Psikolojik Testler

Psikolojik Testler

Psikolojik testler  kişiye dair özellikleri ölçmeyi amaçlayarak geliştirilmiş araçlardır. Böylelikle  terapi esnasında psikoloğun  gözlemlerinin haricinde sürece destek sağlayan bir unsurdur. Psikologların,  sadecebu psikoloji testlerine güvenmesi doğru değildir. Bu yüzden Psikoloji testleri tanı koymaz fakat kişilerde farkındalık oluşturmaya yarar.

 

Psikoloji Testlerinin Sınıflandırılması

En yaygın iki psikolojik test kategorisi;
1) Kişilik Testleri
1.1)Yansıtmalı Kişilik Testleri 1.2)Nesnel Kişilik Testleri
2) Zeka Testleri Psikolojik testler

 

1) Kişilik Testleri

Psikoloji testleri dediğimizde akla ilk gelen zeka testleridir. Fakat kişilik testleri, kişilerin karakteristik özelliklerini ölçmede önemli rol oynar. Sorulara verilen cevapların doğru bir yanıtı yoktur. Kişiler kendilerine yakın olan cevabı seçerler. Bu yüzden Cevaplar hangi küme içerisinde yer alıyorsa o kümeye ait özellikler ile sonuçlandırılır.

 

1.1) YANSITMALI KİŞİLİK TESTLERİ

Bu testlerin en belirgin özelliği kişilerin bilinçdışı süreçlerini kapsaması ve cevap seçmek (katılıyorum, kesinlikle vb.) zorunda kalmadan kişilerin istediği cevabı verebilmesidir. Mürekkep lekeleri veya belirsiz resimler gösterilerek test gerçekleştirilir. Kişiler, gördüklerini anlamlandırarak sözlü olarak ifade ederler. Böylece hem psikolog kişinin bilinçdışına dair bilgi sahibi olur hem de test yapılan kişi cevap sınırlandırmasına maruz kalmaz. Psikolojik testler

 

1.2)NESNEL KİŞİLİK TESTLERİ

Nesnel kişilik testlerinin en belirgin özelliği sorulara verilen yanıtların belirlenmiş olmasıdır. Testi dolduran kişi kendine en yakın cevabı seçer. Böylece nesnel kişilik testleri yansıtmalı kişilik testlerine oranla daha kontrollüdür. Sonuç olarak test sonuçlarının güvenilirliğinde de bir artış söz konusudur. Psikolojik testler

 

2) ZEKA TESTLERİ

Fransız bir psikolog  Alfred Binet tarafından ilk zeka testi uygulamaları başladı ve günümüzde en yaygın psikoloji testleri haline geldi. Zeka testleri, kişilerin zihinsel işlevlerini ölçer ve genellikle kişisel olarak uygulanırlar. Zeka testleri, kişilerim akademik performanslarını ölçtüğü gibi bir zeka geriliği olup olmadığını ölçmekte de kullanılırlar. Böylece üstün zekalı çocuklar ile zeka bozukluklarına sahip olan çocuklar sınıflandırılır ve bu sınıflandırmaya göre bir eğitim programı düzenlenir.

 

Sitede yer almayan psikoloji testleri için talepte bulunabilirsiniz.Psikolojik testler.Test talebi konusunda bilgi almak için iletişim araçlarını kullanabilirsiniz.