Online Terapi Psikolog

Nasıl Mutlu Olabilirim?

Nasıl mutlu olabilirim…Mutlulukla ilgili tanımlara bakıldığında mutluluğun bir sonuç değil yol olduğu ifade edilir. Kişinin haz elde etmek amacıyla yaptığı tüm eylemleri mutluluktur. Ancak sık sık nasıl mutlu olabilirim sorusu herkesin aklına gelmektedir. Mutlu olmak için yollar nedir? Acaba bir formülü var mıdır? Mutluluk son zamanlarda hem akademik çalışmalarda hem de popüler medyada sık sık gündeme gelmektedir. Duygusal iyi oluş, psikolojik iyi oluş, öznel iyi oluş gibi farklı farklı kavramlar mutluluk tanımıyla beraber kullanılmaktadır. Ancak tüm bunları bilmemize rağmen kendimize sık sık nasıl mutlu olabilirim sorusunu sormaktayız. Nasıl mutlu olabilirim sorusuna cevap bulmaktan ziyade mutluluğa giden yolları incelemekte fayda vardır.
İçindekiler
1. Kendimizi Nasıl Mutlu Edebiliriz
2. Anlam Arayışı ile Nasıl Mutlu Olabilirim
3. Anlık Mutluluk Nedir
4. Mutluluk Yaşamı Nasıl Etkiler
5. Ruhumu Nasıl Mutlu Edebilirim
6. Beyni Mutlu Etmenin Yolları
7. Kimler Daha Mutsuzdur

Kendimizi Nasıl Mutlu Edebiliriz

Mutluluğa giderken ruh sağlığı çalışanları genel olarak psikolojik iyi oluş ve öznel iyi oluş kavramları üzerinde durmaktadır. Psikolojik iyi oluş kişinin yaşam doyumu tanımları içerisinde yer alır ve sık sık mutlulukla eş anlamlı olarak kullanılır. Kişi yaşamından doyum aldığında kendisini daha mutlu hisseder. Böylece yaşam kalitesi de artmış olur. Biyolojik ve fizyolojik sağlık durumlarıyla beraber oluşan yaşam kalitesi ve yaşam doyumu kişinin bir bütün olarak mutlu olmasına yardımcı olur. Öyleyse birinci madde olarak kişinin sağlığına dikkat etmesini belirleyebiliriz. Nasıl mutlu olabilirim için ilk cevap sağlıktır.

Anlam Arayışı ile Nasıl Mutlu Olabilirim

Viktor Frankl, İkinci Dünya Savaşı zamanında toplama kampında kalmış önemli bir psikiyatristtir. Frankl’a göre günümüzün mutsuzluğunun en büyük nedeni kişinin anlam arayışıyla ilgilidir. Anlamsızlık duygusu o kadar ağır basar ki kişi bir yerden sonra mutluluğunu anlamlandıramaz. Kişi eğer ki anlam arayışında başarıya ulaşırsa kendisini daha yetkin hisseder. Bu durum hem kendisini mutlu hissetmesine hem de karşılaştığı problemlerle daha kolay baş etmesine yardımcı olur. Öyleyse ikinci madde olarak “anlam arayışı” maddesini ifade edebiliriz.

Anlık Mutluluk Nedir?

Mutluluk farklı farklı şekilde karşımıza çıkmaktadır. Anlık mutluluk ve kalıcı mutluluk da bunlardan bazılarıdır. Freud mutluluğu genel olarak haz odaklı tanımlamıştır. İnsanın doğuşunda ve yaratılışında mutluluğun olmadığını ifade etmiştir. Bu yüzden insanın farklı farklı aktivitelerle zevk alacağı alanlara odaklanır. Ancak yine de mutluluğa ulaşmanın mümkün olduğunu ifade ederek insan ilişkilerinde sevginin ön plana alınmasını, daha çok çalışmayı ve üretmeyi ön plana almanın kişileri daha mutlu edeceğini ifade etmektedir. Freud’un bu ifadesine göre üçüncü maddeyi de belirleyebiliriz. Üretmek ve çalışmak, sevgi dolu olmak mutluluğun üçüncü adımıdır. Nasıl mutlu olabilirim demek için bunların da gerçekleşmesi gerek.

Martin Seligman, pozitif psikolojinin kurucularındandır. Seligman’a göre mutluluğa ulaşmanın farklı farklı basamakları vardır. Bu basamaklardan birincisi kişinin deneyimlerinden elde ettiği mutluluktur. Böylece kişi dış odaklardan ziyade kendi içsel becerilerine bakar. Böylece gerçek mutluluğun yakalanacağını ifade eder. Kişinin geçmiş yaşantısından hoşnut olması, geleceğe yönelik iyimser olması ve şimdiden zevk almasını ifade eder. Öyleyse dördündü madde için “umutlu olmak” deriz.

Mutluluk Yaşamı Nasıl Etkiler?

Mutluluk ve yaşamdan memnun olma tanımları kişinin topluma ve ailelerine daha faydalı olması anlamına gelmektedir. Bu kişilerin daha mutlu bir evlilik hayatı, daha üretken oldukları, boşanma oranlarının düşük olduğu, daha güçlü sosyal destek kaynaklarına sahip olduğu ifade edilmiştir.

Mutluluk iş Hayatını Nasıl Etkiler?

Mutluluk iş yaşamı üzerinde de oldukça etkilidir. Bu yüzden her alanı bir şekilde etkiler. Mutluluk kişinin daha yaratıcı olmasına yardımcı olur. Böylece kişini verimli olma süreci de artar. Daha yüksek gelir elde eder, daha fazla enerji elde eder. Mutlu olabilirim sorusuna bu şekilde de cevap veririz.

Mutluluk Bedeni Nasıl Etkiler Nasıl Mutlu Olabilirim

Mutluluk fiziksel sağlıkla bir bütündür. Kişinin mutluluk düzeyiyle öz düzenleme becerisi ve başa çıkma becerisi de artar. Daha güçlü bir bağışıklık sistemine sahip olur. Hatta yapılan çalışmalarda mutlu kişilerin daha çok yaşadıkları da ifade edilmektedir.

Ayrıca yapılan çalışmalar mutlu kişilerin bencil olmaktan ziyade daha grup odaklı ve iş birlikçi olduklarını ifade etmektedir.

Mutluluğun Formülü Nedir?

Mutluluğun net olarak bir formülü yoktur ancak mutluluğu etkileyen faktörler bilimsel anlamda şöyledir.

%50 genetik faktörler, %10 demografik bilgiler ( yaş, cinsiyet, yaşanılan ülke, eğitim durumu, ekonomik gelir vs.), %40 ise kişinin hayatındaki anlamlı etkinlikler olarak ifade edilir. Kişi ne kadar amaçlı bir şekilde hayatına devam ediyorsa mutlu olma durumu o kadar fazladır. Ancak burada genetik faktörleri de arka plana atmamak gerekir. Mutlu olabilirim sorusuna böylelikle genetik anlamda da cevap veririz.

Ruhumu Nasıl Mutlu Edebilirim

Mutluluğu basamak halinde sıralamak gerekirse şunları ifade edebiliriz;

1- Daha üretken, aktif ve meşgul olmak

Hemen Seans Al

2- Sosyal ilişkilere daha fazla zaman ayırmak, daha fazla sosyalleşmek

3- Anlamlı bir iş ortaya koymak, üretken olmak

4- Zamanı daha iyi yönetmek ve planlı olmak

5- Endişe ve kaygıyı sonlandırmak için destek almak

6- Yaşama dair yüksek beklentilerden vazgeçerek daha uygun beklentiler oluşturmak

7-Olumlu yönde düşünmeye gayret etmek, daha iyimser olmak

8- Şimdi ve burada tanımına göre şimdiye odaklanmak

9- Sağlıklı bir kişilik gelişimi için destek almak

10- Sosyal anlamda girişken bir yapıda olmak

11- Kendimizi olduğumuz gibi ifade etmek ve kendimizi kabul etmek

12- Olumsuz duygu ve durumların varlığını kabul etmek ancak bunların süreklilik arz etmesinin önüne geçmek

13- Yakın ilişkiler (aile, arkadaş, iş vs.)

14- Egzersiz ve beslenmeye dikkat etmek

Beyni Mutlu Etmenin Yolları

Dopamin: Ödül hormonudur. Arzulara ulaşmak için kişiyi motive eder. Kişinin takdir görmesi, teşekkür edilmesi gibi durumlarda ortaya çıkan duygudur. Ön beyinde meydana gelen değişimlerle kişi kendisini mutlu hisseder.

Endorfin: Fiziksel ve duygusal acının hafiflemesinde etkilidir. Kişi kendisini ne kadar huzurlu hissediyorsa o kadar fazla salgılanır. Fiziksel aktivite, spor gibi durumlarda daha çok salgılanır.

Oksitosin: Sosyal anlamda yakın ilişkileri oluşturan temel duygudur. Kişinin ilişkilerinde kendisini güvende hissetmesine yardımcı olur.

Kimler Daha Mutsuzdur? Nasıl Mutlu Olabilirim

Yapılan çalışmalarda ekonomik gelirle mutluluğun bir ilişkisinin olmadığı, sosyal karşılaştırmalarla sık sık karşılaşan, kendisini yarışta hisseden kişilerin şimdiyi yaşayamadıklarını ve mutsuz oldukları, doğayla temas etmeden yaşamına devam eden kişilerin daha mutsuz oldukları, mutluluğu bir duruma bağlayanların daha fazla hayal kırıklığı yaşadığı ve mutluluğa ulaşamadıkları (bir mezun olsam mutlu olurum, bir çocuğum olsa mutlu olurum vs.), eleştirel yaklaşımların ve mükemmeliyetçi beklentilerin kişileri daha mutsuz ettiği ifade edilmektedir.

Nasıl Mutlu Olabilirim sorusu için mutluluk hormonlarını da bilmek gerek. Yazımızı lütfen okuyun!

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir