Depresyon - Öfke

Neden Depresyona Gireriz ?

Neden depresyona gireriz diye kendimize sık sık bazı sorular sorarız. Bu noktada neden depresyona gireriz sorusuna ruh sağlığı çalışanları iki farklı bakış açısıyla yaklaşırlar. Bunlardan ilki yaşadığımız konuları anlamlandırma sürecimizdir. Bazı kişiler çalıştığı işten ayrılmayı bir özgürlük olarak tanımlarken bazı kişiler ise çökkünlük nedeni olarak tanımlayabilirler. Bu noktada olaylara bakış açımız ve değerlendirme sürecimiz bizim için çok önemlidir. Yani yaşantımıza nasıl anlam yüklüyoruz? Neden depresyona gireriz? Yüklediğimiz anlam genelde olumsuzsa bu durum depresyona girmemiz için bir sebeptir. Neden depresyona gireriz sorusuna verilen ikinci cevap ise karşılaştığımız durumlarla nasıl baş ettiğimizdir. Bazı kişiler karşılaşmış olduğu olumsuz durumlarda sosyal destek ararlar ancak bazıları ise içine kapanırlar.
1. Depresyona Sokan Düşünceler Nelerdir
2. Niye Depresyona Giriyorum
3. Neden Depresyona Gireriz Başlıklar
4. Sağlık Sorunları Depresyonu Etkiler mi?
5. Ağır Depresyon Belirtileri
6. Depresyon Çeşitleri

Depresyona Sokan Düşünceler Nelerdir?

Kişilerin kendilerine ya da durumlara yönelik algıları depresyon belirtilerini tetikler. Böylece depresyona gireriz. Örneğin panik atak yaşayan kişi bedeninin göstermiş olduğu tepkileri bir ölüm belirtisi olarak algılarsa hem biyolojik olarak hem de psikolojik olarak kendisini olumsuzluğa sürükler. Diğer bir taraftan ise kişinin kendisini yetersiz görmesine ilişkin düşünceler de kişiyi depresyona sürükler. İşe yaramaz biriyim, benden hiçbir şey olmaz, hiçbir şeyi beceremiyorum düşünceleri de depresyonu tetiklemektedir. Diğer bir noktada ise çevrenin sürekli kendisini gözlemlediğini ve her an eleştireceğini düşünen kişiler de depresif belirtiler gösterirler. Kesin hata yapacağım ve benimle dalga geçecekler, kesin bir şeyi eksik yapıp bir fırça yiyeceğim düşünceleri de kişinin duygu durumunu olumsuza doğru sürükler. Kişinin kendisine olan bakış açısını değiştirmesi depresyonun da ortadan kalkmasına yardımcı olur.

Niye Depresyona Giriyorum?

Kişinin yaşamında farklı farklı yaşantıları söz konusudur. Bazen yaşadığı olumsuzluklar kendisini güçsüz ve yalnız hissetmesine neden olur. Karşılaşılan durumlarda herkes bir şekilde baş etme becerisi geliştirir. Bu baş etme becerileri bazen olumlu bazen ise olumsuz olmaktadır. Eğer ki kişini yaşadığı olaya dair inancı olumsuzsa bu olumsuz düşünce bir yerden sonra kişide kalıcı hale gelir ve bu düşüncelerden kurtulamaz. Kendisine yönelik bakış açısı tabiri caizse kendi içini de karartır. Düştüğü anda ayağa kalkamayacağına, karşılaştığı problemleri çözemeyeceğine dair bir inanç geliştirir. Deyim yerindeyse düşüncesi artık gerçeği olmuştur! Böylece depresyona gireriz.

Travmatik Yaşantılar Depresyona Sebep Olur mu?

Bu da aslında kişinin olayları yorumlamasına bağlı olarak ortaya çıkar. Travmatik yaşantılar çocuklukta ya da yetişkinlikte ortaya çıkan acı verici anlardır. Bu tür travmalar kişinin sosyal hayatını, cinsel hayatını, aile ve mesleki yaşantısını da olumsuz şekilde etkiler. Bazen ebeveynleri tarafından şiddete maruz kalan çocuklar daha sık depresyona girer. Çünkü annem babam bile beni sevmiyorsa kimse sevmez düşüncesi ağır basar. Böylece değersizlik duyguları da artar. Sevgi görmeyen çocuk kendisini köşeye atılmış hisseder ve karşılaştığı zorluklarla baş etmekte de güçlük çeker. Sürekli eleştirilen çocuk travmatik bir yaşantının içerisinde kaybolur. Bu travmatik yaşantılara cinsel istismar, fiziksel istismar, psikolojik şiddet durumları da dahil olursa kişinin depresyona girme eğilimi de artış gösterir. Bu yüzden depresyona gireriz.

Neden Depresyona Gireriz Başlıklar

Kişinin yalnız olduğunu hissetmesi, sosyal destek kaynaklarının azalması, terk edilmesi ya da tercih edilmemesi, çevresindeki insanlar tarafından koşulsuz kabul edilmemesi, sürekli eleştirilmesi, takdir ve onay görmemesi, dışlanması, sürekli bir şeyler yapması sonucunda sevileceğine ve değer göreceğine inanması kişinin daha kolay mutsuz olmasına neden olur. Hiçbir şeyden zevk alamama ortaya çıkar.

Ekonomik Koşullar Depresyonu Etkiler mi?

Yapılan araştırmalarda kişinin içinde olduğu ekonomik koşullarının depresyon eğilimini etkilediği ifade edilmektedir. Kişinin yoğun bir şekilde yaşam mücadelesi vermesi, kendisine zaman ayıramaması, istediği şekilde harcama yapamaması gibi durumlar depresyonu tetikleyebilir. Maddi koşulların yetersizliği depresyona gireriz sorusuna cevap olur.

Aile İçi Çatışmalar Depresyonu Etkiler mi?

Evet, aile içinde yaşanan durumlar kişinin psikolojik iyi oluşunu ve mutluluğunu etkilemektedir. Bu tür durumlar kişinin daha fazla hayal kırıklığı yaşamasına, daha fazla üzülmesine, daha fazla tartışmaya tanık olmasına neden olduğu için depresyon sürecini hızlandırabilir.

Yoğun İş Temposu Depresyonu Ektiler mi?

Yoğun iş temposu da kişinin kendisine zaman ayırmasını engeller. Bu tür durumlarda tükenmişlik sendromunun tetiklenmesi de söz konusudur. Tükenmişlik sendromunun tetiklenmesi de kişini depresyon eğilimini arttırmaktadır. Yoğun süren mesailer kişini yorulmasına ve kendisini mutsuz hissetmesine neden olur.

Mükemmeliyetçilik ve Depresyon

Kişilerin mükemmeliyetçi yapıda olması, her işi tam ve eksiksiz yapmaya çalışması, her an kendisini eleştiresi daha kolay depresyona girmelerine neden olur. Bu tür durumlarda kişinin destek alması oldukça önemlidir. Çünkü mükemmeliyetçilik geçmiş yaşantılarla birebir ilgilidir.

Ölüm ve Terk Edilme Depresyonu Tetikler mi?

Evet, terk edilme ve ölümle yüzleşme benzer tepkiler göstermemize neden olur. İki süreçte de ortak yas süreci tepkileri gösteririz. Gösterilen yas tepkilerinin arasında depresyon da yer alır. Ancak bunların en başında ölüm durumuyla ya da ayrılıkla nasıl baş ettiğimiz de çok önemlidir. Buradaki baş etme becerileri ve kişinin psikolojik iyi oluş hali karşılaştığı durumları daha kolay atlatmasına da yardımcı olur. Ölüm durumlarından sonra depresyona gireriz. Çünkü yas süreci bunu tetikler.

Sağlık Sorunları Depresyonu Etkiler mi?

Evet kişilerde var olan kronik hastalıklar kişinin problemlerle baş etmesini direkt olarak etkiler. Kendisini yetersiz, güçsüz ya da eksik hisseden kişinin mutluluk düzeyi de düşer. Böylece depresyona daha fazla eğilim gösterir. Bazen doğum da depresyona neden olur. Fizyolojik sağlık ile psikolojik iyi oluşu bu noktada birbirinden ayıramayız. Bu yüzden kişi beslenmesine, aktivitesine oldukça dikkat etmelidir.

Bu noktada sadece bu başlıklar değil farklı farklı diğer durumlar da depresyona girmemizi etkiler. Özellikle psikolojik iyi oluş seviyesinin düşmesi kişinin daha kolay depresyon belirtileri göstermesine neden olabilir.

Ağır Depresyon Belirtileri

Ağır depresyon belirtileri depresif duyguların yoğun olarak yaşandığı dönemdir. Öncelikle şunu ifade etmemiz gerek. Her insanın hissetmiş olduğu duygular kendisine özeldir. Bu yüzden yaşadığı duyguların ağır ya da hafif olması kişiye has bir durumdur. Kişi için içinde var olduğu duygu durumu ağır bir durumsa uzmanlar da bunu böyle kabul eder. Çünkü koşulsuz kabul söz konusu olmadan terapi sürecinde ilerleme kaydedemeyiz. Ağır depresyon belirtilerini ele alacak olursak;

Hemen Seans Al
 • Yoğun umutsuzluk hali
 • Üzüntü ve sebepsiz yere ağlama hissi
 • Kişinin kendisini boşlukta hissetmezi
 • Hayata ve yaşama dair umutsuzluk
 • İntihar düşünceleri
 • Kendisine karşın yoğun bir değersizlik hissi
 • Geçmişe dair olumsuz yaşantıları sık sık hatırlama
 • Kendini suçlama
 • Uykusuzluk
 • İştah kaybı
 • Dikkatini toplamakta zorluk ve güçlük
 • Yoğun öfke belirtileri
 • Fiziksel egzersizlere karşı direnç
 • Özbakım becerilerinin ortadan kalkması ya da azalma
 • Yorgunluk
 • Bazı durumlarda yoğun yemek yeme davranışı
 • Enerjik hissetmeme

Depresyon Çeşitleri

Depresyon Çeşitleri farklı farklı kategoriler olarak ele alınır. Bu başlıklar neden depresyona gireriz sorusun da yanıt verir. Bunlar;

 • Majör Depresyon
 • Kalıcı Depresif Bozukluk
 • Doğum Sonrası Depresyon
 • Psikotik Depresyon
 • Mevsimsel Depresyon
 • Durumsal Depresyon
 • Bipolar Bozukluk

başıkları ile ele alınır.

Depresyon belirtilerinizi ölçmek için buradan Beck Depresyon Ölçeği‘ne ulaşabilirsiniz.

Konuyla ilgili sitemizde görev alan alanında uzman online psikolog ya da psikolojik danışmanlardan seans alabilir, anında online terapiye başlayabilirsiniz.

Seans almadan önce telefon numaranızla kayıt olmanız gerekmektedir. Seans almak için buraya tıklayabilirsiniz.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir