Online Terapi Psikolog

Özgüven Nedir?

Özgüven, kişinin kendi hislerini bilmesi, yeteneklerini fark etmesi, kendisini kabul etmesi, kendisine inanması ve kendisini beğenmesidir. Kendisini beğenen, kabul eden kişi kendisine yönelik eleştirilerini bir sınır dahilinde yapar. Özgüven sahibi olmak her alanda kendisini üstün görmek de değildir. Bazı yerlerde özgüven korkusuzluk ya da cesaret olarak da ifade edilir. Yapacağı işlerde kendisine tam olarak güvenen kişi başarısız olsa da başarısızlığını kendi yetersizliğine bağlamaz. Farklı bir çözüm önerisi getirerek süreçle baş etmeye çalışır. Böylece kendine yönelik algısında da bir değişim meydana gelmez. Özgüven, bireyin kendisini değerlendirmesine yönelik sübjektif bir durumdur. Bazı yerlerde olumlu bazı yerlerde olumsuz şekilde ortaya çıkar. Bulunan ortama ve olaya göre de farklılık gösterir.

Özgüven Kişileri Nasıl Etkiler?

Özgüven, kişilerin davranışlarının önemli derecede etkiler. Direkt olarak karar verme sürecinde de etkili olduğu için kişinin kendisine yönelik olumlu algısı ve yüksek benlik değeri davranışlarının da ona göre şekillenmesine yardımcı olur. Özgüveni yüksek kişiler olayları daha farklı şekilde değerlendirir, algılar, denetler, hataları fark eder, farklı çözüm yolları geliştirir ya da başarısızlığı kabul eder. Bu tür durumlarda sık sık “koşulsuz kabul” ifadesini kullanırız. Koşulsuz kabul kişinin kendisini doğuştan değerli görmesi, yaptığı davranışları kendi algısına göre yorumlaması ve başarısızlığı bir kişilik sorunu olarak algılamamasıdır.  Bu açıdan kendisini değerli gören kişinin psikolojik iyi oluş düzeyi de yüksektir. Bu durumun bilincinde olması, kişinin kendisini daha fazla sevmesine de yardımcı olur. Özgüven kavramı iç özgüven ve dış özgüven olmak üzere iki bölümde değerlendirilir.

İç Özgüven Nedir?

İç özgüven kişinin kendisini sevmesi, kendinden ve davranışlarından hoşnut olması, kendisine yönelik algısının olumlu olması ve kendisiyle barışık olmasını ifade eder.

Kendini Sevmenin Özellikleri Nedir?

Kişi kendisini severek kendisini önemli görür. Özgüveni artar. Kendisini değerli gördüğü için, elde ettiği başarılar sonucu kendisini tebrik eder, çevresinden beklediği beğenilme isteğini de açık yüreklilikle ifade eder. İlgi görmek istediğinde de bu durumu açıkça ifade eder, ilgi görmek onları mutlu eder. Genel anlamda insan ilişkileri iyidir ve beklentilerini ifade etmekten kendilerini geri çekmezler.

Kendini Tanıma Nedir?

Kendini tanıma kişinin kendisinin eksik yanlarını, güçsüz yanlarını, güçlü yanlarını, başarılı yanlarını bilmesi ve kendisini bütün olarak kabul etmesidir. Böylece özgüven artar. Kendisini tanıyan kişiler , arkadaş çevresini de buna göre oluşturur. Kendisine zarar verecek ya da olumsuz etkileyecek kişileri çevresinden uzaklaştırır. Çünkü kendilerine göre içsel anlamda yükledikleri hayat anlayışları, hayat tarzları vardır. Gerektiği yerlerde kendisini eleştiri. Eleştiriyle karşılaşmak kendini tanıyan kişileri sinirlendirmez. Aksine değişim için neler yapabileceğini düşünür. Eğer ki bir konuda dışarıdan bir desteğe ihtiyaç duyarsa bu desteği rahatlıkla talep eder.

Amaç Belirleme Nedir? Amaç Nasıl Belirlenir?

Kendini tanıyan kişiler gerçekçi hedeflerin ne olduğunu bilirler. Kendilerine koydukları hedefe nasıl ulaşacaklarını, bu hedefe ulaşmak için nasıl adımlar atacağını, nasıl bir mücadele vereceklerini bilir. Örneğin sınavlardan 80 alan, özgüveni yüksek bir öğrenci kendisine gerçekçi hedef olarak 85 almayı belirler. Her sınavdan 100 almak isterse eğer bunun gerçekçi bir hedef olmayacağının farkındadır. Bu yüzden kendi başarılarını da sıkı şekilde takip eder, değerlendirir, yeri geldiğinde değişim için adım atarlar. Karar vermek bu yüzden kendine güvenen kişiler için daha basittir. Özgüven böylece gelişir.

Olumlu Düşünmek Nedir?

Özgüveni yüksek kişiler eleştiri odaklı olmaz. Kendilerine yönelik olumlu bir bakış açısına sahiptir. Bu yüzden genel olarak yaşamlarında pozitif tutum içerisindedirler. Geleceğe dair umutları her zaman daha güzeldir. Bu yüzden değişikliklerin, ilerlemelerin kendi yaşamlarını olumlu şekilde etkileyeceğini düşünürler. Problemlerle karşılaştıklarında çare bulacaklarını, biraz zorlasa dahi çözüme ulaşacaklarını düşünürler. Böylece özgüven artmış olur.

Dış Özgüven Nedir?

Dış özgüveni yüksek olan kişiler kendinden emindirler ve bu durumu çevresiyle de paylaşırlar. Çevresi tarafından kendisine olan güveni fark edilir. Genelde liderlik özellikleriyle ön plana çıkar. Dış özgüvenin göstergeleri iletişim, kendini iyi ifade edebilme, duyguları kontrol edebilme olarak karşımıza çıkar.

İletişim; kişilerin nerede nasıl konuşması gerektiklerini, nasıl konuşacaklarını, ne zaman dinlemeleri gerektiğini bildikleri anlamına gelir. Vücut dillerinin farkındadırlar, karşı tarafa mesajlarını net olarak ifade ederler. Toplum karşısında kendisini ifade etmek, sunum yapmak, kendisini anlatmak bu kişiler için zor değildir. Bu noktada da kendilerine olan güvenleri dışardaki kişiler tarafından da çok kolay fark edilir.

Kendini İyi İfade Etme; bu aşamada dış özgüveni yüksek kişiler kendilerine anlatmak istediklerini açık açık ifade etmekte zorlanmazlar. Bu açıdan haklarının, özelliklerinin, sınırlarının farkındadırlar. Kendisini net ve açık şekilde ifade ettiklerinden dolayı kendisini anlamakta ve karşıya anlatmakta zorlanmazlar. Gözüne çarpan olumlu bir durum varsa bunu açık yüreklilikle ifade ederler.

Duyguları Kontrol Etme; bu noktada kişiler duygularının  farkındadır ve duygularını net olarak ifade edebilirler. Yaşamlarında meydana gelen değişimleri yorumlar, algılar, değerlendirir ve çevresiyle paylaşırlar. Bu yüzden kendilerinde var olan duyguları daha kolay fark ederler ve kendilerini koruyabilirler.

Özgüveni etkileyen faktörler yazımızı mutlaka okuyun!

Hemen Seans Al

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir