Terapi

Kum Terapisi Nedir

Kum terapisi yaklaşık olarak 100 yıldır var olan bir terapi modelidir. Özellikle çocukların duygusal ve davranışsal problemlerini tespit etmek amacıyla uygulanır. Günümüzde ise pek çok farklı alanda karşımıza çıkmaktadır. Kum terapisi ya da kum oyunu terapisi ayrımcılık, şiddet, savaş ve travma gibi durumlarda faydalı olur. Özellikle savaşın ve terör faaliyetlerinin arttığı son yıllarda bu terapi modeline ihtiyaç duyarız. Süreç içerisinde çocukların sözel olmayan davranışlarına dikkat ederiz. Bu yüzden okullarda bireysel psikolojik danışmanlık sürecinde tercih edilen bir yöntemdir. Ülkemizden bu yöntem henüz pek tanınmıyor. Bu yüzden terapi süreciyle ilgili bilgi vermekte fayda var. Özellikle kurulan terapötik ilişki süreç içerisinde oldukça önemli bir rol alır.
İçindekiler
1. Kum Terapisi Tarihsel Gelişimi ?
2. Kum Terapisi Kullanım Alanları 
3. Genel Kuralları
4. Kum Terapisi Ne Kadar Sürer
5. Terapide Terapötik Teknikler
6. Kum Terapisi Nasıl Gerçekleşir

Kum Terapisi Tarihsel Gelişimi

1920’li yıllarda ortaya çıkmıştır. Kum oyunu terapisi psikiyatrist Margaret Lowenfeld tarafından ortaya koyulmuştur. Margaret çocuklarla yapmış olduğu çalışmalarda minyatür figürleri tercih eder.  Ardından bu tekniğin çocuklar üzerindeki etkisini görür. Ardından bu tekniği “Dünya Tekniği” olarak ifade ederek tanıtır. Aynı yıllarda Erik Eriksın ve Melanie Klein de danışanlarla yaptıkları görüşmelerde bazı nesneler kullanmıştır.

Ardından 1950’li yıllarda Dora Kalff, Lowenfeld ile beraber çalışmaya başlayarak bu tekniği görüşmelerde kullanmaya başladı. Kum Terapisi ya da Kum Oyunu Terapisi bu süreç içerisinde ilk kez kullanıldı. Ardından ise iyileştirici gücü fark edildi. Daha fazla kullanım alanı imkanı buldu. Bugün dünyanın pek çok yerinde kum terapisi alanı genişliyor. Bu genişleme ile çocuklarda var olan travmatik yaşantıların daha kolay üstesinden gelebiliyoruz.

OKB Terapisi Nedir yazımızı mutlaka okuyun.

Kum Terapisi Kullanım Alanları

Öncelikli olarak kullanım alanı çocuklarla ortaya çıkar. Tabii ki bu süreç içerisinde çocukların doğal ortamlarında kumlarla oynaması etkili olmuştur. Çünkü kum çocuk için tanıdık bir şeydir. Bu yüzden oyun ortamında kumla karşılaşmak çocuğu rahatlatır. Diğer yandan özellikle cinsel istismar konusunda kum terapisi oldukça fayda sağlamaktadır. Bir diğer çalışma alanı ise aile ve çift terapisidir. Çiftler bazı zamanlarda kendilerini ifade etmekte zorlanır. Yapılan çalışmayla ilişki dinamikleri ortaya çıkar. İlişki dinamiği ortaya çıktıktan sonra ise nelerin değişeceği üzerine görüşme devam eder. Benze olarak, soy ağacı çalışmasında da kum terapisini kullanırız. Çocuk, aile ve çift dışında bireysel görüşmelerde de tercih edilen bir yöntemdir. Özellikle;

 • Stresli olayların yeniden yapılandırılması
 • Ego güçlendirme
 • Beceri kazandırma
 • Zıt düşünceleri deneyimleri uzlaştırma
 • Alt kişilik boyutlarını birleştirme
 • Yeme bozuklukları
 • Beyin travması
 • Özgül fobi gibi durumlarda tercih ederiz.

Hem tanı hem de tedavi sürecinde kullanılır. Tanı kısmında bir hastalık tanımı yapmayız. Sadece danışanla ilgili bilgi elde edilir. Daha sonra ise ortaya çıkan problemle ilgili tedavi kısmını planlarız. Burada önemli olan kullanılan materyalin bir araç olmasıdır. Burada problem çözme becerisi için danışana rehberlik ederiz.

"<yoastmark

Kum Terapisi Genel Kuralları

Kum oyunu terapisi özel ölçütleri olan kum tepsi ile kullanılır. Burada bazen minyatürler de rol alır. Gökyüzü ya da suyu sembolize eden mavi boya tercih ederiz. Danışan oturuma başlarken o günkü duygusuna bağlı olarak ıslak ya da kuru kumu tercih eder. Eğer ki ıslak kumu tercih ederse biraz daha su ekler. Buradaki ıslak su danışanın duygularının daha çok ortaya çıkmasına yardım eder. Psikolojik danışman bu tepsiyi tercih ettiğinde danışanın duygularından emin olmalıdır. Eğer ki psikolog ya da psikolojik danışman duygulardan emin değilse ıslak kumu tercih etmez.

Terapide kullanılan minyatürler danışanın hayat öyküsünü yansıtır. Bugün, geçmiş ya da gelecek yaşantısını içerir. Diğer yandan minyatürler;

 • Hayvan
 • Böcek
 • Kuş
 • Deniz canlıları
 • Yarı insan – yarı hayvan figürler
 • Sürüngenler
 • Hem suda hem karada yaşayan hayvanlar
 • Canavarlar
 • Yumurta ve gıdalar
 • Fantezi resimler
 • Bitkiler
 • Kayalar
 • Kabul ve fosil kalıntıları
 • Dağlar
 • Mağaralar
 • Volkanlar
 • Binalar
 • Engeller
 • Araçlar
 • İnsanlar
 • Soyut rakamlar yer alır.

Kum Terapisi Ne Kadar Sürer

Amatruda ve Simpson göre oturumlar 50 ile 60 dakika arasında değişir. Oturumun 35-40 dakikası tepside yaratıcılıkla geçer. Geri kalan sürede ise tablonun danışan için anlamını konuşuruz. Bu süre zarfından psikolojik danışman nesnelere dokunmaz. Danışan oturumu sonlandırıp odadan ayrılınca tepsi boşaltılır. Buradaki önemli konu danışanın iç dünyasına gösterilen saygıdır. Bu yaklaşım sadece çocuklarla değil yetişkinlerle de yapılır. Bu yüzden terapi modelinde yapılan tablolarda doğru ya da yanlış yoktur. Önemli olan danışanın kendi iç dünyasını yansıtma şeklidir. Unutmayalım, her danışan özeldir! Semboller kişiye özeldir. Ancak danışanın kendisini ifade etmesi için kullanılan semboller bazen benzerlik gösterir. Bu yüzden sadece çocuklarla değil yetişkinler için de oldukça olumlu sonuçlar ortaya çıkar.

Kum Terapisi Terapötik Teknikler

Terapi sürecinde belirli bir kuramsal model takip edilmez. Bu yüzden hangi kuramsal modeli takip ederseniz edin bu modeli oturumlarda uygulayabilirsiniz. Ancak bu her an modelin kullanılacağı anlamına da gelmez. Bu yüzden danışan için faydalı olacağı durumlarda kullanılması gerekir. Oturum öncesinde amaçlar belirlenir. Yapılandırma yapılır. Danışana zaman kullanımı hakkında bilgi verilir. Ardından amaç ve kapsam danışana açıklanır. Buradaki aslında en önemli faktör koşulsuz kabuldür. Kurulan terapötik ilişki sayesinde danışan terapi anından kendisini özgür hisseder. Bu yüzden terapötik ilişki her teknikten daha önemlidir. Psikolojik danışman ile danışan arasında kurulan güven bağı birinci koşuldur.

Daha önceden de bahsettiğimiz gibi terapist görüşme esnasında tepsiye müdahale etmez. Çünkü müdahale yorum ve yargı korkusunu doğurur. Bu yüzden psikolojik danışman pasif konumda kalır. Sessiz bir gözlemcidir.

Kum Terapisi Nasıl Gerçekleşir

Tablo çizildikten sonra danışan tabloyu anlatır. Tabloyu anlattığı anda psikolojik danşman soru sorma ve yansıtma tekniklerini kullanır. Böylece danışan kendisini daha net ifade eder.

Hemen Seans Al
 • Bu sahnenin adı ne?
 • Bu sahnede neler oluyor?
 • Bu sahnede en güçlü kim?
 • Burada en zayıf kim?
 • Bu sahneden birini çıkarsan yeni düzen nasıl olur?
 • Bu sahneyi kim değiştirir?
 • Bu sahnede kimler var?
 • Bu sahnede hangi duygular var?
 • Bu karakterleri bana tanıtır mısın?

Soruları danışanın kendisini daha net ifade etmesine yardım eder.

Terapist, nesnelerin konumuna dikkat eder. Çünkü nesneler arası mesafe önemlidir. Diğer yandan müdahale kesinlikle olmaz. Bu durum özel hayatın ihlal edilmesidir. Kum terapisi danışanın içsel dünyasının somut halidir. Burada bazen kültürel değerler de devreye girer. Ancak asıl anlam danışanda gizlidir. Örneğin “at” kültürümüzde murat, istek, dilek anlamına gelir. Ancak bu danışan için farklı bir anlam da ifade ediyor olabilir. Bu yüzden danışanın yorumu burada daha kıymetlidir.

Terapi süreci yönlendirici ve yönlendirici olmayan olmak üzere iki çeşittir. Yönlendirici olmayan modelde özgür ve spontane bir ortam vardır. Danışan yönerge olmadan hareket eder. İstediği oyunu kurmakta özgürdür. Yönlendirici modelde ise psikolojik danışman bir konu ya da duygu ifade eder. Danışan verilen yönergeye göre bir tablo yapar. Terapi sürecinde ilk olarak yönlendirici olmayan, ilerleyen süreçlerde ise yönlendirici kum terapisi tercih ederiz.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir