Online Psikolog Serdar KÖRÜK Çevrimdışı
Serdar KÖRÜK Doç. Psikolojik Danışman Özgeçmiş
Uzmanlık Alanları:

Çift ve aile danışmanlığı, ilişkisel sorunlar, cinsel terapi / cinsel sorunlar, anksiyete bozuklukları , duygu durum bozuklukları

Merhaba, ben Dr. Psikolojik Danışman Serdar Körük.
2014 yılında rehberlik ve psikolojik danışmanlık anabilim dalında lisans öğrenimimi tamamladım. Lisans derecesini aldığım 2014 yılında rehberlik ve psikolojik danışmanlık anabilim dalında tezli yüksek lisans yapmaya başladım ve yüksek lisans tezimi 2016 yılında tamamladım. Takip eden süreçte yine rehberlik ve psikolojik danışmanlık anabilim dalında doktora öğrenimime devam ederek 2020 yılında doktora tezimi tamamladım. Doktora tezimin başlığı “Evlilikte Çift Uyumunun Erken Dönem Uyum Bozucu Şemalar ve Aile İşlevleri Bağlamında İncelenmesi: Bir Yapısal Model Çalışması” dır.
Yüksek lisans ve doktora öğrenimimi yürüttüğüm süreç boyunca Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak çalıştım.
Araştırma görevlisi olarak çalıştığım altı sene boyunca aile ve çift danışmanlığı alanında çeşitli makale, bildiri ve kitap bölümü çalışmalarında bulundum. Bu çalışmalara ilişkin Yök akademik, Researchgate ve Academia bağlantı linkleri aşağıda mevcuttur. 2020-2024 yılları arasında Yeditepe Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı’nda doktor öğretim üyesi olarak görev yapmış olup 2024 yılı itibariyle doçent ünvanıyla akademik çalışmalarıma devam etmekteyim.

Yök akademik: https://akademik.yok.gov.tr/AkademikArama/view/viewAuthor.jsp
Researchgate: https://www.researchgate.net/profile/Serdar-Koeruek
Academia: https://skoruk.academia.edu/

2016 yılında CBTİstanbul onaylı “Kognitif Terapinin Anksiyete Tedavisinde Uygulanması” isimli eğitim programını tamamladım.
2017 yılında ISST (International Society of Schema Therapy) onaylı “Şema Terapi: Model ve Teknikler ve Borderline ve Narsistik Kişilik Bozukluklarında Şema Terapi Uygulamaları” isimli eğitim programını tamamladım.
2018 yılından bu yana Sistemik Psikoterapi Enstitüsü tarafından verilen “Sistemik Cinsel Terapi Eğitimine” ve “Kapalı Gruplarda Sistemik Psikoterapi Eğitimine” devam etmekteyim

Sistemik Cinsel Terapi Eğitimiyle ilgili aldığım modüller şunlardır;
Cinsel Terapide Güç Kaynağı Yönelimi ve Direnç
Cinsel Terapide Erkeklik ve Kadınlık
Üçlü İlişkiler ve Aldatmalar
Cinsel Fanteziler ve Arzular
Kapalı Gruplarda Sistemik Psikoterapi Eğitimiyle ilgili aldığım modüller şunlardır;
Görev Analizi ve Süreç Yönetimi
Konulan Klinik Tanılarla Sistemik Çalışma
Öz-Yaşantı Yapılandırma ve Yeniden Yapılandırma
Sistem İçindeki Krizler
Terapideki Aileler-Ailelerde Terapi

2018 yılından bu yana profesyonel olarak bireyle psikolojik danışma, aile ve çift danışmanlığı süreçlerini yürütmekteyim.


Uzmanlık Alanları

Eğitim Bilgileri

Sertifikalar

Danışan Yorumları:
Whatsapp