Kişilik Bozuklukları

Obsesif Kompulsif Kişilik Bozukluğu

C kümesi kişilik bozukluklarından bir diğeri ise Obsesif Kompulsif Kişilik Bozukluğu. OKB Testi için tıklayın!

Obsesif Kompulsif Kişilik Bozukluğu genel anlamda titizlik ya da temizlik hastalığı olarak da ifade ederiz. Ancak bilimsel anlamda farklı farklı boyutları da mevcuttur. Obsesif Kompulsif Kişilik Bozukluğu; kişilerin genelde katı, kuralcı, düzen ve tertip düşkünü olmaları, mükemmeliyetçi tutumlar takınmaları şeklinde ortaya çıkar. Obsesif Kompulsif Bozukluğu’na sahip bireyler genelde düzen ve ayrıntılarla çok meşgul olur.Bböylece kişi çevresi üzerinden aşırı derecede bir kontrol arzusuyla yaşamına devam eder. Kontrol arzusu yerine gelmediğinde ise sıkıntı yaşar. Kişilik Bozuklukları yazımızı buradan okuyabilirsiniz. Obsesif Kompulsif Kişilik Bozukluğu durumunu geniş bir çerçevede ele alacak olursak;

Obsesif Kompulsif Kişilik Bozukluğu Belirtileri Nelerdir?

Göz atacak olursak ;

1- Obsesif Kompulsif Kişilik Bozukluğu ‘nun en temel belirtisi bir işe başlamadan önce işle ilgilenmektense işin ayrıntılarıyla meşgul olurlar.

Adeta ayrıntılarda boğulmaları olarak ifade edilir.

Bu yüzden yapılması gereken asıl işin amacı arka plana atılır. Böyleec ayrıntılar ön plana çıkar.

Düzen, tasarı tam olarak sağlanmadığı içinse asıl iş için de adım atamaz. Bu da sürekli olarak işlerin uzamasına ve ertelenmesine neden olur.

2- Obsesif Kompulsif Kişilik Bozukluğu olan kişiler işin bitmesi için her şeyin eksiksiz ve tam olmasını ister.

Ancak hayatımızın her alanında olduğu gibi bir işin eksiksiz ve tam olması pek de mümkün değildir. Gözden kaçacak, genel durumu bozmayacak küçük eksiklikler ve hatalar yaşamın her alanında ortaya çıkar. Eksiksiz ve tam yapma isteği işlerin daha da gecikmesine de neden olur. Sosyal yaşamı oldukça etkiler.

3- Boş zaman kavramları onlar için çalışma zamanını temsil eder. Boş zamanlarında arkadaşlarıyla vakit geçirmek, sosyalleşme yerine eksik kalan işlerini tamamlamaya çalışırlar. Bu yüzden sosyal yaşantılarında da problem yaşarlar.

4- Obsesif Kompulsif Kişilik Bozukluğu ‘na sahip kişiler aşırı derecede doğrucudur. Erdem ve ahlak konularında “tam ve mükemmele” erişme arzularından dolayı her zaman katıdır. Esnek tarafları yoktur. Sadece iş anlamında değil evrensel ahlak kuralları anlamında da tam ve mükemmele varmaya çalışırlar.

5- Eskimiş, bozulmuş, yıpranmış ya da değersizleşmiş nesneleri atmak yerine elde tutmaya özen gösterir.

6- İşlerinin kontrolünü ellerinde tutmak istedikleri için görev paylaşımı yapmak istemezler. Yapacakları görev paylaşımları sadece kendi işlerini sekteye uğratır. O yüzden beraber çalışmazlar. Yalnız çalışırlar. Farklı fikirler mükemmele ulaşmasının önüne engel teşkil eder.

Hemen Seans Al

7- Para harcama konusunda bazen tutucu oldukları ifade edilmektedir.

8- Esneme payları yok denecek kadar azdır ve katıdırlar.

Obsesif Kompulsif Kişilik Bozukluğu Görülme Sıklığı Nedir?

Obsesif Kompulsif Kişilik Bozukluğuna yönelik farklı araştırmalar bu soruya net bir cevap verilmesini zorlaştırmaktadır. Yapılan çalışmalarda farklı sonuçlar elde edilmiştir. Erkeklerde kadınlara oranla daha fazla ortaya çıkar. Genel popülasyonda ise %1 civarında görüldüğü ifade edilmektedir. Ancak bazı çalışmalarda ise bu görülme sıklığının toplumsal anlamda en yayın kişilik bozukluğu olarak bulunduğu da ifade edilmektedir.

Obsesif Kompulsif Bozukluğu genelde aile öyküsüyle ilişkili olduğu ifade edilmektedir. Aile öyküsünde katı bir disiplin anlayışı ve otoriter tavrın olması Obsesif Kompulsif Bozukluğunun daha sık ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Bu noktada bu kişiler yaptıkları işin yeterli olmadığını ve mükemmeli yaparak aslında hedefe ulaşacaklarını öğrendikleri için yaşamlarında da bunu uygulamaya çalışırlar. Mükemmele ulaştıkları taktirde kabul göreceklerini de düşünürler. Eğer ki mükemmele ulaşamazlarsa dışlanacaklarını ya da cezalandırılacaklarını düşünürler. Kendilerini kabul ettirmenin sadece mükemmele ulaşmaları ile olacağını düşünürler.

Sosyal ilişkilerinde, romantik ilişkilerinde ve iş hayatlarında mükemmele ulaşma arzuları yüzünden yakın ve samimi ilişki kurmakta da zorlanırlar. Çevreleri tarafından bu noktada bazen dışlandıkları da görülmektedir. Meslek hayatları onlar için büyük bir haz ve doyum kaynağıdır. Yaptıkları işlerin eksiksiz olması yöneticileri tarafından bazen takdirle karşılanmaktadır. Ancak bazı durumlarda ise iş süresinin uzaması onlar için bir içsel sıkıntı kaynağıdır. Esneklik gerektiren grup çalışmalarında çalışmak onlar için eziyete dönüşmektedir.

Tuvalet Eğitimi ve Obsesif Kompulsif Kişilik Bozukluğu

Psikanalitik yaklaşım Obsesif Kompulsif Bozukluğa sahip bireylere yeteri kadar özgürlük alanı tanınmadığı için cezalandırılma davranışının hayatlarında oldukça fazla yer kapladığını ifade eder. Böyle yaşantı süreci ise genel anlamda anal fiksasyonlarla bir tutulmuştur. Çocukluk yaşantısında öğretilen tuvalet eğitiminde baskıcı ve tutucu ebeveyn yaklaşımının obsesif kompulsif davranışlara sebep olduğu ifade edilmektedir. Tuvalet eğitiminde baskıyla karşılaşan çocuk bireyleşme ve bağımsızlığa karşı duygular yaşamaktadır.

Obsesif Kompulsif Kişilik Bozukluğunun Tedavisi

Diğer C kümesi kişilik bozukluklarında olduğu gibi tedaviye yatkın bir bozukluktur. Bu kişilerle bilişsel davranışçı terapi yöntemiyle terapi devam eder. Bu noktada OKB tanısı almış kişilerin tedaviyi bırakma ihtimaller çok daha düşüktür. Terapi sürecinde kendilerine yönelik bilişsel çarpıtmaları çalışırız. Var olan bilişsel çarpıtmaların yerine daha rasyonel inançlar koyulur.

Obsesif Kompulsif Bozukluğun Çeşitleri Nelerdir?

Bulaşma ve Temizlik

Kuşku ve Kontrol

Cinsel İçerikli Obsesyonlar

Dini İçerikli Obsesyonlar

Simetri ve Düzen

Dokunma Kompulsiyonları

Sayma Kompulsiyonları

Biriktirme ve Saklama Kompulsiyonları

Uğursuz Sayılar ve Renkler

Yukarıda bahsedilen içerikler başka bir blog yazısında daha detaylı ele alınacaktır. Bu davranışların bir psikolojik rahatsızlık sayılması için yaşam akışını önemli derecede etkilemesi gerekmektedir. Şiddetli ve yoğun yaşantılar sonucunda yaşamınızda istediklerinizi gerçekleştiremeyecek duruma geldiğimizde bu yaşantıları bir problem olarak nitelendirebiliriz.

Eğer ki obsesif kompulsif bozukluğa yönelik bir tanı aldıysanız, terapi süreci önerildiyse ya da siz bu konuda çalışmak isterseniz sitemizde görev yapan online psikolog ya da psikolojik danışmanlardan online terapi alabilirsiniz.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir