Fobiler

Fobiler. Fobi, bir tür kaygı bozukluğu türüdür. Bireyin belirli durum, canlı-cansız varlık veya ortama yönelik hissettiği yüksek derecedeki korku halidir. Fobisi olan bireyler belirli tehlikeleri duyulması gerekenden daha fazla tehdit edici olarak algılarlar. Bu yüzden tehlikeli gördüğü bu durumlardan önemli seviyede kaçınırlar.  Bireyler , fobinin sebep olduğu  koşullarla karşı karşıya kaldıklarında ise ciddi ölçüde sıkıntı yaşarlar .Bu durumda  kendilerini dehşet hissi ve panik halinde gösterebilmektedirler.

 

Fobiler nasıl başlamaktadır?

Fobiler sıradan korku hissine göre fazlaca şiddetli ve ciddi özellikler taşımaktadır. Bireyin hayatını maalesef  daha da derinden etkilerler.

Fobi  bireyin ender  karşılaşacağı bir durum olduğunda gündelik hayatın etkilenmesi daha düşük ihtimaldir. Halbuki   karmaşık formdaki  fobilerde bireyin hayatının önemli  düzeyde etkilenmesi söz konusudur. Buna örnek olarak toplum önünde konuşmaktan korkmayı söyleyebiliriz.

Fobi Çeşitleri

Bir çok fobi çeşiti bulunmaktadır. Bilinen fobi çeşitlerini aşağıda  görebilirsiniz. fobiler

KLOSTROFOBİ

Kapalı yerlerde bulunmaktan duyulan fazlaca  korkuya klostrofobi denir. Klostrofobisi olanlar asansör, uçak gibi  küçük ve kapalı yerlerde rahatsız hissetmektedirler. Kapıları kapalı, pencereleri dar  olan yerlerde de korku hissine kapılırlar. fobiler

 

Klostrofobi sahibi  bireyle  korktukları ortamlardayken aşırı endişeye kapılırlar. Fobiler çoğunlukla  panik atağa doğru ilerler. Bireyler  kapana kısılmış gibi hissederler. Bu yüzden Korkunun bedensel tepkileri de ortaya çıkar. Bireyler, Korkuyu yaşadıktan sonra kapalı yerlerden uzak durma çabasına girişirler. Artık  kapalı odalara  ve sinema gibi  karanlık ortamlarda bulunamazlar. fobiler

 

AKROFOBİ

Akrofobi, yükseklikten korkma olarak tanımlanabilir. Fakat Uçma korkusuyla karıştırılmamalıdır. Çünkü Akrofobi, uçma korkusuna kıyasla daha genel bir korku çeşididir. Fobinin derecesine göre değişiklik göstererek, akrofobik birey ağaca çıkmaktan bir dairenin balkonunda bulunmaktan merdiven tırmanmaya kadar bir çok yükseklik korkusuna sahip olabilir.

 

.

Akrofobi kişide baş dönmesi yaratabilir. Ancak tüm baş dönmelerini bununla karıştırmamak gerekir. Çünkü  akrofobide  yaşanan durum baş dönmesinden çok daha farklıdır. Birey yükseğe çıkar çıkmaz  panikler ve  etrafında tutunabileceği bir şeyler arar. Çünkü kendi dengesine güvenmez.

 

Böyle bir durumda kişi genellikle acilen aşağı inmeye çalışır, dört ayağı üzerinde emeklemeye başlar ya da diz üstü çöker. Genel olarak duygusal ve fiziksel tepkiler diğer fobilerdeki gibidir. Titreme, aşırı terleme, kalp çarpıntıları, ağlama ve bağırma en sık görülen reaksiyonlardır. Kişi dehşete kapılır, hareket edemez ve sağlıklı düşünemez.

 

Akrofobi,  bireyin hayatını ve önceliklerini fazlasıyla kısıtlayan bir durumdur. Bu bireyler çoğu zaman yüksek katlarda oturan arkadaşlarını bile ziyarete gidemezler. fobiler