Terapi Yaklaşımları

Adleryan Terapide Kullanılan Teknikler

Adleryan Terapide kullanılan teknikler uzunca bir liste halinde karşımıza çıkabilir. Adler, Bireysel Terapi Kuramı’nı ortaya koyarken insanların koşullarını iyimser bir bakış açısıyla ele almıştır. Bu yüzden insanların doğuştan mükemmeliyetçi çabalarının olduğunu, insanın bu davranışlarının kişiliklerini etkilediklerini ifade etmiştir.

Bu yüzden Adleryan Terapide kullanılan teknikler genel olarak danışanın iyilik halini ön planda tutarlar. Adler terapide farklı farklı tekniklerin kullanılması gerektiğini ifade etmiştir ancak ilk terapi seansı genel olarak diğer terapi modelleriyle benzer özellikler taşımaktadır.

Bu yazımızda tüm tekniklere yer veremesek bile Adleryan Terapide Kullanılan Teknikler en önemli ve en çok kullanılan teknikler olarak ele alacağız. Bireysel Psikoterapi ile ilgili daha detaylı bilgilere Carlson ve arkadaşlarının (2006) ya da Mosak ve Maniacci’nin (1998) yayınlarını inceleyerek ulaşabilirsiniz.
İçindekiler
1. Adleryan Terapide Kullanılan Teknikler Nelerdir
2. Yorumlama Tekniği
3. Yetersizlik ve Üstünlük
4. Cesaretlendirme Tekniği
5. Doğal ve Mantıklı Sonuçlar
6. Mış Gibi Yapma
7. Düğmeye Basma Tekniği
8. Kendini Yakalama Tekniği
9. İmge Yaratma Tekniği
10. Birisini Hoşnut Etme
11. Paradoksal Niyet Tekniği

Adleryan Terapide Kullanılan Teknikler Nelerdir?

Bu yazımızda Adleryan Terapide Kullanılan Teknikler ‘den bazılarını ele alacağız. Bunlar; yorumlama, cesaretlendirme, doğal ve mantıklı sonuçlar, Miş gibi yapma, düğmeye basma, kendini yakalama, imge yaratma, birisini hoşnut etme, paradoksal niyet teknikleridir. Şimdi teker teker bu terapötik teknikleri ele alalım.

Yorumlama Tekniği – Adleryan Terapide Kullanılan Teknikler

Adleryan Terapide psikolog ya da psikolojik danışman danışanın davranışını bazen yorumlar. Yorumlama kısmından önce terapist danışanla ilgili hayatına dair detaylı bir bilgi alır. Daha sonra uygun şekilde danışanın hayatına ilişkin görüşlerini danışana söyler. Bu noktada danışanın kendisinin eleştirildiğini düşünmediği bir ortamın oluşturulması önemlidir. Danışanla ilgili yapılan yorumlar danışan hazır olduğunda yapılmalıdır.  Yaşam stili, mevcut psikolojik davranış ve davranışın yönü, amaçlar , niyet, öznel mantık , çalışma şekilleri üzerine gerçekleşir.

Cesaretlendirme Tekniği

Adleryan Terapi için yorumlama kadar önem arz eden diğer bir teknik ise cesaretlendirmedir. Bu teknikle danışan kendi güçlü yönlerini daha net fark eder. Seçimleriyle hem kendi dünyasını hem de dünyayı nasıl etkileyeceğini görür. Burada dünyayı nasıl etkileyeceğini fark etmesindeki asıl amaç dünyayı baştan sona değiştirmek değildir. Asıl hedef çevresine karşı nasıl etki alanı yaratacağına yönelik bir içsel bakış geliştirmesidir. Bu noktada cesaretlendirme övgü ile karışır. Övgü; davranıştan sonra ortaya çıkarken cesaretlendirme danışanı bir davranışa teşebbüs etmesinden önce uygulanan bir tekniktir. Böylece kişini kendisini başarısız olarak görmesiyle bir şeyi başaramama durumu arasındaki fark net olarak ortaya çıkar. Bir dersten zayıf not almak ya da bir ilişkide başarısız olmak tüm derslerden başarısız olmayı ya da tüm ilişkilerde başarısız olunacağı anlamına gelmez. Cesaretlendirme adleryan terapide kullanılan teknikler için önemlidir.

Doğal ve Mantıklı Sonuçlar

Danışanları yaşamlarında cesaretlendirmenin başka yolları da vardır. Danışan yaptığı davranışların sonucunda ortaya çıkan durumları kabul etmelidir. Böylece danışan seçimlerinin sorumluluğunu almış olur. Bu noktada doğal sonuç bir olayın olmasına izin vermek ve ortaya çıkan durumu kabul etmek anlamına gelmektedir. Çevremizde de belki şahit olmuşuzdur. Bir konu hakkında tartıştığımızda direkt olarak sonuçla ilgili olumsuz durumları hayal edip onların ortaya çıkmasını engellemeye çalışırız. Bu durum ise işin doğallığını bozmaktadır. Tabii ki bu 250 km hızla şehir içinde araç sürün demek değildir.

Örneğin bir çocuk ödevini kaybettiğinde öğretmen anne babasını arayarak ödevin kaybolduğunu haber versin. Evebeynlerden ödevi evde arayıp getirmelerini rica ederse eğer çocuk bu konuyla nasıl baş edeceğini öğrenemez. Bu yüzden öğrencinin doğal sonucu kabul etmesi ve sonucu değiştirmek için adım atması beklenir. Diyelim ki çocuğunuz kıyafetlerini sürekli odasında bırakıyor ve kirli sepetine atmıyor. Bir hafta boyunca gencin çamaşırlarını toplamasanız ve temizlemeseniz genç tekrardan çamaşırlarını ortalığa atar mı? Sonucunu kabulleneceği için bu davranışı tekrarlamaz. Bazen yapılan davranışlar karşı tarafı güçlendiriyor gibi gözükse de aslında başarısızlığa sevk ediyor olabilir. O yüzden terapide psikolog ya da psikolojik danışman danışana ne yapacağını söylemez. Ortaya çıkan doğal ve mantıklı sonuçlara göre danışan ve uzman beraber hareket eder.

Miş Gibi Yapma – Adleryan Terapide Kullanılan Teknikler

Oturumlarda danışanlar sıklıkla mış gibi yapar. “Keşke bu cümleyi kurmasaydım, keşke arasaydım, keşke sevdiğimi söyleseydim, keşke o buluşmaya gitseydim” cümlelerini duyarız. Bu tür pişmanlık içeren cümlelere karşın mış gibi yapma tekniği ortaya çıkmıştır. Mış gibi yapma tekniğinde terapist danışandan o an yapmak istediği şeyi canlandırmasını ve hayatında da ortaya koymasını ister. Böylece danışan daha önceden yapmadığı ve sonucunda neyin ortaya çıkacağını bilmediği bir davranışı yapar, keşfeder. Böylece doğal sonucunu fark eder. Keşke bana hakaret eden arkadaşıma cevap verseydim diyen bir danışan hayal edelim. Tekrar bu durumu yaşadığında cevap verirse, hangi durumla karşılaşacağını da öğrenmiş olur. Böylece terapi ortamı doğal yaşamın ufak bir kesiti olarak yaşanmış olur.

Mış gibi yapma adleryan terapide kullanılan teknikler ‘den bir diğer önemli olanıdır.

Düğmeye Basma Tekniği

Terapide danışanlar bazen duygularını kontrol etmekte güçlük çekebilirler. Bu tür durumlara karşın düğmeye basma tekniği geliştirilmiştir. Bu teknikteki asıl amaç danışanın gerçek duygusunu bulmasına yardım etmektir. Danışan kendisinde önemli duygular ortaya çıkaran bir sahneyi hayal eder. Ardından burada yaşadığı olumlu duyguları aklında tutması isteriz. Daha sonra ise olumsuz bir olaya dair olumsuz duygusunu hayal etmesini isteriz. Son olarak danışana tekrardan olumlu sahneyi hatırlaması isteriz. Böylece danışana hangi duyguyu yaşamak istersen onu seçer ve yaşarsın anlayışı fark ettirilir.

Kendini Yakalama Tekniği

Danışan hayatında genel anlamda yapmak istemediği şeyleri yaptıktan sonra pişmanlık duymaktadır. Terapide geliştirilen terapötik ilişkiye dayalı olarak gerçek hayatta hangi durumda hangi davranışı ortaya koyduğunu fark etmeye başlayacaktır. Bu tür olayların öncesinde hangi duygunun ortaya çıktığını fark etmek danışan için önemlidir. Olaya dair davranış geliştirmeden önce kendisini fark eder ve kendisini yakalar. Hiçbir zaman başarılı olamayacağım diyen bir danışanı ele alalım. Eğer ki bir işten önce düşüncesini fark ederse kendini yakalama tekniğini gerçek hayatına aktarmış diyebiliriz. Böylece bu düşüncenin kendisini yönetmesine izin vermeyecek ve değişimi başlatmış olacaktır. Kendini yakalama Adleryan Terapide kullanılan teknikler ‘den bir diğer önemlisidir.

İmge Yaratma Tekniği

Terapide danışan bazen yanlış seçimler yaptığından dem vurur. Bu tür durumlarda ise psikolog ya da psikolojik danışmanlar danışanın hatalı hedef seçimini ortaya koymak ve danışana sonuçlarını göstermek amacıyla olayı hayal etmesini ister.

Hemen Seans Al

Birisini Hoşnut Etme – Adleryan Terapide Kullanılan Teknikler

Terapide Adler bir danışanına her gün birini memnun etmesini düşünmesini tavsiye etmiştir. Böylece Adler danışanın hayatındaki yaşam stilini fark etmesini beklemiştir. Bu tür durumlarda danışanın tepkisine dayalı olarak danışanı harekete geçiren asıl güç ortaya çıkar.

Paradoksal Niyet

Paradoksal Niyet tekniğinde terapist danışandan belirtileri daha sık ve abartılı şekilde yaşaması ister. Örneğin öfkeli olduğunu söyleyen bir danışandan daha da öfkeli olmasını, öfke durumu daha da abartmasını ister. Böylece danışan davranışının ardında yatan asıl amacı daha net fark eder. Paradoksal niyeti bazen danışanın çorbasına tükürmek olarak da ifade ederiz. Bu sözdeki asıl amaç ise danışanın aynı hareketi yapmasını engellemek olarak nitelendirilir. Yani çorbasına tükürülen bir danışan o çorbayı bir daha içmeye çalışmaz ve davranışını değiştirir.

Teknik Neden Önemlidir?

Terapide kullanılan teknikler yaşamda karşılık bulduğu sürece önemlidir. Her teknik her danışanda faydalı olur mu, elbette olabilir. Ancak danışanın bu tekniği kabul etmesi ya da terapistin bu teknikleri danışana uygun şekilde anlatması önemlidir. Peki teknikleri kullanmadan da danışanda bir değişim sağlamak mümkün müdür? Evet, bu da mümkündür. Terapilerde tekniklerden ziyade psikolog ya da psikolojik danışman ile danışan arasında kurulan terapötik ilişki daha önemlidir.

Eğer ki sizde kendinizi yalnız hissediyor, profesyonel bir destek almak istiyorsanız sitemizde yer alan online psikolog ya da psikolojik danışmanlarımızın profillerini inceleyebilir ve online terapiye başlayabilirsiniz. Dilerseniz uzmana sor seçeneğinden soru sorabilir ve yanıt bulmak istediğiniz konuları danışabilirsiniz.

Adleryan Terapide kullanılan teknikler için daha kapsamlı yazılarımız devam edecek.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir