Terapi

Online Terapi Nedir?

Online Terapi nedir sorusunu özellikle merak ederiz. Covid 19 salgın döneminden sonra oldukça popüler hale gelmiş bir terapi yöntemidir. Uzun yıllardır uygulanan ancak şimdiki zaman kadar popüler olmayan online terapi; günümüzde her şeyin internet üzerinden devam ettiği bu zamanlarda oldukça dikkat çekici hale gelmiştir. Online terapi nedir sorusu hemen hemen her gün defalarca aratılıyor. Yüz yüze terapi modeliyle benzer pek çok olumlu etkilerini de ortaya çıkarır. Hem uzmanlar hem de danışanlar tarafından online terapinin de yüz yüze terapi kadar etkin olup olmadığını sorgulanır. Gelin şimdi birlikte online terapi nedir ve online psikolog ile ilgili araştırmaları, etik ilkeleri inceleyelim.

Online terapi nedir sorusuna diğer ülkeler bizden daha önce yanıt buldu. Ancak internet üzerinden danışmanlık hizmeti ülkemizde yeni yeni popüler hale geldi. Online terapi nedir sorusuna şöyle yanıt verebiliriz. Bir psikolog ya da psikolojik danışman ile, sizi psikolojik danışmanlığa getiren temel probleme karşı işbirliği içerisinde hareket etmenizdir. Hastalık durumlarında evde çıkamadığınızda anında bir uzmanla görüşme kolaylığına erişebilirsiniz.

İçindekiler:

1. Uzaktan Online Terapi Nedir
2. Müdahaleleri Nelerdir
3. Avantajları Nelerdir
4. Online Terapi Dezavantajları
5. Online Terapiste Güvenebilir Miyim
6. Online Terapi Ücretleri

İçindekiler.

 

psikolog
psikolog

Online Terapi

Online terapi sorusuna kökenleri;

 • Casey (1995) genç ve yetişkin danışmanlığı,
 • Gray (1997) okul danışmanlığı,
 • Hartman (1998) eğitim ve karar destek sistemi,
 • Kruger, Cohen, Marca, ve Matthews (1996) grup sorunlarının çözümü,
 • Barak ve Safir (1997) ve Cooper (1998) cinsellik eğitimi
 • Terapötik müdahale için internet kullanımının ABD’deki kökeni ise 1995 yılındaki ilk “soru-cevap” hizmetlerine dayanmaktadır (Grohol, 1998). Bu nedenle bilinenin aksine eski bir mazisi vardır.

Daha detaylı ele almak gerekirse online terapi süreci 2020 yılına kadar aslında eleştirilen bir süreçti. Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik ve Psikiyatri akademisyenleri terapi sürecinin online olmayacağını ifade ediyordu. Ancak salgın döneminde sosyal mesafeye dikkat edilmesi her şeyin internet üzerinden yapılmasına neden oldu. Bu yüzden online terapi platformları da daha çok ilgi çekmeye başladı. Alanda var olan akademisyenler bile psikolojik danışma görüşmelerin internet üzerinden sağlamaya başladı.

Online terapi nedir ve online terapi hizmeti almak istiyorsanız, web sitemiz üzerinden dileğiniz psikolog ile hemen randevu oluşturabilirsiniz.

Uzaktan Online Terapi Nedir?

Uzaktan online terapi nedir sorusu merak uyandırmaya başladı. Özellikle salgın döneminden sonra bilgisayar, tablet ve telefon üzerinden seanslar oldukça arttı. Tabii ki yüz yüze terapinin çok daha fazla maliyetli olması da bunun başka bir boyutu. Bu nedenle uzaktan online terapi ulaşılabilirlik açısından bizlere daha uygun. Hem de seans ücretlerinin daha uygun olması da bunda etkili. Her ne kadar bazen teknolojik açıdan problemler yaşansa da farklı görüşme programlarıyla problem çok kısa sürede ortadan kaldırılıyor.

 • Egan (2011, s. 24-26) psikolojik danışmanın temel amaçlarını; danışanların daha etkili biçimde yaşayabilmeleri için sorunlarını yönetebilmeleridir. Diğer yandan kullanmadıkları ya da yetersiz kullandıkları kaynakları daha etkili biçimde geliştirmeleri amaçlanır. Günlük hayatlarında kendi kendilerine daha iyi yardım edebilmeleri temel amaçtır.
 • Uzaktan  psikolojik danışma, psikolojik danışman ve danışanlar arasındaki ilişkinin bilgisayar destekli iletişim teknolojilerinin yer aldığı çevrimiçi ortamda oluşturulması ve terapötik müdahalelerin yine bu ortamda kullanılmasıdır (Richards ve Viganò, 2012).

Bir başka deyişle,

Online Terapi profesyonel bir psikolojik danışmanın/terapistin; internet üzerinden danışanın soru ve sorunları üzerine çalışmasıdır. Diğer yandan psikolojik destek ve yardım iletmesi sürecidir (Uygarer, Dinçyürek, 2012).

 • Çevrimiçi Sesli
 • Görüntülü / Video Konferans
 • E-posta
 • Anlık İleti kullanılarak gerçekleştirilir.
 • Uzaktan psikolojik danışma, krize müdahalede; fiziksel ya da ruhsal sağlık sorunları ya da ekonomik nedenlerle evden dışarı çıkamayanlar; yüz yüze psikolojik yardım alabileceği kurum ve kuruluşlardan uzak bir bölgede yaşayanlar; sık sık seyahate çıkmak zorunda olanlar; kendilerini yüz yüze olmayan iletişimde daha rahat ifade edenler; ruh sağlığı merkezlerine gittiklerinde damgalanmaktan endişe yaşayanlar gibi çeşitli gruplar için oldukça avantajlı bir yardım biçimidir (Alleman, 2002).
online psikolojik danışma
Online psikolojik danışma

Online Terapi Müdahaleleri Nelerdir ?

Yapılan müdahalenin içeriğine bağlı olarak bu alandaki hizmetlerin aktif ve pasif müdahaleler olmak üzere ikiye ayrıldığı görülmektedir.

Hemen Seans Al
 • Pasif müdahaleler, daha çok danışanların bilgilendirilmesinin amaçlandığı psiko eğitim vb. uygulamaları kapsarken; aktif müdahaleler ise psikopatolojik süreçleri değiştirme, iyileştirme amacıyla gerçekleştirilen ruh sağlığı tedavi uygulamalarını kapsamaktadır.
 • Diğer yandan pasif müdahalelere yönelik hizmetler gözden geçirildiğinde şunlar karşımıza çıkar.
 • “ücretsiz beş soru sor” uygulamaları
 • e-posta yazışmaları,
 • terapistin sanal âlemde yürüttüğü sohbetler (chat)
 • video konferanslara kadar pek çok hizmetin bu grupta yer aldığı görülür. Diğer yandan çeşitli destek gruplarının ise aktif müdahalelere örnek teşkil edebilecek uygulamalar olarak dikkat çektiği izlenmektedir. (Griffths, 2001).

Online Terapinin Avantajları Nelerdir?

İOnline terapinini avantajları nelerdir sorusunu da merak ediyoruz. İnternet tabanlı psikolojik danışma hizmetlerinin pek çok avantajı vardır. Bunlar:

 • Danışanların psikolojik danışmanlarına erişilebilirliği,
 • Rahatlık ve kullanılabilirlik,
 • Yüz yüze olmamanın vereceği güvenlik ve emniyette olma hissi,
 • Anonimlik duygusu ve

Ruh sağlığı hizmetlerinden yararlananlara yönelik olarak ortaya çıkan sosyal damgalanmanın ortadan kalkması şeklinde sıralamaktadır. Online Terapi Nedir makalemizi okuduktan sonra sizde kendi terapistiniz ile iletişime geçebilirsiniz. Bu yüzden bu makale bilgilenmeniz için önemli bir yazıdır.

 • Daha az maliyetledir. Böylece geniş bir coğrafyadaki daha çok sayıda danışana hızlı bir şekilde ulaşma olanağı sağlar.
 • Danışanlar psikolog ve psikolojik danışmana kolay ulaşır. Bunun yanı sıra dolaysız iletişim imkanlarını da arttırır. Sekreterler tarafından yanıtlanan telefonların aksine e-postaların genellikle uzmanlar tarafından yanıtlanır. Bu durum danışan açısından önemli bir avantajdır.
 • Çoğu danışan kimlik bilgilerinin anonim kalmasını ister. Bu nedenle geleneksel tedavilere başvurmayan bireyler için de alternatif bir çözüm yolu sağlar.

Online Terapinin Dezavantajları Nelerdir?

 • Geleneksel psikoterapilerde danışanlarla yüz yüze iletişim kurarız. Bu esnada sözel ifadeler kadar sözel olmayan ifadelere de önem verilir. Göz teması kurma, dış görünüm, yüz ifadesi gibi pek çok özellik bu süreçte tanı, tedavi ve değerlendirmeyi şekillendirir. Ancak internet tabanlı hizmetler, tanı ve tedavide bu ipuçlarının kullanımından yoksundur (Piri, 2011).
 • Bazı kırsal bölgelerde teknolojik sınırlılıklar ve internete erişim güçlüğü vardır.
 • Bu türden terapiler danışanlar açısından daha düşük maddi gidere öncülük eder. Terapistler için de daha sınırlı ekonomik getiriye neden olur.
 • Kimlik bilgilerinin gizli olması danışan hakkında yeterince iyi bir değerlendirme yapmanın önünde engeldir.  Danışanın problemleri internet üzerinden müdahale edilemeyecek kadar ciddi ise ne yapılacağı belli değildir.

"<yoastmark

Online Terapi Faydalı Mıdır?

Online terapi faydalı mıdır sorusunu da sık sık duyuyoruz. Bu konuda danışanların tereddütleri oluyor. Gelin birlikte göz atalım;

 • Geleneksel olmayan psikoterapi ortamlarında yapılan uzaktan psikolojik yardım uygulamaları bir alternatif değildir. Yüz yüze terapilerin bir alternatifi olmasa da içinde barındırdığı birçok avantaj vardır. Bu yüzden hem yüz yüze terapileri tamamlayıcı hem de yüz yüze terapilerden bağımsız olarak psikolojik tedavilerin uygulanmasında önemli bir yere sahiptir.
 • Bazı kontrollü çalışmaların sonuçlarına göre online terapiler başta anksiyete bozuklukları olmak üzere; baş ağrısı, kulak çınlaması, uyku bozuklukları gibi durumlarda etkilidir. Diğer yandan majör depresyon, panik bozukluk, TSSB, sosyal fobi, karmaşık yas durumları, tükenmişlik sendromu ve depresyonda başarılı sonuçlar verir. Psikotik bozukluk öyküsü olanlar, disosiyatif bozukluklar, şiddetli depresyon, intihar düşüncesi olanlar için önermeyiz. Ayrıca alkol veya madde bağımlılığı olanlar, 18 yaşın altındakiler ile devam eden başka bir psikolojik tedavisi olanlar için ise uygunluğu konusunda görüş birliği yoktur. Yeterli olduğuna dair net bir karar o yüzden verilememiştir.
 • Psikolojik danışmanların danışanları ile amaçları belirlemede online terapi etkilidir. Diğer yandan amaçlara ulaşmaya ve danışanların sorunlarının çözümünde büyük oranda işbirliği sağlar. Bulgulara göre psikolojik danışman adayları, danışanları ile aralarında kişisel bir bağın oluştuğu görüşüne sahiptirler. Ancak, yüz yüze psikolojik danışmaya göre uzaktan psikolojik danışmada amaçlara ulaşmaya yönelik işbirliğinde bazen sorun çıkar. Danışanla psikolojik danışmanın birbirlerini anlamaları açısından (sözel olmayan ipuçlarının olmaması nedeniyle) güçlük yaşar.
çevrimiçi terapi
çevrimiçi terapi

Online Terapiste Güvenebilir miyim?

 • Bir başka bulgu da, yüz yüze psikolojik danışmada, uzaktan psikolojik danışmaya göre güvenin oluşmasında güçlük yaşandığı yönündedir. Analizler sırasında ortaya çıkan bir diğer bulgu da, danışanın ve psikolojik danışmanın cinsiyetlerinin terapötik işbirliğini etkileyebileceği biçimindedir.
 • Yüz yüze ve uzaktan danışanların, psikolojik yardım alma nedenleri birbirine benzerlik göstermektedir. Bu açıdan danışanların tamamı, psikolojik danışma sürecine ilişkin memnuniyet içindedirler ve yüz yüze ve çevrimiçi danışanların memnuniyetleri oldukça benzerdir. Bu sonuç, Cook ve Doyle (2002), Murphy ve diğerleri (2009), Kilroe (2010) ve Brown (2012) tarafından yapılan ve çevrimiçi psikolojik danışmanın yüz yüze psikolojik danışma kadar memnuniyet verici olduğu sonucuna varılan araştırmaların bulguları ile de örtüşmektedir.
 • Shapiro ve Schulman (1996), genel olarak bilgisayarla büyüyen, yeni teknolojilerin içine doğan ve tüm bunların olanaklarından yararlanan yeni bir neslin varlığından söz etmektedir. Söz konusu uygulamaların beraberinde getirdiği avantajlarla bu alana ilginin giderek artacağı da tahmin edilmektedir. Bu açıdan uzaktan psikolojik hizmetlere ne kadar temkinli yaklaşılırsa yaklaşılsın bu alanın göz ardı edilemeyeceği de bir gerçektir. Bu açıdan uygulamacıların ve araştırmacıların uzaktan psikolojik hizmetler konusunda bilgi birikimini artıracak ve özellikle uygulamacılara rehberlik sağlayacak etik standartlara katkı yapmaları son derece önemli görünmektedir.
 • Ek olarak söz konusu hizmetlerin dezavantajları ve bu alandaki araştırma ve bilgi eksiklikleri de göz önüne alındığında internet aracılığıyla sağlanan hizmetleri tek başına tedavi edici bir yöntem olarak kullanılmaktan ziyade geleneksel ruh sağlığı hizmetlerine yardımcı kaynaklar olarak görmenin daha yararlı olacağı düşünülmektedir.
 • Diğer bir nokta ise güven ilişkisinin değişimin başlamasına yardımcı olmasıdır. Ancak bu durum 2-3 oturum devam eder. Yani terapist ile danışan arasındaki güven bağı ilk oturumdan hemen kurulmaz. Terapist danışanı koşulsuz kabul eder. Ancak danışan aklındaki soru işaretlerinin kalkmasıyla terapiste tam olarak güvenir.
 • Online terapi almak ve online psikolog ve psikolojik danışmanlarla görüşmek için ana sayfayı ziyaret edebilirsiniz.
 • Sitemizde yer alan uzmanların profillerini mutlaka inceleyin.

Online Terapi Ücretleri

Online terapi ücretleri hakkında bir fikir beyan etmek mümkün değil. Bu yüzden bu konuda net bir fiyat ifade edemeyiz. Online Terapi ücretleri danışanın bulunduğu bölgeye göre değişir. Etik ilkeler gereği bulunan bölgede terapi fiyatları benzer olmalıdır. Ancak terapi seanslarının belirlenmesine psikolog ya da psikolojik danışmanın almış olduğu eğitim, tecrübesi, unvanı gibi durumlar da etkili olur. Bu yüzden online terapi ücretleri bazen değişiklik gösterir. Örneğin 20 senelik tecrübesi olan bir doktor psikolojik danışman ile 4 senelik tecrübesi olan psikolojik danışmanın seans ücreti farklıdır. Online terapi sisteminin yaygınlaşması sonucunda kimi zaman 100 lira kimiz aman ise 350-400 liraya uzman bulabilirsiniz. Burada dikkat etmemiz gereken asıl nokta uzmanın tecrübesi ve eğitimidir. Şöyle düşünün, size fayda sağlamayan bir uzmana sadece fiyatı uygun diye gitmek size ne katar? Sadece paranızı harcamış olursunuz. Aynı şekilde seans ücreti çok pahalı diye size iyi gelmeyen bir terapiste gitmek size ne kadar? Yine sadece para harcamış olursunuz.

Evimde Terapi Youtube sayfamıza abone olmayın unutmayın.

Özetleyecek olursak online terapi ücretleri 100 liradan başlar 750-800 TL’ye kadar uzanır.

Online Terapi Ücretsiz

Online terapi ücretsiz sunan pek çok yer var. Özellikle pandemi zamanında belediye bünyesinde çalışan psikososyal destek ekipleri bu görevi üstlendi. Diğer yandan çeşitli gruplarda yüksek lisans ve doktora sürecinde uzmanlar ücretsiz online terapi yapıyor. Tabii bunlar için bazı üniversitelerin paylaşımlarını ya da facebook gruplarını takip etmek gerek. Bir diğer konu ise Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nda çalışan meslek elemanları da ücretsiz olarak psikolojik destek sağlıyor. Daha öncesinde e-devlet üzerinden aile danışmanlığı ya da bireysel danışmanlık için seans alabilirsiniz. Ayrıca devlet hastanelerinden de ücretsiz terapi desteği alabilirsiniz.

Online Terapi Nasıl Yapılır

Online terapi nasıl yapılır sorusu bazen sizin de aklınıza gelir. Psikolojik danışman ya da psikolog yüz yüze seansta olduğu gibi oturumla ilgili bilgi verir. Ancak öncesinde sizin bir site üzerinden seans satın almanız gerekir. Bazı uzmanlar bireysel olarak bu hizmeti verir. Öncesinde seans ücretini hesap numarası üzerinden iletmeniz gerekir. Ardından ise skype, zoom ya da meet gibi görüntülü hizmet veren uygulamalar üzerinden seansa başlar. Ancak online terapi siteleri genellikle kendi programları üzerinden seansa başlamanıza yardım eder. Evimdeterapi.com adresinde de olduğu gibi önce siteye üye olmanız gerekir. Ardından ise Hesabım kısmından randevularıma tıklayarak terapiye başlayabilirsiniz. Bunun için tablet, bilgisayar ya da telefon kullanmanız gerekir. Sitemizde anında görüşmeye hazır uzmanlarla “şimdi görüş” seçeneğinden seans alabilirsiniz. Ancak ileri tarihli seans oluşturmak gibi bir seçeneğiniz de mevcut. Bunun için yine telefon numaranızla siteye üye olmanız gerek. Ardından ise seans talep ettiğiniz uzmanın uygun saatlerine seans oluşturanız mümkün.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir