Psikolojik Testler

Psikolojik Testler Nelerdir

Psikolojik testler kişinin kendisini daha iyi tanımasına yardım eder. Yapılan testleri uzman kişiler yorumlar. Böylece kişi kendi gereksinimi fark eder. Bu noktada çeşitli test ve tekniklerden yararlanırız. Psikolojik testler bireyi tanıma teknikleri içerisinde yer alır. Böylece kişi kendisini tanır , olumlu bir benlik geliştirir. Geleceğe yönelik tahmin yürütür. İlgi ve yeteneklerini fark eder. Gerekirse iş verimini artırır. En önemli nokta ise teşhis ve tedavi sürecinde bilgi verir.
İçindekiler
1. Psikolojik Testler Tarihi
2. Psikolojik Testler Tanımı Nedir
3. Nasıl Yorumlanır ?
4. Psikolojik Testler Ne İşe Yarar ?
5. Çeşitleri Nelerdir ?
6. Beck Umutsuzluk Ölçeği ?
7. Beck Depresyon Ölçeği ?
8. Mükemmeliyetçilik Ölçeği ?
9. Obsesif Kompulsif Belirtiler Envanteri
10. Beck Anksiyete Ölçeği
11. Psikolojik Testler Tanı Koyar mı?
12. Kendini Test Et

Psikolojik Testler Tarihi

Tarih içerisinde psikolojik testlerin gelişimini en çok eğitim etkilemiştir. Diğer yandan ise psikolojide karşılaşılan problemlere yönelik pratik çözüm sunması açısından önemlidir. En temelde zihince geri olan kişilerin saptamayı hedefler. Yani çıkış noktası olarak bu durumu ifade edebiliriz. Diğer yandan objektif testler aracılığıyla net yorum elde edilir. Yani bir kişi testi çözdüğünde en azından zihnimizde bir şema oluşur. Bu ise terapi süreci için ya da tedavi için kolaylık sağlar. Bugünkü psikolojik testler eğitim , klinik ihtiyaçlar ve psikolojik danışma süreci için kullanılır.

Psikolojik Testler Tanımı Nedir ?

Bireylerin herhangi bir niteliğini ölçmeyi amaçlar. Bu yüzden nitelikler evreni temsil eder. Alanında uzman kişiler uygular. Yorumlar ve analiz eder. Daha sonra tedavi süreci içine dahil edilir. Bu yüzden bireyin çeşitli özelliklerini ortaya koyar. Test normal değerler açısında evreni temsil eder. O yüzden testte var olan sorular uygun olmalıdır. Bu noktada ise testlerin geçerlilik ve güvenirlik çalışmaları devreye girer. Online ortamda psikolojik test çözmeden önce mutlaka testi araştırın.

Psikolojik Testler Nasıl Yorumlanır ?

Elde edilen sonuçlar kategori ya da sayı olarak karşımıza çıkar. Örneğin ; testten 47 puan elde ettiniz gibi. Bu tür durumlar bir sayıdır. Zeka testlerinde bir zeka bölümüne çeviririz. Ancak kişilik testlerinde ise teste göre kategorilere ayırırız. Orta düzeyde depresyon, şiddetli düzeyde depresyon gibi… Yine kişilik testlerinde nevrotik, psikotik, normal gibi kategoriler karşımıza çıkar. Psikolojik testlerin yorumu sabittir. Bu yüzden üzerinde ekleme ya da çıkarma yapılmaz. Sonuçlara ek yorum katmak mümkün değildir. Yorum ya da izlenim genel olarak terapi ya da tedavi sürecinde karşımıza çıkar. Diğer yandan ise psikolojik testin değişmesi için tekrardan üzerinden çalışma yapmak gerek. Örneğin Beck Depresyon Ölçeği’ni değiştirmek istersek üzerinden tekrardan bir çalışma yapmamız gerekir. Böylece evreni niye temsil etmediğini ifade edip, yeni evren özellikleri ortaya koymalıyız.

psikolojik test
psikolojik test

Psikolojik Testler Ne İşe Yarar ?

Kullanım amaçlarını dört gruba ayırırız. Bunlar;

 • Kişinin Seçilmesi
 • Sıralama İşlevi
 • Uygulanan Yöntemin Değerlendirilmesi
 • Bilimsel Denenceler

Seçme işlevi , çeşitli iş yerleri ve devlet kurumlarında karşımıza çıkar. Bir test yapılır, girenler sıralanır. Özellikle KPSS , LGS , AYT ve TYT gibi.

Diğer yandan sıralama işlevi belirli seçeneklerden hangisinin kişiye en uygun olduğunu sorar. Bu noktada tanı ve teşhis durumu devreye girer. Aslında internet ortamında çözülen psikolojik testler genel olarak sıralama işlevini ortaya koyar. Uygulanan yöntemin değerlendirilmesi ise kişi hakkında bilgi toplamayı içerir. Uygulanan terapi ya da ilaçlı tedavinin etkisini ortaya koyar. Bilimsel testler kısmında ise örneklem üzerinde yapılan denenceler ortaya konur. Böylece yeni bir ölçme aracı geliştirilmesi sağlanır.

Psikolojik Testler Çeşitleri Nelerdir ?

İnternet ortamında pek çok sayfa karşımıza çıkar. Bu sayfalar genel olarak kişiliğin ölçülmesi üzerine testler sunar. Ancak psikolojik testler sadece kişilik ölçmez. Bu noktada 5 farklı grup karşımıza çıkar. Bunlar ;

 • Yetenek Testleri : Stanford-Binet Zeka Testi. WISC-R gibi…
 • İlgi Testleri : Kuder İlgi Envanteri , Strong Meslek Envanteri , Kendini Değerlendirme gibi…
 • Tutum ve Değer Testleri : Thustone Tutum Ölçeği , Likert Tutum Ölçeği , Sosyal Mesafe Ölçeği gibi…
 • Kişilik Testleri : Beck Depresyon Ölçeği , Mükemmeliyetçilik Ölçeği, Psikolojik İyi Oluş, MMPI…
 • Projektif Testler: Rorschach Mürekkep Lekesi , Tematik Algı Testi (TAT) , Louisa Duss Psinakalitik Hikayeler gibi…

Terapi Nedir – Terapiyle İlgili Yanlış Bilinenler yazımızı mutlaka okuyun!

Psikolojik Testler – Beck Umutsuzluk Ölçeği

Beck Umutsuzluk Ölçeği; kişinin kendisine yönelik umutsuzluğunu belirlemek amacıyla hazırlanmış bir ölçektir. Bu ölçekte kişilerin depresyona bağlı olarak farklı farklı alanlarda etkilenmesi merkeze alınır. Özellikle kişinin kendisine, dış dünyaya, yakın bireylere, geleceğe karşı oluşturmuş olduğu olumsuz beklentileri ifade eder. Çünkü kişinin oluşturmuş olduğu olumsuz şemalar kişinin daha çok hata yapmasına, yaptığı hataları kabul edip değiştirmeye çalışmamasına,  kendisine yönelik olumsuz değerlendirmelere neden olur. Bu tür durumlarda ise sık sık çaresizlik, mutsuzluk, kötümserlik gibi duygular ortaya çıkar.

psikolojik testler

Psikolojik Testleri – Beck Depresyon Ölçeği

Depresyon özelliklerini ölçen bir envanterdir. Özellikle klinik amaçla kullanılır. Bu ölçek 21 maddeden oluşur ve ortalama 10 dakika sürer. Her maddede 0-3 arasında seçenek vardır. Kişi kendisine en uygun seçeneği seçer. Test sonunda elde edilecek en düşük puan 0’dır. En yüksek ise 63 puan elde eder. Diğer yandan elde edilen puan sonucuna göre bir yorum yapılır. Yapılan ölçek tanı koymak için yeterli değildir. Bu yüzden elde edilen puan kesin bir sonuç vermez. Kesin olarak sonuç elde etmek için mutlaka bir hekim kontrolü gereklidir.

Teste ulaşmak için ; Beck Depresyon Ölçeği

Hemen Seans Al

Psikolojik Testler – Mükemmeliyetçilik Ölçeği

Mükemmeliyetçilik Testi 35 sorudan oluşur. Her soruda 5 seçenek vardır. Test sonucundan elde edeceğiniz puana göre bir yorum yaparız. Ancak bu yorum tanı ve tedavi demek değildir. Burada elde edilen ölçek puanı görüşme öncesinde ön bilgi verir. Bu açıdan kişi kendi başına da testi çözer. Eğer ki testten elde ettiğiniz puan yüksekse konuyla ilgili destek almanız gerekebilir. Unutmayın , mükemmeliyetçilik yüksek beklenti ve hedef sonucunda ortaya çıkar. Kişiye yaptıkları yeterli gelmez. Sürekli kendisini eleştirir. Bu yüzden memnuniyetsizlik durumu ortaya çıkar. Çünkü ulaşmak istediği hedefe ulaşamadıkça ise öfkesi artar.

Teste ulaşmak için ; Mükemmeliyetçilik Ölçeği

Psikolojik Testler – Obsesif Kompulsif Belirtileri Ölçeği

OKB Testi kendiniz hakkında genel bir fikir elde etmenize yardım eder. Diğer testlerde de olduğu gibi bu testler genel bir fikir sunar. Test 37 sorudan oluşur. Her soru için evet ve hayır seçeneğini işaretlersiniz. Özellikle tekrarlayan düşünce ve davranışları ölçer. Örnek sorular şunlar;

 • Bazen önemsiz düşünceler aklıma takılır , beni günlerce rahatsız eder
 • Çoğunlukla kendime bir şeyleri dert ederim.
 • Özellikle en büyük mücadelemi kendimle yaşarım
 • Çok miktarda mikrop öldürücü ilaç kullanırım gibi.

Teste ulaşmak için; OKB Testi

Psikolojik Testler – Beck Anksiyete Ölçeği

Kişide var olan kaygı durumunu ölçer. 21 sorudan oluşur. Tanı koymaktan ziyade amaç tarama yapmaktır. Böylece test danışan hakkında ön bilgi verir. Seçenekler arasında hiç, hafif , orta ve ciddi seçenekleri yer alır. Test ölçümü sırasında kişiden son iki haftasını göz önüne almasını isteriz. Böylece belirtilerin yaşama etkisi ortaya çıkar.

Örnek sorular şunlar;

 • Sıcak ve ateş basmaları
 • Çok kötü şeyler olacak korkusu
 • Dehşete kapılma
 • Özellikle sinirlilik
 • Boğulma hissi gibi…

Teste ulaşmak için ; Anksiyete Ölçeği

Psikolojik Testler Tanı Koyar mı?

Daha önceden de bahsettiğimizi gibi amaç tanı koymak değildir. Buradaki temel amaç ön bilgi edinmektir. Test sonuçları uzmanlar için ön bilgi görevi görür. Asıl tanı koyma süreci bir hekim kontrolüyle mümkündür. Bu yüzden sitelerde çözdüğünüz testlerle lütfen kendinize tanı koymayın! Unutmayın ki siz bir bütünsünüz. Yaşamınızı genel olarak değerlendirmeden bir tanı koyulamaz!

Sizin ya da sevdiğiniz birinin psikolojik desteğe ihtiyacı olduğunu düşünüyorsanız öncelikli olarak ona destek olun. Böylece kendisinin kabul gördüğünü ve eleştirilmediğini fark eder. Daha sonra niye destek alması gerektiğini anlatın. Gerekirse ilk görüşme için onu cesaretlendirin ve yanında olun.

Kendini Test Et

Kendini Test Et sayfamız ile sayfamızda var olan pek çok teste ücretsiz ulaşabilirsiniz. Ücretsiz şekilde ulaştığınız psikolojik testleri çözebilir ve üye olmadan sonuçlarını görebilirsiniz. Kendini Test Et sayfasında halihazırda 10 kişilik testi yer alıyor. Bunlar;

 • Sınav Kaygısı Ölçeği
 • Beck Depresyon Ölçeği
 • Beck Anksiyete Ölçeği
 • Psikololojik İyi Oluş
 • Obsesif – Kompulsif Belirtileri Ölçeği
 • Mükemmeliyetçilik Testi
 • Beck Depresyon Ölçeği
 • Narsisistik Eğilim Testi
 • Borderline Kişilik Envanteri
 • Travma Sonrası Stres Bozukluğu Ölçeği

Burada çözmüş olduğunuz testler sizin kendinize yönelik algınızı ortaya koyar. Çıkan test sonuçlarına göre online psikolog aracılığıyla bilgi alabilirsiniz.

Psikolojik Testler Nedir

Psikolojik testler nedir sorusuna yanıt olarak şunu söyleyebiliriz. Bu tür çalışmalar sizin ruh haliniz hakkında uzmana bilgi verir. Ruhsal durumunuzla ilgili %100 bir sonuç elde edebilecek bir test yoktur. Yapılan çalışmalar sizin var olan öykünüzle birleştirilerek yorumlanır. Bu tür çalışmalarda tanı koyulmadan önce kişi kapsamlı olarak takip edilir. Psikiyatristler tanı koymak için yetkili tek ruh sağlığı uzmanlarıdır. Psikolojik testlerin yapılması için bazı nedenlere ihtiyaç duyarız. Bunlar;

 • Sosyal yaşantıda ortaya çıkan durumlardan kaçınma
 • Normal olarak değerlendirilen aktivitelerden kaçınma
 • Ruh halindeki ani değişimler
 • Dramatik duygu durumu
 • Endişeli ya dakaygılı hissetmek
 • Nedensiz korkuya kapılmak
 • Değersizlik, sinirlilik , öfke ya da hayal kırıklığı
 • Düşük enerji düzeyi ya da yoğun yorgunluk hali
 • Üzüntü
 • Konsantre olmakta zorlanma
 • Yoğun ya da yorucu düşünceler
 • Günlük stresle başa çıkmakta problem yaşama ya da baş edememe
 • Kendi zarar verme isteği ya da intihar girişimi

Bu şekilde ortaya çıkan durumlarda kişinin bir teste girmesi istenir. Ardından ise çıkan sonuçlara göre psikiyatri kontrolünde bir tanı konur. Online terapi platformlarından çözülen psikolojik testler sadece sizlere ön bilgi verir.

Ücretsiz Psikolojik Testler

Ücretsiz psikolojik testler için sitemizin Kendini Test Et sayfasını ziyaret edin. Bir danışanın bazı durumlarda testleri çözmesi gerekir. Bu tür durumlarda psikolog ya da psikolojik danışman ön bilgi sahibi olur. Bunları neticelendirmek için farklı farklı testlere ihtiyaç duyarız. Bazı testler kişinin zeka düzeyi, okula hazırlık düzeyi gibi performansını ölçer. Ruh sağlığı alanında ise tanı koyulmadan önce bir ön bilgi amacıyla psikolojik testler devreye girer. Bazen bilgisayar aracılığıyla bazen ise kağıt kalem ile test yapılır.  Bazı testlerde amaç danışanla ilgili bilgi sahibi olmaktır. Bu yüzden her test sonucundan elde edilen sonuç mutlak doğru diyemeyiz. Çünkü bazen danışanlar soruları okumadan da cevaplıyor olabilir. Bu yüzden yapılan çalışmalardan sonra psikolog ya da psikolojik danışman kişiyle baş başa görüşme yapar.

Testlerle ilgili bilgi edinmek için  Kendini Test Et sayfasını mutlaka ziyaret edin!

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir