Online Psikolog Burcu AYKAÇ

Meşgul

RANDEVU AL
Görüntülü 45 dk / 1,400.00₺
208 Seans
35 Danışan
3 Yorum

Burcu AYKAÇ

Dr. Psikolojik Danışman

Merhaba, ben Psikolojik Danışman Dr. Burcu Aykaç. 2003 yılında İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği bölümünden mezun oldum. 2007 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi’nde Eğitim Programları ve Öğretim tezli yüksek programını tamamladım. 2021 yılında ise İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Eğitimde Psikolojik Hizmetler Doktora programını tamamladım. Yüksek Lisans sürecinde öz yeterlik algısı, doktora sürecinde ise eleştirel düşünme üzerine çalışmalar yaptım. Doktora eğitimi sürecinde Çağdaş Terapi Yaklaşımları, Danışmanlıkta Modern ve Postmodern Paradigmalar, Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi, Yetişkinlik ve Yaşlılık Psikolojik Danışmanlığı konularında eğitimler aldım.  Doktora eğitimini aldığım 2014-2021 yılları arasında İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak görev yaptım. Doktora mezuniyetinin ardından 2021 yılı Eylül ayı itibariyle Yeditepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı’nda doktor öğretim üyesi olarak görev yapmaktayım. Eleştirel ve Analitik Düşünme, Kişilik Kuramları, Okullarda Rehberlik ve Psikolojik Danışma, Okullarda Rehberlik ve Psikolojik Danışma Uygulamaları gibi lisans ve yüksek lisans düzeyindeki dersleri yürütmekteyim. Ayrıca Bireyle Psikolojik Danışma Uygulaması dersleri kapsamında danışman adaylarına süpervizyon veriyorum.

Yayınlar

A. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler:

Aykaç, B. & Aslan, A. E. (2022). Developing Istanbul Critical Thinking Scale. HAYEF: Journal of Education, 19(1), 9-20. DOI: 10.5152/hayef.2021.21031

Aslan, E. A., Bozdağ, F., Aykaç, B. (2019). Turkish validity and reliability of Watson-Glaser critical thinking appraisal test’s short form. Psychological Applications and Trends, 92-95. DOI: 10.36315/2019inpact023. 

Aslan, E. A., Ergün, N., Duman, B., Bozdağ, F., Karataş, S., Fakirullahoğlu, A. M. M. (2018). Yaşlılarda eş kaybı, kayıp sonrası başa çıkma stratejileri ve gelecek beklentileri üzerine bir araştırma. International Journal of Human Sciences, 15(1), 340-358. Doi:10.14687/jhs.v15i1.5118.

Aslan, E. A., Duman, B., Şen, D., Duran, C., Atarbay, S. (2016).  A pilot study on the perception of innovation and entrepreneurship. Eurasian Journal of Educational Research (64), 139-156. Doi: http://dx.doi.org/10.14689.

B. Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler:

Aykaç, B. (2018). Sorulan sorulara ve alınan cevaplara dair bir inceleme: Postmodern paradigma bağlamında psikoloji.  8th International Congress on Current Debates in Social Sciences, 31.

Aslan, E. A., Ergün, N., Duman, B., Bozdağ, F., Karataş, S., Fakirullahoğlu, A. M. M. (2017). Eş kaybı yaşayan yaşlıların kayıpla başa çıkma stratejileri üzerine nitel bir araştırma.  1. Uluslararası Sosyal Beşeri ve Eğitim Bilimleri Kongresi, 135-136.

Aslan, E. A., Duman, B., Şen, D., Duran, C., Atarbay, S. (2015). İnovasyon algısı üzerine bir araştırma. Ejer Congress 2015, ”Eğitimde İnovasyon ve Profesyonelleşme”, 530-531.

Altun, S. & Aykaç, B. (2009). Lise öğrencilerinin İngilizceye yönelik özyeterlik algı puanlarının cinsiyete, alanlara ve farklı düzeylere göre İngilizce başarısını yordama gücü. The First International Congress of Educational Research. (1–3 Mayıs), Çanakkale, Turkey.

C. Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar veya Kitaplardaki Bölümler/Çeviriler:

Aykaç, B. (2018). Bölüm 5: Girişimsel yaratıcılık (Çev. B. Aykaç). A. E. Aslan (Çev. Ed.), İnovasyon ve Girişimcilik, (s. 121-162). Nobel Akademik Yayıncılık ISBN:978-605-320-822-8.

Aykaç, B. (2018). Sorulan sorulara ve alınan cevaplara dair bir inceleme: Postmodern paradigma bağlamında psikolojik danışmanlık. A. E. Erbaş (Ed.), Paradigms and Understanding Social Issues, (s.13-25). Ijopec Publication Limited. ISBN:978-1-912503-56-8.

 

Uzmanlık Alanları

Öz Yeterlik Algısı

Özgüven ve Kaygı Problemleri

Depresyon

Bireysel Terapi

Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi

Yetişkin ve Yaşlılık Psikolojik Danışmanlığı

Ailesel ve İlişkisel Sorunlar

Uzmanlık Alanları

Eğitim Bilgileri

Doktora / İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Eğitimde Psikolojik Hizmetler Doktora Programı

2014-2021

Yüksek Lisans / Yıldız Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Eğitim Programları ve Öğretim Tezli Yüksek Lisans Programı

2003-2007

Lisans / İstanbul Üniversitesi / Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi / İngilizce Öğretmenliği

1999-2003

Sertifikalar

Danışan Yorumları (3)