Psikolojik Testler

Umutsuzluk Ölçeği Nedir?

Beck Umutsuzluk Ölçeği; kişinin kendisine yönelik umutsuzluğunu belirlemek amacıyla hazırlanmış bir ölçektir. Bu ölçekte kişilerin depresyona ağlı olarak farklı farklı alanlarda etkilenmesi merkeze alınır. Böylece Umutsuzluk Ölçeği ile ilgili kişilerin bilişsel şemalarının da ortaya koyulması hedeflenir. Beck Umutsuzluk Ölçeği kişinin kendisine, dış dünyaya, yakın bireylere, geleceğe karşı oluşturmuş olduğu olumsuz beklentileri ifade eder. Kişinin oluşturmuş olduğu olumsuz şemalar kişinin daha çok hata yapmasına, yaptığı hataları kabul edip değiştirmeye çalışmamasına,  kendisine yönelik olumsuz değerlendirmelere neden olmaktadır. Bu tür durumlarda ise sık sık çaresizlik, mutsuzluk, kötümserlik gibi duygular ortaya çıkmaktadır.

Umutsuzluk Nedir?

Umutsuzluk, kişinin geleceğe yönelik olumsuz beklentileri olarak ifade edilir. Bu tür çalışmalarda depresyon ile umutsuzluk arasında da bir benzerlik belirlenmiştir. Depresyonla ilgili yapılan çalışmalarda genel olarak depresyon belirtileri de ortaya çıkmıştır. Bu yüzden umutsuzluğu belirleyen durumlardan birinin de depresyon olduğu ifade edilir. Umutsuzluk gibi önemli bir konuyu ölçmek amacıyla Beck tarafından bir ölçek geliştirilmiştir. Ölçekte 20 soru vardır.

Beck Umutsuzluk Ölçeğinde Neler Sorulur?

Umutsuzluk Ölçeğinde gelecekle ilgili 5 soru, motivasyon kaybı ile ilgili 8 soru ve umut ile ilgili 7 soru yer almaktadır. Sorulan sorular kişinin kendisine yönelik bakış açısını ifade eder. Burada geleceğe karşı umut ve coşku ile bakarım, yapmayı en çok istediğim şeyleri gerçekleştirmek için yeterli zamanım var, geleceğimi karanlık görüyorum, geçmiş deneyimlerim beni geleceğe iyi hazırladı, geleceğe dair büyük inancım var gibi bazı sorular yer almaktadır.

Umutsuzluk Ölçeğini Kim Çözebilir?

Umutsuzluk ölçeği okuma yazma bilen herkes tarafından doldurulabilir. Ölçek çocuk, genç ya da yetişkin tarafından doldurulduktan sonra alanında uzman psikolog ya da psikolojik danışmanlar tarafından değerlendirilir.

Umutsuzluk Ölçeği Nasıl Puanlanır?

Umutsuzluk ölçeğinde uyumlu cevaplar için 1, uyumsuz cevaplar için ise 0 puan verilir. Puanların toplamı 20’dir. Eğer ki testten 20 puan alırsanız umutsuzluk düzeyiniz yüksektir diyebiliriz. 0 puana ne kadar yaklaşırsanız umut düzeyiniz o kadar yüksektir diyebiliriz.

Ölçek Doğru Sonuçlar Verir mi?

Ölçeğin geçerlilik ve güvenirlik çalışmaları yapılmıştır. Ölçek Türkiye’de Gülten Seber tarafından Türkçe’ye uygun hale getirilmiştir. Madde toplam puan katsayıları .07 ile .76 arasında hesaplanmıştır. Elde edilen sonuçlar ölçeğin orijinal haliyle benzer sonuçlar ortaya koyaktadır.  Ölçeğin güvenilir olduğuna yönelik sonuçlar ise yapılan iç tutarlılık katsayılarının karşılaştırılmasıyla elde edilmiştir. Beck ve arkadaşları 0.93 olarak hesaplanmıştır. Türkçe’ye çevrilen ölçekte ise bu iç tutarlılık kat sayısı 0.86 olarak hesaplanmıştır.

Yapılan çalışmalarda hasta grubunun umutsuzluk ve depresif belirtilerinin yüksek kişilerde özgüven puanlarının düşük olması da özgüven ve umutsuzluk arasında da bir ilişki olduğunu bizlere göstermektedir.

Yapılan çalışmalar sonucunda ise Beck Umutsuzluk Ölçeği’nin Türkiye’ye uygun olduğu ortaya koyulmuştur. Bu nedenle yapılan çalışmalarda Beck Umutsuzluk Ölçeği’nin uygulanması gayet yerinde ve uygundur..

Ölçeğe ulaşmak için buraya tıklayarak Beck Umutsuzluk Ölçeği’ni doldurabilir ve sonuçlarınızı görebilirsiniz.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir