Aile ve Evlilik

Flört Şiddeti Nedir?

Flört şiddeti; toplumsal cinsiyet temelli şiddet, duygusal/sözel şiddet, sanal şiddet, ısrarlı takip, fiziksel şiddet ve cinsel şiddet şeklinde ortaya çıkar. Flört ; ergenlerin romantik anlamda yakınlık ihtiyacı duyduğu 13 yaşından başlayarak evlilik dönemine kadar devam eden duygusal ilişkiyi tanımlamakta kullanılmaktadır. Flört eden çiftler zaman içerisinde birbirlerine yakınlıklarını daha fazla hissetmekte , bazen flört şiddetini “sevgi göstergesi” olarak tanımlayabilmektedirler.  Özellikle Flört şiddeti sistematik olarak devam ettiğinde kişinini özgürlüğünü kısıtlayıcı bir hale gelir. Kişi fiziksel ve psikolojik olarak kendini tehdit altında hisseder. Türkiye’de flört şiddetinin %11-%45 arasında yaşandığı ifade edilmektedir.

Kadına Yönelik Şiddet Nedir yazımızı mutlaka okuyun!

Flört Şiddeti Nedir?

Duygusal, romantik, cinsel beraberlik içerisindeyken ya da beraberlik bittikten sonra partnerin diğer partner üzerinde güç ve kontrol kazanmaya çalıştığı, zarar verici davranışlardır.

Öncelikle Flört şiddeti bilinçli olarak uygulanır. Partneri kontrol etmek için sözel, duygusal, psikolojik, sanal, fiziksel ya da cinse şiddet uygulanır, sosyal kısıtlamalar gerçekleşir. Zaman içerisinde artarak devam eder ve böylece ilişkiden kopmak daha da zor bir hal alır.

Türkiye’de flört şiddeti bildirme oranı %11-%45 arasında değişmektedir! 16-30 yaş arasındaki kadınlar daha çok flört şiddetine maruz kalmaktadır! Bu yüzden oranı oldukça yüksektir.

Ayrıca Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi yazımızı da mutlaka okuyun!

Flört Şiddeti Çeşitleri Nelerdir?

Toplumsal Cinsiyet Temelli Flört Şiddeti: Erkeğin güç ve iktidar sahibi olduğunu, kadının ise zayıf, itaat etmesi gereken bir “yan cinsiyet” rolü olduğunu benimseyen toplumlarda sık sık görülür. Bu nedenle toplumlarda kıskançlık normal bir sevgi göstergesi olarak algılanabilir.

Duygusal/Sözel Flört Şiddeti : Bu tür flört şiddetinde partnerlerden biri diğerini korkutarak suçlu hissetmesine sebep olur. Bu sebeple uzun vaadede kişi kendisini partnerinden kopamaz halde hisseder.

Sanal Şiddet: Sosyal medya aracılığıyla uygulanan şiddet türüdür. Sürekli mesaj atmak, aramak, her anından haberdar olmaya çalışmak, her an fotoğraf istemek, cinsel içerikli fotoğraf istemek, sosyal medya şifrelerini istemek gibi durumlarla ortaya çıkar.

Israrlı Takip: Kişinin karşı tarafı ısrarla takip etmesidir. Sosyal medya ya da fiziki olarak takip eden kişi, karşı tarafın yaşam alanına saldırmaya, tehdit etmeye başlar. Sistematik olarak uygulanan bu takip kişinin özgürlüğünün kısıtlanmasına neden olmaktadır.

Fiziksel Şiddet: Tekmelemek, tokat atmak, itmek yumruklamak. Bu nedenle her türlü zarar verici temas şiddettir!

Cinsel Şiddet: Israrla cinsel ilişki isteğini dile getirmek, cinsel ilişki için “hayır” cümlesini kabul etmemek gibi durumlarda ortaya çıkar.

Flört şiddetine uğrayanlarda alkol kullanımı, sigara kullanımı, yeme bozuklukları, özgüven düşüklüğü, anksiteye, depresyon, intihar düşüncesi daha fazladır. Çünkü bu tür durumları bir kurtuluş olarak görür.

Hemen Seans Al

Toplumsal cinsiyet rolleri flört şiddetinin artmasında önemli bir etkendir. Özellikle erkeklerin kadınlardan daha üstün görüldüğü toplumlarda flört şiddeti oranı daha fazladır. Çünkü bu tür toplumlar kadınları erkeklerden daha düşük seviyede görür.

Flört şiddeti hazırlayıcı durumlar:

 • Antisosyal davranışlar
 • Özgüven eksikliği
 • Kendini kanıtlama isteği
 • Özellikle Suça karışma
 • Kendini beğenmişlik- Narsisizm
 • Düşük zeka ve düşük eğitim başarısı
 • Şiddete maruz kalma, rol model alma. Çünkü bu durum onun için normaldir.
 • Takıntılı sevgi, bağımlı ilişkiler, aşırı sahiplenme, müdahale etme
 • Erken yaşta cinsel ilişki isteği
 • Kontrol kurma ve güç arzusu özellikle etkilidir.
 • Toplumsal cinsiyet rolleri. Çünkü değişim doğumda başlar.
 • Kadına uygulanan şiddeti normalleştirme
 • Özellikle Erkeklerin kadınlardan daha üstün olduğunu düşünme

Flört Şiddeti ile Nasıl Mücadele Edilir?

 • Çocuk ve ergenlere yönelik çatışma çözme programları
 • Ebeveynlere yönelik pozitif ebeveynlik beceri programları
 • Özellikle Çocuklara erken yaşta akademik ve sosyal beceri sunan psikoeğitim programları
 • Ateşli silahlara ulaşımı engellemek, azaltmak. Çünkü bu tür durumlar risk teşkil eder.
 • Toplum ve sorun odaklı çalışmak
 • Özellikle Yoksulluğun azaltılması, sosyoekonomik koşulların iyileştirilmesi
 • Güvenli ilişkinin ergenlere tanıtılması
 • Sosyal destek almanın önemli olduğunun vurgulanması
 • Bireysel sınırları netleştirmek
 • Bilişsel ve sosyal anlamda güçlendirme çalışmaları yapmak
 • Güvende olduğunu hissettirmek
 • Şiddeti önleyici yasalara daha fazla önem vermek
 • Ayrıca bu tür durumların önüne geçebilmek için erken yaştı eğitim

Nerelerden Destek Alınabilir?

 • Cumhuriyet Savcılığı
 • Adli Yardım Kurumları
 • Sivil Toplum Kuruluşları
 • Kadın Danışma Merkezleri
 • Polis, Jandarma, Aile İçi Şiddet Yardım Hattı
 • Sosyal Hizmet Merkezleri

Özellikle SHM’ler bu konuda önemli bir merkezdir.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir