakın çevresi tarafından destek görür.

Çocuklarda Hastalık Hastalığı Belirtileri Nelerdir?

Çocuklarda fizyolojik rahatsızlıklardan dolayı bir hastalık nedeni bulunmuyorsa burada aile içi ilişkilere odaklanılı. Eğer ki çocuk aile yaşantısında görülmüyorsa belirtiler ortaya çıkar. Çocuk fark edilmiyorsa ya da ilgiyi üstüne çekemiyorsa hastalık onun için bir ilgi merkezi olur. Sağlıklı durumlarda önemsenmemesi, hasta olduğu zamanlarda daha çok ilgi görmesi bedensel değişikliklere ve hastalıklara yönelik bizlere ipucu verir.

Hastalık Hastası Kişiler Neler Düşünürler?

Hastalık hastalığı belirtilerinde kişinin düşünce yapısındaki değişiklikler de söz konusudur. Bu kişiler genelde bedensel belirtileri aşırı abartırlar ve bir sorun olduğunu düşünürler. Bedensel belirtileri duygularla ifade ederler. Duygularını daha abartılı ifade ederler.

Kişi bedenini daha fazla izler. Böylece bedensel değişimlere daha fazla dikkat eder. Normal belirtileri daha patolojik şekilde ifade eder. Örneğin meme dokusunda meydana gelen bir sertliği kişi defalarca kontrol eder. Bu durumu kanser şeklinde de yorumlar. Bu kişiler böylece hasta olduklarına dair bir inanç geliştirir.

Hastalık Hastalığını Belirtileri Nelerdir?

Bu kişilerde bedensel belirtilerin yorumlanmasına dair ciddi bir hastalık düşüncesi ya da hasta olmaktan korkma düşüncesi mevcuttur.

Tıbbi müdahale yeterli gelmez. Güvenemez.

Hemen Seans Al

Belirtiği belirtiler yüzünden toplumsal açıdan hayatını devam ettiremez, mesleki anlamda problem yaşar ve diğer sosyal yaşam alanlarında ciddi aksaklıklar ortaya çıkar.

Bu tür belirtiler en az  6 ay devam eder.

Ortaya çıkan belirtiler anksiyete bozukluğu, obsesif kompulsif bozukluk, panik bozukluk gibi belirtilerle açıklanmaz.

Hastalık Hastalığı Nasıl Tedavi Edilir?

Hastalık hastalığının altında yatan belirtilerin tespiti için kontrolün aynı hekim tarafından yapılması gerekir. Kişinin doktor doktor gezmesi engellemeli ve kullanılan ilacın ne amaçla verildiği de anlatılmalıdır.

Ayrıca bilişsel davranışçı terapi ile kişinin stres yönetimi, psikoeğitim gibi terapi yöntemleriyle hipokondriyazis belirtilerinin azaldığı da ifade edilmektedir.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir